PĀRSTRĀDĀTS TĒRAUDS UN OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJAS NOSPIEDUMU SAMAZINĀJUMS

Būvniecības nozare šodien rada ievērojamu daļu no globālajām emisijām. Svarīgs solis ceļā uz ilgtspējīgu praksi ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas, ko rada ražojumos iestrādātais ogleklis.

Iekļautais ogleklis ir oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, kas rodas dažādu produktu ražošanas procesā. Tajā tiek ņemta vērā visa enerģija un resursi, kas nepieciešami, lai radītu un uzturētu šos produktu. Izprotot un samazinot ietverto oglekli, mēs varam izdarīt videi draudzīgāku izvēli.

Aprites cikla novērtējums (LCA*) ir lielisks instruments, ar kura palīdzību var aprēķināt oglekļa dioksīda emisijas un pēc tam iekļaut vides deklarācijās (EPD*), lai publicētu rezultātus.

EPD ir standartizēts un neatkarīgi pārbaudīts dokuments, kas sniedz pārredzamu un zinātniski pamatotu informāciju par produkta ekoloģiskajām īpašībām. EPD parasti tiek izstrādātas saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Tiem nepieciešams visaptverošs aprites cikla novērtējums, kurā novērtē dažādus faktorus, tostarp resursu patēriņu, enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisijas, gaisa un ūdens piesārņojumu un atkritumu rašanos. EPD dokuments ir vērtīgs rīks, lai pieņemtu pamatotus lēmumus, ļaujot salīdzināt līdzīga veida ražojumus.

Ja ir skaidrs, no kurienes rodas oglekļa dioksīds, ir iespējams izdarīt izvēli, lai samazinātu tā līmeni. Piemēram, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana ražošanas procesā, tādu produktu projektēšana, kuru izgatavošanai nepieciešams mazāk resursu, un priekšmetu otrreizēja pārstrāde vai atkārtota izmantošana, nevis to izmešana var palīdzēt samazināt oglekļa dioksīda daudzumu. Ražošanas gadījumā, lielu daļu oglekļa dioksīda rada ražošanā izmantotie materiāli, tā piemēram, tēraudam un alumīnijam var būt ievērojama ietekme uz vidi.

Tērauds no pārstrādātiem metāllūžņiem

Attiecībā uz tēraudu ir radušās jaunas iespējas. Ir tēraudi, kas ir sertificēti sistēmā, kura līdzinās enerģijas atribūtu sertifikātiem. Tomēr tas patiesībā nesamazina oglekļa dioksīda emisijas ietekmi. Labāks risinājums būtu izmantot tēraudu, kas vismaz daļēji ražots no metāllūžņiem, tādējādi samazinot papildu oglekļa daudzumu. Vēl viens veids būtu no jauna ražots oglekli nesaturošs tērauds, taču šobrīd tā ražošanas apjomi joprojām ir diezgan nelieli. Tomēr nākotnē to būs vērts vēlreiz apsvērt. Šobrīd pāreja uz tēraudu ar augstu pārstrādātu metāllūžņu īpatsvaru neapšaubāmi ir vislabākais risinājums.

Swegon uzņēmums ir aktīvi sācis strādāt, lai samazinātu oglekļa dioksīda daudzumu savos produktos. Tika pasūtīts EPD priekš GOLD RX 012 gaisa apstrādes iekārtām, kas ražotas Kvänum, Zviedrijā. EPD parādīja, ka lielāko daļu oglekļa dioksīda, kas rodas visā ražošanas procesā, veido materiāli, no kuriem vairāk nekā 60 % oglekļa dioksīda ekvivalenta veido tērauds. Tāpēc prioritāte bija atrast aizvietojošu tēraudu ar mazāku oglekļa dioksīda emisiju.

Pēc diskusijām ar tērauda ražotāju “ArcelorMittal” tika izvēlēts tērauds ar nosaukumu XCarb RRP, kur RRP nozīmē “pārstrādāts un atjaunojamā veidā ražots”. Tā pārstrādātā tērauda īpatsvars ir vismaz 75 procenti. Turklāt ražošanas procesā tiek izmantotas elektriskās krāsnis, kurās izmanto 100 % atjaunojamās enerģijas. Rezultātā tiek iegūts tērauds ar vismaz par 70 procentiem mazāku oglekļa dioksīda emisiju, salīdzinot ar tradicionālajiem tēraudiem. Pamatojoties uz esošo GOLD RX 012 EPD, paredzams, ka, pārejot uz XCarb RRP tēraudu, kopējais globālās sasilšanas potenciāls samazināsies par aptuveni 20 procentiem, ņemot vērā, ka viss tērauds tiek aizstāts.

Swegon rūpnīca Kvanumā ir saņēmusi 30 tonnu XCarb RRP testa sūtījumu, lai uzzinātu, kā tērauds darbosies ražošanas procesā, un vēl 270 tonnas ir pasūtītas turpmākai testēšanai 2023. gada 3. ceturksnī. Ilgtermiņa mērķis ir ar XCarb RRP aizstāt vismaz 90 % no ražošanas tērauda – kopumā 7500 tonnas gadā.

Ja izmēģinājums Kvänum uzņēmumā dos iepriecinošus rezultātus, plānots turpināt darbu. Swegon uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka tas ir būtisks solis ceļā uz vides ietekmes samazināšanu.


