Ceļvedis: Ko šodien var darīt, lai taupītu enerģiju?

Vasara beidzot ir sasniegusi arī Skandināvijas valstis, un ar to var pieņemt, ka siltāka un mitrāka sezona šodien ir izaicinājums daudzās ziemeļu puslodes valstīs. Mūsu energoefektivitātes ceļvedī esam veltījuši veselu sadaļu, lai izskaidrotu nelielus pielāgojumus, ko var veikt esošajam apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) risinājumam, bet kas nodrošina lielus enerģijas ietaupījumus.

Šajā gada laikā varētu būt vērts pārskatīt mērķa temperatūru pat birojiem. Daudzi mēdz būt vieglāk ģērbušies, un cilvēka ķermenim nepatīk lielas temperatūras atšķirības no karstas līdz aukstai. Parasti diezgan daudz enerģijas var ietaupīt, ja temperatūra ir 22’C vai pat 23’C, nevis 20-21˚C.

Turpinot par temperatūru, pārāk bieži gadās, ka viens iekštelpu klimata risinājums vienlaikus dzesē un otrs silda. Parasti tas notiek tāpēc, ka dažādiem iekštelpu klimata risinājumiem ir dažādi mērķi. Divas dažādas sistēmas, kas darbojas vienlaikus, patiešām ir enerģijas izšķiešana.

Protams, ir svarīgi visu gadu izprast attiecības starp saules gaismu un iekštelpu klimatu konkrētajā ēkā. Vēl svarīgāk to darīt, ja uz stikloto fasādi raugās tveicīga vasaras saule vai, no otras puses, uz ziemeļiem vērstā ēkas daļa vispār nesaņem saules gaismu.

Uzziniet vairāk par šo un citiem mazākiem līdzekļiem lielākam enerģijas ietaupījumam mūsu ceļvedī.

Ko šodien var darīt, lai taupītu enerģiju?

Turpmāk ieteiktie pasākumi tiek uzskatīti par viegli īstenojamiem jau šodien, lai samazinātu enerģijas patēriņu ēkas ventilācijai, apkurei un/vai dzesēšanai. Šie pasākumi neprasa specializētu tehniķu vairāku stundu vai pat nedēļu darbu, taču ietekme joprojām var būt ievērojama. Tāpat kā ar citām lietām dzīvē, ar nedaudz vairāk laika un mazākiem izdevumiem, ietekme uz enerģijas patēriņu var izrādīties ievērojama.

Septiņu darbību saraksts energoefektivitātes paaugstināšanai

Ir vērts zināt, ka ieteikumi ventilācijas, apkures un dzesēšanas (AVK) pielāgošanai nav sezonāli saistīti. Šie punkti mainīs enerģijas atkarību neatkarīgi no tā, vai ēka ieiet apkures vai dzesēšanas sezonā.

 • Pārskatiet AVK risinājumu, lai pārliecinātos, ka viss darbojas kā paredzēts
 • Labs apkopes plāns ir ne tikai uzturēt, bet arī uzlabot
 • Tīri gaisa vadi samazina lielu spiediena kritumu risku
 • Gaisa apstrādes iekārtas daudzās funkcijas ir paredzētas, lai optimizētu un taupītu enerģiju
 • Saskaņojiet iestatītās temperatūras punktus starp visām apkures un dzesēšanas sistēmām
 • Izprast saistību starp saules gaismu un iekštelpu klimatu
 • Apsveriet iespēju sezonāli pielāgot iekštelpu temperatūru

Pārliecinieties, ka viss darbojās kā paredzēts

Sākot ar piemēru – uzņēmums izveido papildus piepilsētas biroju darbiniekiem, lai izvairītos no liela laika patēriņa ceļā. Tas var ietekmēt noslogojumu sākotnējā birojā, kam savukārt var būt nepieciešama ventilācijas, apkures un/vai dzesēšanas regulēšana, lai nodrošinātu komfortablu iekštelpu klimatu un energoefektīvu darbību. Vēl viens piemērs, vārsti, kas nedarbojas pareizi, ir nozīmīgi enerģijas patērētāji. Vārsts, motorizēts vai ne, kas atveras un aizveras neprecīzi, radīs nevajadzīgu enerģijas patēriņu lielu spiediena kritumu un nepareizu gaisa plūsmu dēļ.

Tas, ka ir ieviests iekštelpu klimata risinājums, nenozīmē, ka viss darbojas precīzi. Var būt vērts pārskatīt risinājumu, lai pārliecinātos, ka taustāmās daļas ir uzstādītas un ieregulētas kā paredzēts, un pieejamās sistēmas vadības funkcionalitātes tiek izmantotas pēc iespējas labāk. Pārliecinieties, ka viss darbojas tik labi, cik vien iespējams, un ņemiet vērā, ka ēkas izmantošana var mainīties un var būt nepieciešami pielāgojumi, lai nodrošinātu pastāvīgu energoefektivitāti, vienlaikus nodrošinot labu iekštelpu klimatu cilvēkiem.