*LCA – Life cycle assessment

*EPD – Environmental Product Declarations

Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/recycled-steel-lowers-the-carbon-footprint

POLIVALENTO IEKĀRTU UN SILTUMA ATGŪŠANAS PIEAUGUMS VĒSĀKĀ KLIMATĀ

Pēdējos gados siltuma atgūšana ir kļuvusi par arvien izplatītāku un vēlamāku funkcionalitāti ventilācijas, apkures un dzesēšanas iekārtās. Vispārējā ideja ir atgūt pēc iespējas vairāk enerģijas, kas jau ir “iztērēta” apkures vai dzesēšanas procesā, un izmantot šo enerģiju atkal un atkal. Bet ko darīt, ja šī enerģija tiek izmantota ne tikai atkārtoti vienā vietā pēc vajadzības, bet arī citās HVAC sistēmas daļās neatkarīgi no ārējiem apstākļiem?

Dažādas iekārtas iekļauj dažādu veidu siltuma atgūšanu : sākot no gaisa apstrādes iekārtām, roof-top iekārtām un iekārtām ar mainīgu freona plūsmu (VRF), līdz sildītājiem, dzesētājiem un siltumsūkņiem. Iemesls tam, protams, ir nepieciešamība samazināt papildu ārējās enerģijas vajadzību un tādējādi samazināt elektroenerģijas patēriņu. Pēc principa – “neizniekojiet, nepieprasiet”.

Siltuma atgūšana tradicionālajos čilleros un siltuma sūkņos ir bijusi vai nu daļēja, kas ir pasīva sistēma, atgūstot aptuveni 20-30% enerģijas no slodzes, vai pilnīga, kas ir aktīva sistēma, kurā enerģija var tikt atgūta līdz maksimālajai čillera slodzei. Tomēr nevienā no šiem gadījumiem nav bijis temperatūras procesa kontroles – tas ir bijis vai nu viss vai nekas, un siltumu var atgūt tikai galvenās slodzes ražošanas procesā.

Dzesēšanas un sildīšanas iekārtu ar siltuma atgūšanu tirgus ir bijis spēcīgs reģionos ar siltāku klimatu, piemēram, Dienvideiropā un Centrāleiropā vai Vidusjūras reģionā, vienkārši tāpēc, ka ir vieglāk atgūt enerģiju siltos vai vidējos klimata apstākļos. Vēsākajos klimatos, piemēram, Ziemeļeiropā, vienkārši nav bijis pietiekami liela pieprasījuma, un ieguvumi ir bijuši mazāk ievērojami. Tomēr pašreizējās tendences mainās ar arvien siltāku globālo klimatu un arvien lielāku uzsvaru uz energoefektivitāti kā galvenajiem nākotnes jautājumiem.

POLIVALENTAS IEKĀRTAS VISIEM IESPĒJAMAJIEM ĀRĒJIEM APSTĀKĻIEM

Nesen Ziemeļeiropas tirgū ienāca jauna tehnoloģija gaisa siltumsūkņu veidā ar iespēju ražot karsto ūdeni pie ļoti zemām ārgaisa temperatūrām. Šobrīd šis tirgus ir gatavs turpmākām jaunām tehnoloģijām siltuma atgūšanas sistēmu veidā. Jaunās polivalentās iekārtas spēj asinhroni atgūt enerģiju gan no sildīšanas, gan dzesēšanas, padarot tās energofektīvākas neatkarīgi no lietotāja vajadzībām vai apkārtējās vides temperatūras. Ar sarežģītu loģisko vadības sistēmu tās var modulēt rekuperācijas apjomu līdz pilnīgai siltuma atgūšanai, saglabājot spēju regulēt saražoto temperatūru rekuperācijas laikā. Šīs polivalentās iekārtas var pārvaldīt visus iespējamos ārējos apstākļus, pat vēsākos klimatiskos apstākļos, visu gadu, un tās spēj atgūt pietiekami daudz enerģijas, lai atmaksātu sākotnējo ieguldījumu un pat vairāk.
 

Daudzfunkcionālu polivalento iekārtu uzstādīšana un izmantošana kļūst arvien interesantāka pat reģionos ar vēsāku klimatu. Tās kļūst arvien populārākas un piedāvā vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālu sildītāju/katlu ar papildu čillera sistēmu. Visredzamākā priekšrocība, protams, ir tas, ka apkures, dzesēšanas un karstā ūdens sagatavošanai ir nepieciešama tikai viena iekārta, nevis trīs. Ar vienu iekārtu, vienu savienojumu un vienu elektroenerģijas padevi, komponentu skaits tiek ievērojami samazināts, un uzstādīšana ievērojami vienkāršojas. Turklāt, lai gan siltuma atgūšanas iespējas ir grūti pārspēt, šo iekārtu spēja pārnest enerģiju sistēmā uz vietām, kur tā ir vissvarīgākā, padara tās ļoti izdevīgas no enerģijas viedokļa. Turklāt, tā kā šīs iekārtas seko straujajai attīstībai attiecībā uz dabai draudzīgiem aukstumnesējiem, tas dod lēcienu nākotnē ilgtspējības ziņā.

KĀDS IR TIRGUS PIEDĀVĀJUMS?