Daudz kas sākas ar apkopi

Pat vislabāk noregulētā gaisa apstrādes iekārta var izraisīt bezjēdzīgu enerģijas patēriņu. Acīmredzamākais un, cerams, labi zināmais iemesls ir nepieciešamība pēc tīriem filtriem un gaisa vadiem. Piesārņoti filtri un putekļaini kanāli izraisīs ne tikai gaisa apstrādes iekārtas intensīvāku darbību, bet arī pastāv ievērojams risks sabojāt gaisa apstrādes iekārtas ventilatorus vai radīt traucējošu troksni iekštelpās.

Svarīgs faktors ir ne tikai labs sistēmu apkopes plāns, bet arī pareiza apkope. Piemēram, ir svarīgi pārliecināties, ka jaunie filtri gaisa apstrādes iekārtā ir pareizi uzstādīti un atbilst definētajām prasībām, kad tie tiek mainīti. Nepareizi filtri vai nepareizi uzstādīti filtri, tāpat kā putekļainie filtri vai kanāli, izraisīs spiediena kritumus, kas negatīvi ietekmēs enerģijas patēriņu.

Ūdens sistēmām ir jābūt atgaisotām un jāizvairās no skābekļa klātbūtnes, lai novērstu magnitītu. Magnīts var izraisīt spiediena kritumus, negatīvi ietekmēt sistēmas darbību, izraisīt potenciālus darbības traucējumus un galu galā palielināt enerģijas patēriņu. Ņemot to vērā, pareizi nopresēta hidrauliskā sistēma nodrošinās energoefektīvu risinājumu.

Slēptais enerģijas ietaupījums gaisa vados un telpas izstrādājumos

Augstāk tika minēts, ka putekļainie kanāli liek gaisa apstrādes iekārtas ventilatoriem darboties intensīvāk. Tas ir tāpēc, ka kanālos veidojas pretestība, kas kavē gaisa plūsmu un izraisa spiediena kritumu. Arī restes un telpas produkti, visas ierīces ar faktisku gaisa plūsmu vai indukciju, ir jāuztur tīras, lai izvairītos no spiediena kritumiem, kas netieši palielina enerģijas patēriņu. Gaisa vadus, restes un telpas izstrādājumus arī ieteicams uzturēt tīrus, lai samazinātu iekārtu nodiluma vai sabojāšanas risku putekļu un citu piesārņojumu dēļ.

Galvenais ir gaisa apstrādes iekārta

Daudzām gaisa apstrādes iekārtām ir skaidras iespējas samazināt enerģijas patēriņu. Tas ir tāpēc, ka tās darbojas pēc neatbilstošiem laika grafikiem, cenšas sasniegt nevajadzīgi augstu vai zemu temperatūru vai darbojas ar gaisa plūsmām, kas faktiski var negatīvi ietekmēt iekštelpu klimatu.

Piemēram, gaisa apstrādes iekārtas, kas darbojas tā, it kā birojs būtu aizņemts no rīta līdz vakaram, katru dienu. Parasti ne tradicionālajiem biroja modeļiem, ne hibrīdiem darba modeļiem nav nepieciešams labi vēdināms, apsildāms vai atdzesēts birojs naktī vai nedēļas nogalēs. Pirmkārt un galvenokārt, ir ieteicams izmantot funkcionalitātes, lai plānotu iekārtu darbības laiku, un, ja šāda funkcionalitāte tiek izmantota, pārliecinieties, vai iestatītie laika grafiki ir atbilstoši izmantošanai un vajadzībām ēkas iekšienē. 

Noteikti nesildiet un nedzesējiet vienlaikus

Diezgan bieži gadās, ka telpa tiek vienlaikus gan sildīta, gan dzesēta. Kritiska kļūda, kas var notikt, ja attiecīgi apkure un dzesēšana tiek veikta ar dažādiem risinājumiem. Piemēram, ja klimata modulim, starojuma griestiem vai fankoilam ir atšķirīga temperatūras vērtība nekā tajā pašā telpā esošajiem radiatoriem – telpu var vienlaikus gan sildīt, gan dzesēt.

Tāpēc vienkāršs ieteikums enerģijas taupīšanai ir nodrošināt, ka temperatūras iestatītie punkti ir saskaņoti starp risinājumiem, kas nodrošina telpas apkuri un dzesēšanu. Nevajadzētu viekārši atvērt logu un izlaist saražoto enerģiju no ēkas.

“Sildīšana un dzesēšana vienlaikus, vienā telpā, iespējams, ir vissliktākā energopatēriņu kļūda saistībā ar AVK.”

Karls Ola Danielsons (Carl-Ola Danielsson), Swegon hidrotehnisko produktu pētniecības un attīstības vadītājs par tēmu par ēkas ventilāciju, apkuri un dzesēšanu

Enerģija pirms komforta var būt dārga

Iestatīt temperatūras diapazonu, kurā cilvēki ēkā var veikt pielāgojumus, ir saprātīgs pasākums, lai samazinātu ēkas enerģijas patēriņu. Tomēr pārāk bieži temperatūras ierobežojumi ir noteikti pārāk zemi. Prioritāte tiek dota enerģijai, savukārt komforts un produktivitāte ēkā ir nedaudz ignorēti.

Ir svarīgi paturēt prātā vēsturi, enerģija pirms komforta var izrādīties ļoti dārga, ja īrnieki nevēlas palikt un maksāt neērtā iekštelpu klimata dēļ.

Saule, dienasgaisma un iekštelpu klimats

Ir vispāratzīts, ka dienas gaismai ir bioloģiski pozitīva ietekme uz cilvēka ķermeni un tā ietekmē mūsu spēju gulēt, samazina stresa līmeni un novērš garastāvokļa svārstības.

Tomēr dabiskā dienas gaisma un, konkrētāk, saules gaisma, var ienest ēkā milzīgu enerģijas daudzumu, ko ir svarīgi saprast, veidojot labu iekštelpu klimatu. Atkarībā no ēkas norobežojošām konstrukcijām, tostarp izolācijas, logu īpašībām utt., spilgtā gaisma tiek ielaista vairāk vai mazāk siltuma veidā. Izprotot ēkas konstrukciju, apstākļus labam iekštelpu klimatam, kā arī esošās vai papildu saules aizsega izmantošanas ietekmi, siltumenerģiju var izmantot efektīvi un samazināt vajadzību un enerģijas patēriņu saistībā ar apkuri un dzesēšanu.

Mainīgs temperatūras diapozons

Izlasiet iepriekš minēto un pieņemiet, ka ir izvēlēts temperatūras diapazons, kas nodrošina vispārēju energoefektivitāti, kā arī labu iekštelpu klimatu. Šis temperatūras diapazons dažādos gadalaikos var būt nedaudz nobīdīts uz siltākiem vai aukstākiem grādiem, kas nozīmē, ka ēkas iekšienē piešķirtās temperatūras korekcijas savā ziņā seko āra temperatūrai.

Tas ir saprātīgs pasākums enerģijas ietaupīšanai divu galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, cilvēki visbiežāk ir ģērbušies atbilstoši āra laikapstākļiem, pat ja viņi lielāko dienas daļu pavada telpās. Tas nozīmē, ka cilvēki parasti ir viegli ģērbušies, kad āra temperatūra ir augstāka, un siltākas drēbes tiek valkātas aukstākajā sezonā. Otrkārt, cilvēka ķermenis parasti nav radīts plašām temperatūras izmaiņām, it īpaši, lai pārietu no karstas uz daudz aukstāku. Tas atkal nodrošina nedaudz siltāku iekštelpu temperatūru vasarā un nedaudz vēsāku vēsajā sezonā.

 

Rotējošie siltummaiņi 

Kas ir rotējošie siltummaiņi? Īsa atbilde: rotējošs rats ar daudziem maziem kanāliem, izgatavots no alumīnija.

Siltais nosūces gaiss silda kanālus, pārnesot siltumu uz auksto āra gaisu gaisu. Siltuma efektivitāte balansētām pieplūdes un nosūces gaisa plūsmām ir augsta, un rotējošie siltummaiņi parasti nav pakļauti aizsalšanai, kas nodrošina augstu gada enerģijas efektivitāti. Ar sorbcijas tipa rotoru tiek efektīvi atgūta arī dzesēšanas enerģija un mitrums.

Dažādi rotoru veidi

Siltummainis ir aprīkots ar motorizētu vadību un ietver iebūvētu rotācijas uzraudzību.

Swegon rotējošie siltummaiņi ir pieejami trīs dažādos variantos:

 • Maksimālās temperatūras efektivitāte (MTE), kas nodrošina augstāko temperatūras efektivitāti 
 • Standarta temperatūras efektivitāte (STE) ir kompromiss starp augstu temperatūras efektivitāti un iespējami zemāko spiediena kritumu 
 • Maksimālā spiediena efektivitāte (MPE) piedāvā iespējami zemāko spiediena kritumu. 

Visi sniegumu varianti var tikt izvēlēti ar dažādiem materiāliem.

DAŽĀDAS VIRSMAS APSTRĀDES

Alumīnija rotori parasti tiek izmantoti komerciālajās ēkās, kur temperatūras efektivitāte ir visnozīmīgākā. Sorbcijas rotori tiek izmantoti, kad ir jāatgūst mitrums gan vasaras, gan ziemas darbībā, un epoksīda rotori tiek izmantoti, ja pastāv korozijas risks, piemēram, piekrastes klimata apstākļos.

Rotors atgūst kā siltumu, tā arī aukstumu, un ar sorbcijas tipa rotoru tas atgūst arī mitrumu. Vasaras laikā siltummainis “izžāvē” ārējo gaisu, kas samazina mitruma daudzumu dzesēšanas kaloriferā – slēptās dzesēšanas jaudu – un samazina kopējo dzesēšanas jaudu. Tas ne tikai samazina darbības izmaksas, bet arī pazemina investīcijas un uzlabo komfortu ziemā.

Ziemas darbība parasti nozīmē sausu iekštelpu klimatu, bet sorbcijas tipa rotors atgriež nosūces gaisa mitrumu uz pieplūdes gaisu.