Jaunā Swegon Omicron Zero polivalento siltuma sūkņu sērija ir piemērs iepriekšminētajam, un tā ir izstrādāta un optimizēta lietošanai Ziemeļvalstīs. Šie Omicron Zero siltumsūkņi spēj izmantot siltuma atgūšanu un vienlaikus arī ražot siltumu, aukstumu un karsto ūdeni mājsaimniecības vajadzībām neatkarīgi no ārgaisa apstākļiem.

Vairāku gadu ilgais Omicron Zero attīstības darbs ir rezultējies pilnīgi jaunās un pārprojektētās vadības sistēmās ar uzlabotu loģiku un optimizētiem algoritmiem. Apvienojumā ar neatkarīgajiem siltummaiņiem tas ļauj panākt uzlabotas siltuma atgūšanas iespējas plašākā ārgaisa temperatūru diapazonā. Visbeidzot, Omicron Zero izmanto R290, propānu, aukstumaģentu, kas rada ļoti zemu globālās sasilšanas potenciālu (GWP) vērtībā, nekādu problēmu attiecībā uz F-gāzu regulējumu, tikai ievērojams lēciens labākas nākotnes virzienā.


*Polivalents – daudzvērtīgs
Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/polyvalent-units-and-heat-recovery-is-growing-in-colder-climates
Publicēts: 21.07.2023

TVAIKA NOSŪCEJI

Mēdz teikt, ka labs ēdiens un silta virtuve dod māju sajūtu. Draugiem un ģimenēm virtuve bieži ir pulcēšanās vieta, kur tiek gatavots garšīgs ēdiens un krātas atmiņas. Taču, projektējot iekštelpu klimata sistēmas dzīvojamām ēkām, tā var būt visproblemātiskākā telpa gaisa kvalitātes ziņā – ēdiena gatavošana, diemžēl, ir arī būtisks gaisa piesārņojuma avots. Kā mēs varam izstrādāt iekštelpu klimata sistēmas, kas nodrošina līdzsvaru starp lielisku gaisa kvalitāti un patīkamu gatavošanas pieredzi? Apskatīsim tuvāk tvaika nosūcējus.

KAS IR LABS TVAIKA NOSŪCĒJS?

Tvaika nosūcēja mērķis ir vienkāršs: nosūkt aromātus, pārmērīgu mitrumu, karstumu un novērst to izplatīšanos telpā. Tomēr ir pieejamas dažādas alternatīvas, un tā pareizai izvēlei ir liela nozīme kopējā iekštelpu vidē. Labs tvaika nosūcējs ir izstrādāts ar gaisa kvalitāti kā augstāko prioritāti.

Aromātu uztveršanas spēja norāda, cik daudz izgarojumu tvaika nosūcējs faktiski spēj noņemt. Efektīvākie tvaika nosūcēji novērš vairāk aromātu ar mazāku gaisa plūsmu. Tas nodrošina labāku gaisa kvalitāti ar mazāku ventilatora jaudu, mazāku enerģijas patēriņu un zemāku skaņas līmeni. Tāpēc vienmēr dodiet priekšroku tvaika nosūcējam ar labu aromātu uztveršanas spēju, kas pārbaudīta saskaņā ar EN standartiem.

Izvadīt vai recirkulēt?
Viens no galvenajiem jautājumiem ir: vai vēlaties izvadīt ēdiena gatavošanas smaržas ārā vai arī tās attīrīt un recirkulēt atpakaļ dzīvoklī?

Recirkulācijas tvaika nosūcējos ir iebūvēts motors/ventilators, un gaisa attīrīšanai tiek izmantoti īpaši oglekļa filtri. Šiem tvaika nosūcējiem nav nepieciešams atsevišķs gaisa izvads uz jumtu, tāpēc šī sistēma varētu būt vienkāršāka. Turklāt, tā kā gaiss netiek izvadīts ārpusē, nav nepieciešams kompensēt gaisa plūsmu.

Tomēr, pat ja oglekļa filtri var noņemt lielāko daļu gaisa piesārņojuma, tīrīšanas rezultāts nekad nav 100% un tas ir atkarīgs no filtru maiņas biežuma. Augstas kvalitātes filtri var būt diezgan dārgi un var būt jāmaina vairākas reizes gadā atkarībā no lietošanas veida un biežuma. Oglekļa filtri parasti rada lielāku spiediena kritumu, tāpēc tiem ir nepieciešama lielāka ventilatora jauda, ​​kas palielina elektroenerģijas patēriņu un skaņas līmeni dzīvoklī.

Vēl viens mīnuss ir tas, ka tie nenoņem mitrumu vai pārmērīgu karstumu un neienes dzīvoklī svaigo gaisu. Vispārējā ventilācijas sistēma ir jāpastiprina atsevišķi, lai nodrošinātu efektīvu aromātu noņemšanu un labu gaisa kvalitāti.

Nosūcēji, kas izvada ēdiena gatavošanas tvaikus ārpus ēkas.

Tie noņem arī pārmērīgu karstumu un mitrumu atšķirībā no recirkulācijas tipa virtuves tvaika nosūcējiem. Šie tvaika nosūcēji var būt savienoti ar atsevišķu jumta ventilatoru vai kopējo ventilācijas sistēmu. Pievienojot ventilācijas sistēmai, virtuves nosūcējam nav nepieciešams atsevišķs ventilators vai kanāls uz āru. Nosūces ventilators uz jumta ir klusākais variants, taču ventilators ventilācijas iekārtā tāpat rada daudz mazāk trokšņu virtuvē nekā ventilators tvaika nosūcēja iekšpusē.