Mitruma kontrole un optimizācija 

Pieņemama mitruma līmeņa saglabāšana ir būtiska, lai nodrošinātu optimālu komfortu un ierobežotu slimību izplatīšanos. Sorbcijas rotori ir ļoti efektīvi mitruma atgūšanā – izmantojot mūsdienīgu pārklājumu tehnoloģiju, var sasniegt 70-90% mitruma atgūšanas efektivitāti. Gan temperatūras, gan mitruma efektivitāte tiek kontrolēta ar rotācijas ātrumu. Kontrolējot siltummaiņa rotācijas ātrumu, mitruma atgūšanu var optimizēt.
The Swegon Blog | www.swegon.com | Humidity

Swegon risinājums

GOLD iekārtās ar RECOsorptic siltummaini ir iebūvēta funkcija, kas atgūst un uztur iekštelpu mitruma līmeņus, nodrošinot optimālu iekštelpu klimatu.
Hygrostatic rotor control | www.swegon.com

Iekšējās pārplūdes minimizēšana

Lai gan rotējošais siltummainis nodrošina augstu temperatūras efektivitāti, pastāv risks, ka nosūces gaiss tiek pārnests uz pieplūdes gaisu. Iekšējā pārplūde ir jānovērš, jo tā nelabvēlīgi ietekmē gaisa kvalitāti un enerģijas patēriņu.

Pārplūdi var iedalīt divos veidos:

 • Tiešā pārplūde caur blīvējumiem 
 • Pārnešana ar siltummaiņa kanāliem

Visi pārplūdes veidi jāņem vērā, aprēķinot specifiskās ventilatora jaudas (SFP) rādītājus, izmantojot definētās metodes siltummaiņu veiktspējas mērīšanai, ieskaitot OACF un EATR.

Uzziniet vairāk par to, kā minimizēt iekšējo noplūdi un ko ņemt vērā, aprēķinot SFP. Internal leakage | www.swegon.com

Plašam pielietojumu klāstam

Rotējošie siltummaiņi nodrošina optimālu temperatūru un energoefektivitāti un ir piemēroti lielākajai daļai pielietojumu, izņemot gadījumus, kad ir stingras prasības attiecībā uz aromātu pārnesi un higiēnu. Dažādu veidu rotori padara tos piemērotus birojiem, viesnīcām, skolām utt.

Plašs produktu klāsts

Swegon piedāvā plašu gaisa apstrādes iekārtu klāstu ar rotējošajiem siltummaiņiem. Atkarībā no īpašajām prasībām un pielietojuma veida mēs piedāvājam risinājumus, kas atbilst visām vajadzībām.

GOLD RX – Ecowise

GLOBAL RX – Ecowise


Kādas ir sausās dzesēšanas priekšrocības?

Sausās dzesēšanas koncepts ir pilnībā veltīts jūtamajai dzesēšanai no kondicionēšanas sistēmas. Šķiet, ka tas ir vienkārši, tomēr tam ir obligāts priekšnoteikums – sistēmas cirkulējošā ūdens temperatūrai vienmēr jābūt augstākai par rasas punktu. Kad šis nosacījums ir izpildīts, parādās skaidrs potenciāls enerģijas ietaupīšanai un izmaksu optimizēšanai. Tā kā sausās dzesēšanas koncepts ir pilnībā vērsts uz jūtamo dzesēšanu telpā, ir būtiski, lai sistēmas cirkulējošā ūdens temperatūra vienmēr būtu augstāka par rasas punktu. Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no kondensācijas riska. Aktīvās dzesēšanas sijas un aukstie griesti ir izstrādāti tā, lai darbotos bez kondensācijas, tāpēc šo produktu alternatīvas kopumā netiek projektētas ar drenāžas sistēmām, kas nodrošinātu kondensāta novadīšanu. Parasti tas ļauj ievērojami ietaupīt izmaksas sistēmas darbības laikā attiecībā uz apkopi un uzturēšanu. Filtru izmantošanas gadījumā tie ir jātīra vai jāmaina, lai nodrošinātu iekārtu pareizu darbību, un kondensāta sistēmām nepieciešama pienācīga apkope, lai izvairītos no baktēriju un pelējuma attīstības.

Kādas ir sekas mitriem apstākļiem?
Sausās dzesēšanas koncepts var šķist nedaudz riskants tiem projektētājiem, kuri nav pieraduši izstrādāt šāda veida apkures, ventilācijas un kondicionēšanas risinājumus. Iespējamība, ka varētu rasties kondensēta mitruma pilieni no galējām iekārtām, ir tas, kas visvairāk biedē. Tomēr vairākās pasaules daļās tā nav problēma, noteikti ne tik ilgi, kamēr padeves ūdens temperatūra tiek pareizi kontrolēta.
Sausā komforta dzesēšanas sistēma ir atkarīga no atbilstoša ventilācijas apjoma, lai tiktu galā ar latento slodzi ēkā. Ļoti mitros apstākļos gaisa apstrādes iekārtai ir jānosausina āra gaiss pirms tas tiek padots ēkā. Tas nozīmē, ka viss kondensētais mitruma daudzums tiek apkopots vienā vietā, kas, atgriežoties pie uzturēšanasizmaksām, prasīs tikai vienu servisa punktu. Sausināšanu gaisa apstrādes iekārtā
var efektīvi veikt arī izmantojot sorbcijas tipa rotorus, kas nozīmē, ka speciālā pārklājuma rotors palīdz pārnest mitrumu no āra gaisa uz izplūdes gaisu ar minimālu enerģijas patēriņu. Tomēr mitra gaisa infiltrācija no ārpuses var būt problēma, un tā noteikti ir bijusi pagātnē, taču, lai nodrošinātu, ka jaunas, kā arī renovētas ēkas irpietiekoši energoefektīvas, mūsdienās infiltrācijas līmenis tiek samazināts līdz
absolūtam minimumam.

Kā ir ar pagaidu mitruma līmeņa palielināšanos?
Ja pastāv bažas par pagaidu mitruma līmeņa paaugstināšanos telpā, radotkondensāta veidošanās iespējamību, ir dažas metodes, kā mazināt un novērst šos riskus. Vienkāršākais veids ir izmantot sensorus, kas piestiprināti pie dzesēšanas padeves caurulēm un kas spēj uztvert vadītspējas izmaiņas. Kad uz sensoriem veidojas plāns mitruma slānis, tie dod signālu telpas termostatam, lai aizvērtu dzesēšanas padeves vārstu. Progresīvāka metode ir nepārtraukti mērīt relatīvomitrumu telpā un ļaut termostatam aizvērt ūdens vārstu, kad rasas punkts telpās tuvojas padeves ūdens temperatūrai. Abas augstāk minētās kondensācijas aizsardzības metodes apturēs telpu dzesēšanu no hidrauliskās sistēmas, kas var izraisīt temperatūras pieaugšanu telpās. Visattīstītākā kondensācijas aizsardzības vadība uztver kondensēšanās risku telpā un sūta signālu sistēmai palielinātturpgaitas ūdens temperatūru, neaizverot ūdens padeves vārstu uz dzesēšanasmoduli telpā. Šādā veidā aukstumapgādes sistēma turpinās noņemt siltumu no telpas, protams, ar mazāku jaudu sakarā ar paaugstināto ūdens temperatūru, bet arī samazinātā jauda bieži vien ir pietiekama pagaidu periodam.

Priekšrocības sausajai dzesēšanai
No sistēmas viedokļa sausās dzesēšanas apstākļos ir vairākas priekšrocības. Padeves ūdens temperatūra ir ievērojami augstāka nekā tradicionālajā fancoil sistēmā, kas balstās uz mitro dzesēšanu. Tas nozīmē, ka padeves ūdens sagatavošanai čilleris var darboties ar ļoti augstu sezonas energoefektivitātes koeficientu (SEER). Kopumā, tā kā tiek sausināts tikai āra gaiss, maksimālā
dzesēšanas jauda ir zemāka sistēmā, kas darbojas sausās dzesēšanas apstākļos. Tas nozīmē, ka var samazināt čillera izmēru. Tāpat tas nozīmē arī to, ka freecooling dzesēšana, veicot tiešu siltuma apmaiņu ar apkārtējo āra gaisu, ir iespējama lielākā gada periodā. Priekšrocības, kas var ievērojami ietekmēt enerģijas patēriņu, tātad arī izmaksas. Turklāt ietaupījumi rodas, jo nav nepieciešami ventilatori katrā telpas modulī, ko izmanto, lai pārvarētu spiediena kritumus filtru izmantošanas dēļ. Aktīvās
dzesēšanas sijas risinājums izmanto esošo pieplūdes kanāla spiedienu, lai virzītu gaisa plūsmu caur siltummaini. Enerģijas nepieciešamība, lai nodrošinātu šo spiedienu kanālu sistēmā attiecībā uz gaisa apstrādes iekārtu, ir minimāla, salīdzinot ar to, ko pretējā gadījumā patērētu katra moduļa ventilatori. Tas pats attiecas uz auksto griestu risinājumu – tas nav atkarīgs no nekādas piespiedu konvekcijas plūsmas un tāpēc tam nav nepieciešama papildu ventilatoru enerģija.

Ziemeļvalstis un zeme kā enerģijas avots

Ziemeļvalstīs apkurei ir ļoti populāri izmantot zemes siltumsūkņus, un bieži vien tieši
apkures prasības nosaka urbumu dziļumu. Tomēr urbumus var izmantot arī dzesēšanas iegūšanai no zemes gada siltajā periodā. Izmantojot sistēmas risinājumu, kas ir atkarīgs no sausās dzesēšanas, ir iespējams samazināt urbumu dziļumu, un tādējādi samazināt sākotnējās investīciju izmaksas. Kā papildus
priekšrocība – ēkai noņemtais siltums dzesēšanas sezonā var tikt uzglabāts zemē un atkārtoti izmantots apkures sezonā. Šāda veida enerģijas uzkrāšanas efektivitāte galvenokārt ir atkarīga no ģeoloģiskajiem apstākļiem. Kopumā, lai izmantotu sauso dzesēšanu, sistēmas automātikai ir jākontrolē
pieplūdes ūdens temperatūra un iekštelpu gaisa relatīvais mitrums. Pareizi regulējot, tiek nodrošināts, ka rasas punkts vienmēr tiek uzturēts virs padeves ūdens temperatūras. Ūdens temperatūras un mitruma kontroles dažādie veidi var tikt uzskatīti par kondensācijas aizsardzības līdzekļiem un sniedz papildu drošību īslaicīgi paaugstināta mitruma līmeņa gadījumā. Pārliecinošās priekšrocības, ko sniedz samazinātas apkopes un uzturēšanas prasības, mazāks enerģijas patēriņš, uzlabota vispārējā efektivitāte un augstais iekštelpu komforts padara sausās dzesēšanas sistēmu izveidi par izcilu risinājumu. Swegon ir atvērts diskusijām par jebkuriem jautājumiem saistībā ar sausās dzesēšanas risinājumiem, izmantojot
dzesējošās sijas un komforta moduļus. Var būt noderīgi arī apskatīt šo ceļvedi


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/what-are-the-advantages-of-dry-cooling

Jauns gads un jauni izaicinājumi 2024. gadā

Atskatoties uz  pagājušo gadu varam nojaust ar kādiem izaicinājumiem un iespējām saskarsimies nākamajā gadā iekštelpu klimata nozarē. Pašreizējo spēcīgo tendenču kontekstā ir skaidrs, ka nākamais gads lielā mērā būs veltīts ilgtspējības jautājumiem, jo mēs arvien dziļāk izpratīsim šīs jomas daudzveidīgos aspektus.