Tomēr, ja ēdiena gatavošanas izgarojumi tiek izvadīti ārpusē, nosūktais gaiss ir jākompensē. Tas nozīmē, ka mums ir jāievada svaigais gaiss, lai aizstātu netīro gaisu, kas izplūst ārā. Kad tvaika nosūcējs ir pievienots kopējai ventilācijas sistēmai, tas notiek automātiski un gatavošanas laikā telpās ieplūst vairāk svaiga gaisa.

Secinājumi
Recirkulācijas virtuves nosūcējs ar oglekļa filtriem var būt vienkāršākais variants, taču lielāka enerģijas patēriņa un dārgu nomaiņas filtru dēļ tiem parasti ir augstākas dzīves cikla izmaksas un lielāka ietekme uz dabu, kā arī tie nenodrošina tādu pašu iekštelpu gaisa kvalitātes līmeni kā nosūcēji, kas izvada gaisu ārā.

Apkopojot visu, ja virtuve ir mājas sirds, ventilācijas sistēma un virtuves pārsegs ir plaušas, kas izelpo atstrādāto un ieelpo svaigo gaisu. Izvēloties augstas kvalitātes tvaika nosūcēju, kas darbojas kopā ar ventilācijas sistēmu, tiek nodrošināta lieliska iekštelpu vide dzīvojamai ēkai.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/can-cooker-hoods-be-the-key-to-good-indoor-environment
Publicēts: 04.06.2023

KĀDU VENTILĀCIJU IZVĒLĒTIES?

Lai jūsu ēka iegūtu optimālu iekštelpu klimatu, ir svarīgi jau laikus sākt plānot, kāds no ventilācijas veidiem jums ir vispiemērotākais. Dažādiem pielietojumiem ir dažādas vajadzības. Šeit apskatīsim dažus principus, kas jāņem vērā:

Viena no pirmajām izvēlēm, kas jāveic, plānojot ventilācijas sistēmu, attiecas uz to, kādu ventilācijas principu izmantot. Divi visizplatītākie veidi ir: sajaukšanās un izspiešanas tipa (pazīstama arī kā termiski kontrolēta).

Sajaukšanās tipa ventilācijai gaisa sadalītājs ir novietots augstu telpā, tuvu griestiem. Pieplūdes gaiss ieplūst ar salīdzinoši lielu ātrumu. Gaiss tiek sadalīts pa visu telpu un principā tiek vienmērīgi sajaukts ar telpas gaisu. Rūpīgi izvēloties pieplūdes gaisa sadalītājus, rezultāts var būt pilnīgi bez caurvēja efekta. 

Sajaukšanās tipa ventilācija

Izspiešanas tipa ventilācijai gaisa sadalītājs telpā ir novietots grīdas līmenī. Aukstais pieplūdes gaiss ieplūst ar salīdzinoši mazu ātrumu un lielākoties izplatās pa grīdas virsmu. Pieplūdes gaisam uzsilstot, tas paceļas uz augšu un izstumj telpas gaisu, kas tiek izvadīts caur nosūces resti griestu līmenī.

Izspiešanas tipa ventilācija

PIELĀGOJIET VENTILĀCIJU ATBILSTOŠI TELPAS IZKĀRTOJUMAM UN IZMANTOŠANAS VEIDAM:

Kuru no šiem gaisa sadales paņēmieniem izvēlēties, nosaka tādi faktori, kā:

  • Telpas lielums;
  • Griestu augstums;
  • Iekārtojums;
  • Telpas izmantošanas veids.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā, ir tas, ka ventilācijai ir jānodrošina labs komforts darba zonā – telpas daļā, kur parasti atrodas cilvēki, aptuveni 0,1 līdz 2,0 metri virs grīdas.

Darba zona

Sajaukšanās tipa ventilācija ir piemērota telpām ar zemu vai vidēju griestu augstumu un augstām prasībām pēc komforta, piemēram, mācību telpām, maziem restorāniem un birojiem. Kā jau iepriekš tika minēts, pieplūdes gaisam jāieplūst griestu līmenī. Ja nepieciešams, ventilācija var nodrošināt augstu dzesēšanas efektu, taču jāņēm vērā, ka tā būs mazāk piemērota lielām telpām ar augstu griestu augstumu, kur pieplūdes gaisam var būt grūti sasniegt darba zonu. Tā ir arī mazāk piemērota telpam, kurās nepieciešams izvadīt telpas gaisu, nevis sajaukt to ar pieplūdes gaisu, piemēram, slimnīcu operāciju zālēm.

Savukārt izspiešanas tipa ventilācija bieži vien ir labākā izvēle telpām ar vidēju vai augstu griestu augstumu, piemēram, ražošanas telpām, lidostām un lielām kafejnīcām. Pieplūdes gaisam ieplūstot grīdas līmenī, darba zona tiek ātri izventilēta, un esošais telpas gaiss tiek stumts uz augšu no apakšas. Izspiešanas tipa ventilācija ir vislabāk piemērota telpām ar ierobežotu dzesēšanas nepieciešamību un ar lokāliem lieliem siltuma avotiem, piemēram, restorānu virtuvēs. Mazāk piemērota tā būs izmantošanai stipri mēbelētās telpās, kur viegli bloķējas gaisa plūsma, un telpām ar nepieciešamību pēc apkures, jo pieplūdes gaisam vajadzētu būt aukstākam par telpas gaisu.

Izvēlieties savam projektam pareizo ventilācijas principu, lai nodrošinātu vislabāko iekštelpu vides kvalitāti!

Ja nepieciešama konsultācija, sazinieties ar mums!


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/which-ventilation-principle-should-i-choose
Publicēts: 19.05.2023

Kas jāņem vērā pirms veikt klienta pasūtījumu

Kā sistēmas izvēle ietekmē Jūsu ieguvumus?

Visa pamatā ir pareiza uzdevuma noteikšana. Kā tirgus līderim mums ir unikāls ieskats visā būvniecības procesā un redzam, kā sub-optimizācija dažādos posmos rada neskaidrības, radot riskus un zaudējot iespējas tiem, kuriem pieder īpašumi. Mūsu nekustamo īpašumu eksperti ieteiks, kā jūs varat ietaupīt vairāk līdzekļu un padarīt savus ieguldījumus rentablus.

Kā zināt, vai Jūs domājat un projektējat pareizi?

Lai varētu optimāli projektēt, ir nepieciešamas plašas un specifiskas zināšanas, kā arī ilgstoša pieredze. Jūs varat izmantot Swegon zināšanas un pieredzi kā tehnisko atbalstu savā projektā! Vienkāršāk sakot – mēs palīdzam jums atrast optimālākos risinājumus. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu, un gala rezultātā dod iespēju iegūt vairāk apmierinātu klientu.

Kā pārbaudīt projektu?

Skaidra specifikācija ar labu dokumentāciju ir visa pamatā, taču, lai saskatītu mazās vai lielās kļūdas, kas uzreiz nav pamanāmas, var būt nepieciešama ļoti rūpīga iedziļināšanās. Speciālista viedoklis var būt laba apdrošināšana pret dārgu papildu darbu un garantija tam, ka klients būs apmierināts jau no paša sākuma.

Vēlos cenu piedāvājumu

Ja esat pārliecinājušies, ka jau no paša sākuma viss ir pareizi izdomāts un jūsu risinājums patiešām dos optimālu labumu un vērtību ēkas īpašniekam un īrniekiem, tad no šī brīža varat būt droši, ka jūsu izvēlētie produkti ir absolūti augstākās kvalitātes un nodrošinās pasaules klases iekštelpu klimatu.


Oriģināls: https://www.swegon.com/support/find-information/pre-sales/

Publicēts: 16.02.2023

Nākotnes aukstuma aģents – propāns

Propāns, ko pirmo reizi izmantoja kā aukstumaģentu jau vairāk kā pirms gadsimta, ir atgriezies kā jaunais aukstumaģents. Tas ir drošs pret ozona slāni, tam ir minimāla ietekme uz globālo sasilšanu, un lieliskas termodinamiskās īpašības.

Gaisa kondicionēšanā un dzesēšanā sākotnēji tika izmantoti dabiski aukstumaģenti, piemēram, propāns, amonjaks un sēra dioksīds. Kad 20. gadsimta 20. gados un vēlāk tika izstrādāti neuzliesmojoši un netoksiski sintētiskie aukstumnesēji, notika pakāpeniska pāreja uz tiem. Gadu gaitā tika izstrādāti un tirgoti vairāki hlorfluorogļūdeņraža (CFC), daļēji halogenēti hlorfluorogļūdeņraži (HCFC, piemēram, R22c) un fluorogļūdeņraži (HFC, piemēram, R410A) aukstumnesēji.

Laikam ejot, 1980. gados, zinātnieki atklāja, ka sintētiskie aukstumnesēji, kas izplūst no iekārtām, rada nopietnus bojājumus ozona slānim, kā rezultātā tika pakāpeniski atcelti un aizliegti CFC un HCFC. Dažus gadus vēlāk tika atklāts, ka nākamās aukstumaģenta paaudzes HFC lielā mērā veicina globālo sasilšanu. Pēdējā laikā pat jaunākās paaudzes sintētiskie aukstumnesēji HFO (hidrofluorolefīns) tiek uzskatīti par iespējamiem draudiem cilvēku veselībai, jo tiem ir tendence sadalīties trifluoretiķskābē (TFA).

Pirmie aukstumnesēji

Ņemot vērā iepriekšminēto, nozare ir sapratusi, ka ilgtermiņa atbilde uz rūpēm par vidi nevar būt cits sintētisks aukstumaģents. Tā vietā mēs esam nogājuši pilnu apli un vēlreiz aplūkojam pašus pirmos aukstumnesējus. Jo īpaši propānu: R-290.

Propāns, C3H8, ir naftas pārstrādes un dabasgāzes ražošanas ogļūdeņraža blakusprodukts. Tā ir gāze standarta temperatūrā un spiedienā, bet saspiesta šķidrumā. To jau plaši izmanto, piemēram, bārbekjū un pārnēsājamās krāsnīs, kā arī transportlīdzekļu, piemēram, autobusu, autoiekrāvēju, taksometru un ledus seguma atjaunošanas iekārtu darbināšanai.