Energoefektivitāte un turpmākais attīstības virziens

Tradicionāli mūsu nozare ir koncentrējusies tikai uz vienu ilgtspējības aspektu, proti, energoefektivitāti. Kaut kas, kas acīmredzot ir jāturpina. Tā kā enerģijas cenas strauji pieaug un klimata problēmas kļūst arvien aktuālākas, spiediens ekonomēt enerģiju ir radījis reti graujošu stimulu mūsu rūpniecībai – prom no fosilā kurināmā. Viens no rezultātiem – ir radusies zinātkāre par dažādiem siltumsūkņu risinājumiem, un šī tendence turpināsies arī 2024. gadā. Kā šo iekārtu ražotājam mums ir jāpalīdz dalīties ar zināšanām šajā jomā par visu, sākot no praktiskiem aspektiem, piemēram, telpas prasībām, un beidzot ar enerģijas taupīšanas potenciālu, pārvaldot siltumsūkņus kā AVK neatņemamu sastāvdaļu. 

Un, runājot par AVK, produktiem kļūstot efektīvākiem, lielā atlikusī iespēja ietaupīt enerģiju ir tieši šāda –  panākt, lai mūsu daudzās tehniskās instalācijas dažādās daļās darbotos arī savstarpēji harmoniski. Potenciāls šeit ir liels, un līdz ar straujo digitalizācijas progresu mums tagad ir tehniskās iespējas efektīvi novērst AVK sistēmu nepilnības. Ar tādām iniciatīvām kā ES renovācijas vilnis mums ir arī lieliska iespēja paātrināt īstenošanas līmeni, kas ne tikai runā par ilgtspējības programmu, bet arī rada milzīgas pārmaiņas uz labo pusi attiecībā uz iekštelpu klimatu, kurā cilvēki pavada gandrīz 90% viņu dzīves. 

Ilgtspējības jēdziens 2023. gadā būvniecības nozarē ir attīstījies zibenīgi, un darba kārtībā ir iekļauti aspekti, kas nav saistīti ar enerģijas patēriņu, un tas tā būs arī nākamajā gadā. Oglekļa tēma, kas pirms neilga laika bija zināmā mērā nišas tēma, ir guvusi milzīgu interesi nekustamā īpašuma sektorā. Risinājumi ir dažādi, sākot no zema oglekļa satura izejvielām tehniskajās iekārtās līdz alternatīviem aukstumnesējiem un risinājumiem uzstādīto produktu atdzīvināšanai un atkārtotai izmantošanai — tas viss ir ātri pieaugošs. Nesenā vienošanās Eiropadomē un Parlamentā par fluorētu siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) pakāpenisku pārtraukšanu un to, ko tas nozīmē nozarei [saite uz jauno bloga ierakstu], būs uzmanības centrā arī 2024. gadā un radīs lielu interesi. 

Interese par iekštelpu klimatu un gaisa kvalitāti ir pieaugoša

Pastāvīgi dzenoties pēc kilovatstundām un oglekļa dioksīda ekvivalentiem, pastāv skaidrs risks, ka mēs aizmirstam savas nozares pamatmērķi – nodrošināt veselīgas un produktīvas vietas cilvēkiem, kur pavadīt laiku. Un patiesībā ir arī spēcīga tendence to atzīt , pat ja tas var būt mazāk acīmredzams nekā enerģijas ietaupījuma tendence. Mēs šobrīd atrodamies pēcpandēmijas iekštelpu vides kvalitātes (IEQ) revolūcijas vidū, un viens no konkrētākajiem piemēriem ir pirmā PVO Eiropas konference par iekštelpu gaisa kvalitāti. Tāpat pētījumi par tādām tēmām kā akustika atklāj visu iekštelpu vides parametru nozīmi. 

Turpmākais izaicinājums būs projektēt ēkas ar iespējami mazāku oglekļa ietekmi, kas samazina enerģijas patēriņu, vienlaikus nodrošinot produktīvu un veselīgu iekštelpu klimatu, lai cilvēki tajā varētu uzplaukt. Un, vēl piedevām, mums ir jāpārliecinās, ka šis trauslais līdzsvars tiek saglabāts arī laika gaitā, mainoties īrniekiem un kad mēs veicam izmaiņas ēkā vai to atjaunojam.