Propānam ir lieliskas termodinamiskās īpašības

Papildus tam, ka propānam ir zemas izmaksas, labas piegādes iespējas un sastopams dabā, tam ir arī lieliskas termodinamiskās īpašības kā aukstumaģentam, un to var izmantot dažāda veida iekārtās. Tas jau tiek izmantots kā aukstumaģents lielveikalu vitrīnās un sadzīves ledusskapjos, pārnēsājamos gaisa kondicionētājos. Noplūdušais propāns nekādi neietekmē ozona slāni un gandrīz neveicina globālās sasilšanas risku. Atšķirībā no amonjaka, tas nav toksisks.

Propāns – drošs nākotnes risinājums

Vēl viens milzīgs arguments propāna labā ir tas, ka propāns ir drošs nākotnes risinājums. Sintētisko aukstumnesēju ierobežojumi gadu gaitā ir kļuvuši stingrāki, un tie ir ceļā uz vēl stingrākiem regulējumiem vai pat aizliegumu. Propāns netiks pakļauts šāda veida ierobežojumiem, jo ​​tas ir dabas radīts savienojums. Citiem vārdiem sakot, viens no pirmajiem aukstumaģenta variantiem vēsturē izrādījās viens no labākajiem. Propāns ir šeit uz palikšanu!

Propāns – galvenā zaļās pārejas sastāvdaļa

Swegon iegulda uz propānu balstītu risinājumu izveidē. Gan izstrādājot produktus, gan atbalstot nozares pāreju. Lai veicinātu tehnoloģijas ieviešanu tirgū, tiek strādāts pie e-apmācības programmām un vadlīniju izstrādes drošai propāna kā aukstumaģenta lietošanai. Propāns bez šaubām ir viena no zaļās pārejas galvenajām sastāvdaļām.

Sazinieties ar mums, ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu piedāvātajiem risinājumiem, kuru pamatā ir propāns.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/the-refrigerant-future-is-spelled-propane
Publicēts: 02.03.2022

Kā noteikt, ka skolās ir pietiekami labs iekštelpu klimats?

Pēdējo pāris gadu laikā ir manāmi pieaugusi izpratne par svaiga gaisa nozīmi telpās un palielinātuventilācijas līmeni. Liela daļa uzmanības pievērsta skolām – mūsu bērnu darba videi. Debatēs par iekštelpu klimatu, galvenā uzmanība tika pievērsta skolas klašu telpu ventilācijai un tam, kā pārliecināties, ka telpā ir pareiza gaisa kvalitāte un gaisa apmaiņa, un kā palielināt ventilācijas apjomu, kur tas nepieciešams. Tāpēc daudzas skolas jau ir sākušas uzstādīt oglekļa dioksīda (CO2) sensorus.

Tā, piemēram, Apvienotajā Karalistē, Izglītības departaments ir pieņēmis lēmumu, ka skolās visā valstī jāuzstāda 300 000 oglekļa dioksīda sensoru, lai regulētu ventilācijas stāvokli un noskaidrotu, kur nepieciešama turpmāka rīcība. CO2 līmeņa mērīšana un izmantošana kā labas vai sliktas gaisa kvalitātes indikators jau ilgu laiku ir bijusi atzīta metode, savukārt oglekļa dioksīds ir viegli nosakāma gāze. Un tā kā šie mērījumi tiek veikti jau ilgu laiku, tos ir viegli izmantot ēku aprēķinos. Ir arī daži ieteicamie ierobežojumi, kas jāievēro, nosakot, kurš CO2 līmenis ir visatbilstošākais darba vietā, piemēram, saskaņā ar Zviedrijas Darba vides institūta datiem, tie ir maksimāli 1000 ppm.

CO2 līmenis parāda to, cik cilvēku vienlaikus var uzturēties telpā, kā arī to, vai no telpām ir nepieciešams izvadīt arī citus gaisa piesārņojumus. CO2 līmenis 1000 ppm un vairāk, lai arī vēl nav kaitīgs veselībai, tomēr sāk ietekmēt mūsu kognitīvās spējas, piemēram, jaunu un stratēģisku lēmumu pieņemšanu.

CO2 līmeņa mērīšana ir labs sākums, lai uzraudzītu ventilācijas sistēmas stāvokli un gaisa kvalitāti. Taču, lai mūsu bērniem labi veiktos skolā, kur viņi pavada lielāko sava laika daļu, ir jāņem vērā holistiska pieeja, kurā tiek mērīta arī temperatūra, gaisa daļiņas, piesārņojums un skaņa, kas ietekmē veselību un veiktspēju, izvērtējot iespējamos risinājumus ventilācijas sistēmas regulēšanā.

Zemāk apskatāmi padomi, ko ieteicams ņemt vērā, lai nodrošinātu, labu gaisu skolās:

Nodrošiniet labu ventilāciju: ieteicama efektīva ventilācijas sistēma, lai nodrošinātu svaiga gaisa atjaunošanos.
Izvēdiniet telpas: ieteicams regulāri atvērt logus un durvis.
Piesārņojuma avotu kontrole: piesārņojuma avotu ir daudz, un ir svarīgi tos noteikt un ierobežot.
Veiciet mērījumus, izmantojot gaisa kvalitātes sensorus: šie sensori mēra oglekļa dioksīda (CO2) un citu piesārņojumu līmeni telpās.


Mērīt nozīmē zināt, un viens no veidiem, kā noskaidrot, kādi uzlabojumi ir jāveic, ir izmērīt vairākus dažādus parametrus. Swegon piedāvā viedos pakalpojumus iekštelpu klimata analīzei, kā arī piedāvā pēc pieprasījuma kontrolētas ventilācijas.


Publicēts:16.03.2023
Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/how-do-we-know-that-the-indoor-climate-in-our-schools-is-sufficient

Par akustiku — kāpēc tā ir būtiska iekštelpu vides kvalitātes sastāvdaļa?

Apkalpošanas troksnis, ārējais troksnis, reverb* laiks un akustiskā atdalīšana ir svarīgi laba akustiskā klimata faktori. Šos faktorus, parasti regulē būvniecības normatīvi, un tie ir būtiski labai iekštelpu videi un mūsu labklājībai.

Akustika un iekštelpu vides kvalitāte

Akustika ir stūrakmens iekštelpu vides kvalitātes konceptā. Kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kad tika ieviestas pirmās reglamentētās akustiskās prasības mājokļu jaunbūvei, šobrīd prasības ir kļuvušas stingrākas, detalizētākas un pilnveidotas atbilstoši mūsdienu akustikas prasībām. Mūsdienās lielākajā daļā valstu, akustiskās prasības ir gan komerciālām, gan dzīvojamām ēkām.

Cilvēka labsajūtai un veselībai ir svarīga akustisko pamatprasību noteikšana un nepārtraukta topilnveidošana. Tas ne tikai palīdz nodrošināt pamata veselības aspektus, bet arī rada ēkas, kurās cilvēki var baudīt iekštelpu vidi, strādāt efektīvāk, koncentrēties uz izglītību vai vienkārši labi gulēt. Par to, kā skaņa ietekmē jūsu veselību, lasiet zemāk.

Rietumeiropā aptuveni 80 miljoni cilvēku strādā birojos un aptuveni 90 miljoni bērnu vai jauniešu ik dienas pavada skolās. Labs iekštelpu klimats ir būtisks, lai varētu koncentrēties uz uzdevumiem un justies labi iekštelpās.

Akustiskais klimats

Akustika ir plašs jēdziens, ko lielākā daļa cilvēku uzskata par telpas skaņas īpašībām. Kvalitatīva akustiskā klimata mērķis ir radīt pozitīvu skaņas pieredzi atkarībā no telpas un tās mērķa. Piemēram, lekciju zāle atšķiras no biroja vai koncertzāles ar to, kā tajā vajadzētu strādāt ar akustiku, lai nodrošinātu telpu
izmantošanu vislabākajā veidā. Šajā ziņā runa ir ne tikai par zemiem skaņas līmeņiem. Vispārējs pamatnosacījums labas akustiskās vides nodrošināšanai visu veidu iekštelpu vidē ir nevēlamā trokšņa slāpēšana no ēkas instalācijām, kā arī traucējošs troksnis, kas nāk no ārpuses. Ja nevēlamais troksnis ir pārāk skaļš, tas veicina sliktu akustisko
klimatu.
Interesanta pretruna, kas jāņem vērā mazinot ārējos trokšņus un citus nevēlamus fona trokšņus, ir tāda, ka citas skaņas šķiet skaidrākas un pašas par sevi var būt traucējošas. Piemēram, šodien mēs būvējam ļoti labi izolētas ēkas, kas novērš satiksmes un āra vides fona troksni, kas atšķirīgi ietekmē mūsu uztveri par skaņām ēkā. Iekšējā skaņa tiek uztverta pastiprināti, un kļūst vēl svarīgāk uzraudzīt iekštelpu instalāciju skaņas līmeni, kas rada nevēlamu troksni.

Ēku sertifikāti un akustika

Projektējot iekštelpu vidi, ir jāievēro būvnoteikumi kā akustiskā bāze. Daudzās valstīs ir savi būvnormatīvi un būvniecības standarti ar kvalitātes klasēm, kuru mērķis ir vienkāršot prasību noteikšanu. Tie tika ieviesti 90. gadu vidū, un jāuzskata par kvalitātes apliecinājumu attiecībā uz ēkas akustisko klimatu, kur iespējams novērtēt savu ēku ar A, B vai C klasi.

Pēdējo 20 gadu laikā ir palielinājusies arī zaļo ēku sertifikācija un interese par iekštelpu vides kvalitātes konceptu. Piemēram, BREEAM, LEED & WELL. Paši sertifikāti ir vērsti uz ēkas ietekmi uz vidi un lietotāju komforta palielināšanu tajā.

Daži sertifikāti ir vairāk vērsti uz vides ietekmi, daži uz cilvēku labklājību. Sertifikātiem, kas vērsti uz cilvēka labklājību, ir lielāka vērtība, ieviešot stingrākus akustiskos pasākumus. Izlasīšanas vērts ir arī raksts, kurā ir veikts vides sertifikātu salīdzinājums, koncentrējoties uz akustiku.

Skaņas uztvere

Mūsu uztvere par skaņu ir ļoti subjektīvs vērtējums un radīt ikvienam piemērotu akustisko klimatu ir grūts uzdevums. Ievērojot stingrākās būvnormatīvu vai zaļās ēkas novērtējuma prasības, mēs varam sasniegt akustisko apmierinātību no iedzīvotāju vairākuma.
Tā kā akustika ir viens no faktoriem, pēc kura iedzīvotāji vērtē ēkas kvalitāti, tā ir ļoti svarīga joma. Apmierinoša akustiskā vide nozīmē labākas koncentrēšanās spējas, būt produktīvam un veselam. Akustika ir iekštelpu vides kvalitātes koncepta stūrakmens, un tādējādi tā tiks nepārtraukti uzraudzīta un pilnveidota, lai atbalstītu ēkas lieliska akustiskā klimata sasniegšanā.

Jauna akustiskā programmatūra no SWEGON

Kā līderis ventilācijas un iekštelpu klimata jomā SWEGON uzņemas lielu atbildību, veicinot pozitīvu akustisko klimatu. Pati ventilācija ir akustisks visums no gaisa apstrādes iekārtām līdz telpas produktiem. Akustika ir absolūti svarīga SWEGON produktu izstrādē, lai atbilstu visām ekspluatācijas prasībām ar minimālu skaņas ietekmi. Turklāt mēs nepārtraukti strādājam, lai nodrošinātu, ka mūsu produktu dati ir viegli pieejami inženiertehniskajiem aprēķiniem.

SWEGON ir izlaidis jaunu akustisko programmatūru, kas atbalsta visus ventilācijas sistēmu akustikas aprēķinus, sākot no skaņas avota līdz telpai. Izmēģiniet šo programmatūru, tā palīdzēs jums izveidot vislabāko akustisko klimatu!

* reverb laiks – laiks, kas nepieciešams, lai skaņa “izzustu” slēgtā telpā pēc skaņas avota apturēšanas


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/acoustics-an-essential-part-of-ieq
Publicēts: 23.03.2023

Kas jāņem vērā, izvēloties siltumsūkni komerciālām ēkām?

Pareiza siltumsūkņa izvēle prasa rūpīgu pieeju un uzmanību. Ir daudz mainīgo lielumu, kas ietekmē veiktspēju un efektivitāti, un optimāla līdzsvara panākšana starp lietojumu, veiktspēju un izmaksām var būt izaicinājums. Pēdējos gados siltumsūkņi ir kļuvuši arvien populārāki dzesēšanas un apkures pielietojumos, galvenokārt pateicoties to izcilajai energoefektivitātei. Bet, ja Jūs, piemēram, optimizējāt dzesētāja veiktspēju, nosakot tā izmērus atbilstoši maksimālajai paredzamajai ārējās vides temperatūrai
(OAT), optimālo siltumsūkni ir grūtāk izvēlēties. Diemžēl, nav “vienas iekārtas” siltumsūkņa, kas spētu izpildīt visu iespējamo pielietojumu nepieciešamības.

Pirmkārt, lai gan dzesētājus galvenokārt izmanto Dienvideiropā, siltumsūkņus var izmantot plašā ārējās vides temperatūras diapazonā — no aukstā ziemas klimata ziemeļos līdz maigajiem sezonas vidus apstākļiem dienvidos. Otrkārt, dažādi siltumsūkņi ir paredzēti, lai ražotu ūdeni, kura temperatūra ir no 20 līdz 80 grādiem pēc Celsija atkarībā no pielietojuma. Treškārt, reversīvie siltumsūkņi parasti ir optimizēti apkurei vai dzesēšanai. Lai padarītu visu vēl sarežģītāku, veiktspēju ietekmēs arī izvēlētais
aukstumnesējs. Kopumā mēs iesakām izmantot propāna bāzes aukstumnesēju – tiem ir lieliskas īpašības zemā ārgaisa temperatūrā un augstas ūdens temperatūras iegūšanai. Tātad, šie ir daži no faktoriem, kas jums jāņem vērā, pirms izvēlaties vislabāko iekārtu savām nepieciešamībām.

Vēl viens faktors, kas jāņem vērā – siltumsūkņi, atšķirībā no dzesētājiem, rada lieko ūdeni no gaisa sausināšanas. Vēsākā klimatā tas var izpausties kā ledus ap siltummaiņiem, kas atkausēšanas ciklu laikā pārvēršas ūdenī. Ja esošo dzesētāju nomainat uz siltumsūkni, jums ir arī jāatrod risinājums kā novadīt šo lieko ūdeni.

Siltumsūknī, kas paredzēts maigākam klimatam, kondensāta vanna uztvēra un novadīja lieko ūdeni. Taču ar to Ziemeļvalstīm izrādījās par maz. Swegon ir izstrādājis jaunu un uzlabotu kondensāta vannu, kas nodrošina perfektu ūdens aizplūšanu. Mēs arī izstrādājam labāku siltummaiņu atkausēšanas loģiku, kas pielāgota Ziemeļvalstu klimatam. Tādā veidā mēs, piemēram, varam izvairīties no apsalšanas, kad iekārta tiek apturēta uz ilgāku laiku.

Mēs meklējam veidus, kā vēl vairāk optimizēt atkausēšanu, piemēram, liekot vadībai sadalīt siltumsūkņu atkausēšanu sistēmā, izvairoties no visu iekārtu vienlaicīgas izslēgšanas.
Noslēgumā jāsaka, ka, meklējot siltumsūkni, ir jāņem vērā vairākas lietas – izvēli ietekmēs ne tikai pielietojums, bet arī klimatiskie apstākļi un citi faktori.


Publicēts: 30.03.2023
Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/things-you-need-to-consider-when-picking-a-heat-pump-for-commercial-buildings