Nobeigumā – iekštelpu klimats ir bijis mūsu darba nepārprotams fokuss kopš šī gadsimta sākuma, un tas patiesi ir līdz šim dinamiskākais un pārliecinošākais laika punkts. Mums Swegon ir iespēja dot lielu ieguldījumu zaļajā pārejā, un, to darot, mēs saprotam, cik tā ir sarežģīta. Neskatoties uz izaicinājumiem, viena pārliecība paliek: 2024. gads mums pavērs vairākas interesantas un svarīgas iespējas turpināt mūsu ietekmīgo darbu. 

Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/a-new-year-and-new-challenges-in-2024
Publicēts: 09.01.2024

Jaunais F-gāzu regulējums, ko tas patiesībā nozīmē?

Oktobrī Eiropas Padome un Parlaments panāca politisku vienošanos, lai grozītu un pastiprinātu tiesību aktus, kuru mērķis ir pakāpeniski samazināt fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanu, ko pasaulē izmanto dzesēšanai.
Pagaidām šī vienošanās ir provizoriska, bet tiek gaidīts, ka tā stāsies spēkā jau 2024. gada pavasarī. Pilns vienošanās teksts ir pieejams tiešsaistē, bet tas ir ļoti tehnisks un juridiski sarežģīts. Tāpēc šis blogs ir veltīts tam, lai izskaidrotu, ko tas praktiski nozīmēs.

Kas ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes (F-gāzes)?

Apskatīsim, kas ir F-gāzes un kāpēc tās ir tik problemātiskas. F-gāzes ir sintētiskas un dabiski neatrodas atmosfērā. Tās ietver fluorogļūdeņražus (HFC) un hidrofluorolefīnus (HFO), kas ir visizplatītākie aukstumaģenta veidi un ko parasti izmanto dažādos rūpnieciskos procesos, piemēram, saldēšanas, gaisa kondicionēšanas, izolācijas un elektronikas ražošanā.

Katram F-gāzes veidam ir Globālās sasilšanas potenciāls (GWP – global warming potential). Tas ir lielums, ko izmanto, lai novērtētu dažādu siltumnīcefekta gāzu spēju veicināt globālo sasilšanu noteiktā laika periodā – parasti 100 gados. Tiek ņemta vērā gan spēja uztvert siltumu atmosfērā, gan atmosfēras kalpošanas laiks.

Tā ir relatīva skala, kas salīdzina gāzes sasilšanas potenciālu ar CO2 sasilšanas potenciālu, kam GWP ir piešķirts 1. Salīdzinājumā, F-gāzēm (atkarībā no veida) GWP var būt desmitos, simtos, tūkstošos vai pat 10 000 (piemēram, SF6, ko izmanto kā elektroizolāciju sadales iekārtās)!

Emisiju kontrole un samazinājums

Sakarā ar F-gāzu nozīmīgo ietekmi uz klimata pārmaiņām, starptautiskā līmenī ir veikti centieni kontrolēt un samazināt to emisijas. Kigali grozījums Monreālas protokolam, kas tika pieņemts 2016. gadā, ir vērsts uz HFC ražošanas un patēriņa samazināšanu, ar mērķi mazināt to ieguldījumu globālajā sasilšanā. Eiropas Savienība jau bija soli priekšā šajā procesā, un atbilstoši tam ātri pastiprināja
regulējumus un pasākumus, lai labāk pārvaldītu un vēl vairāk samazinātu F-gāzu emisijas.

Oktobrī panāktā vienošanās par regulējumu grozīšanu un pastiprināšanu tiek uzņemta ar gandarījumu un paātrinās centienus izslēgt F-gāzes. Ir būtiski atrast un izmantot alternatīvas ar zemāku GWP. Swegon jau ir pārgājis uz aukstumaģentiem ar zemu GWP, piemēram, uz propāna bāzēto R290, kurai GWP ir 0,02. Eiropa kopumā ir uzņēmusies vadību globālā mērogā šajā cīņā un pēdējo astoņu gadu laikā ir samazinājusi emisijas no F-gāzēm par 50%. Ir iedvesmojoši apzināties, ka ES vēlas darīt vēl vairāk un skatīties tālāk par iepriekšējo regulējuma mērķa datumu 2030. gadu.

Kādi ir šo aktivitāšu galvenie mērķi?

Jaunā vienošanās praksē mūs novedīs pie pilnīgas HFC patēriņa izslēgšanas līdz 2025. gadam. Tas tiks sasniegts, apvienojot aizliegumus noteiktos datumos produktiem ar augstu GWP, un pakāpeniski samazinot emisiju kvotas. Kā jau minēts, regulējumi ir tikai provizoriski, un daži neskaidri aspekti vēl jāprecizē. Taču šeit sagaidāmas dažas lietas, kas attiecas uz apkures, ventilācijas un dzesēšanas (AVK)
nozari:

 • Sākot ar 2027. gadu, būs pilnīgs aizliegums pārdot jaunus mazus autonomus siltumsūkņus un gaisa apstrādes iekārtas, kas satur F-gāzes, kuru GWP ir lielāks par 150. Tas var ietekmēt gaisa apstrādes iekārtas, ko izmanti ierobežotās telpās. Pagaidu izņēmumi var tikt piemēroti vietās, kurnepieciešams aukstumaģents ar atšķirīgu uzliesmojamības līmeni, ja tādu viegli uzliesmojošu aukstumaģentu kā R290 nevar izmantot, piemēram, drošības apsvērumu dēļ. Tomēr, lai iegūtu izņēmumu, būs nepieciešama stingra argumentācija. Mēs esam pieejami ar visām mūsu zināšanām, lai palīdzētu saviem klientiem atrast ilgtspējīgāko un drošāko risinājumu konkrētajam pielietojumam. Lai cik svarīga ir noteiktu produktu klaš aizliegšana, F-gāzu kvotu samazināšanās paātrinās pārmaiņas. ES ir HF licencēšanas sistēma ar kvotām, kas laika gaitā samazināsies. Vienlaikus arvien vairāk nozaru pakāpeniski tiks iekļautas kvotu sistēmā. Īsāk sakot: katru gadu kūkas gabals kļūs arvien mazāks, ko dalīt arvien lielākam skaitam, rezultātā katra daļa kļūst arvien mazāka. Tas ievērojami paātrinās pāreju.
 • Joprojām būs iespējams piedāvāt un pārdot aukstumnesējus ar augstāku GWP vecākām iekārtām, taču izmaksas laika gaitā pieaugs kvotu samazināšanās dēļ. Tomēr šajā visā ir arī iespēja: pieaugošās izmaksas nozīmēs, ka F-gāzu pārstrāde kļūs daudz pievilcīgāka. Lai kādu laiku saglabātu vecāku iekārtu, otrreizēji pārstrādāta aukstumaģenta izvēle var būt labs risinājums.

Mēs esam šeit priekš jums, lai palīdzētu

Swegon ir gatavs tuvākajiem gadiem, un jau tagad varam piedāvāt nākotnei atbilstošus risinājumus lielākajai daļai pielietojumu. Mēs turpinām ieguldīt papildu attīstībā, lai pakāpeniski segtu pieprasījumu arī ēkām ar ļoti specifiskām prasībām, nodrošinot, ka neviens pielietojums netiks atstāts novārtā. Mēs esam gatavi tam, kas mūs sagaida! Ja Jums ir kādi jautājumi par to, ko regulējumi varētu nozīmēt Jums,
sazināties ar mums. Mūsu komanda sniegs Jums nepieciešamo atbalstu un, ja nepieciešams, ieteiksim alternatīvus risinājumus.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/the-new-f-gas-regulation-this-is-what-it-means

Novietojuma prasības siltumsūkņu risinājumiem

Eiropas renovāciju vilnis ir sācies, kas nozīmē, ka liels skaits veco apkures un dzesēšanas iekārtu pašlaik tiek nomainītas ar moderniem siltumsūkņu risinājumiem, kuriem ir mazāka ietekme uz klimatu. Tomēr pirms iekārtas nomaiņas ir jāņem vērā svarīgs aspekts – pieejamā vieta jaunajam siltumsūknim vai dzesētājam.
Jau zināms, ka Eiropas Zaļās vienošanās priekšlikumu paketes mērķis ir padarīt Eiropu klimata neitrālu līdz 2050. gadam. Tas ir monumentāls uzdevums – ne mazākā mērā būvniecības nozarē. Sabiedrisko un privāto ēku renovācija ir izcelta kā galvenā iniciatīva energoefektivitātes paaugstināšanai šajā nozarē, un tā būs būtiska mērķu sasniegšanai. Renovācijas viļņa stratēģijas mērķis, ko Komisija publicēja un paziņoja 2020. gadā, ir divkāršot energorenovācijas rādītājus šajā desmitgadē. Tas rada izaicinājumu būvniecības nozarei kopumā, tostarp apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) jomai.

Viena no trim galvenajām uzlabojumu jomām, kas identificēta, ir siltumapgādes un dzesēšanas dekarbonizācija ēkās. Lai samazinātu ar to saistītās emisijas, ir strauji pieaudzis pieprasījums pēc siltumsūkņu risinājumiem, lai aizstātu, piemēram, vecā tipa katlus. Siltumsūkņu izmantošanai apkurei un dzesēšanai ir vairākas priekšrocības, kuras jau iepriekš tika apskatītas Ecowise blogā. Šeit mēs gribētu pievērsties ļoti svarīgam aspektam, kas jāņem vērā, nomainot iekārtu: jaunās iekārtas izmēriem salīdzinājumā ar pieejamo telpu. Šajā ziņā izmēram patiešām ir nozīme. 

Mūsdienīgas, efektīvas un augstu ražīgumu nodrošinošas iekārtas bieži vien ir lielākas izmērā nekā vecās iekārtas, kuras tās aizstāj. Tas ir tāpēc, ka nepieciešamā efekta sasniegšanai ir vajadzīga liela siltummaiņa virsma. Tāpēc, ja plānā ir nomainīt iekārtu, vispirms jāizmēra vieta, kurā jaunā iekārta tiks uzstādīta, lai pārliecinātos, vai vieta ir pietiekami liela.

Ir vērts atzīmēt, ka apkārt iekārtām ir jāparedz arī apkalpošanas zona, kas nepieciešama gan regulāras plānotas apkopes laikā, gan ārkārtas apkopes gadījumos. Servisa komandai ir nepieciešama vismaz minimāla vieta, lai varētu pienācīgi veikt savu darbu. Turklāt, gaisa avota iekārtas var darboties zemākā efektivitātē nekā optimālā, ja tās tiek novietotas pārāk šaurā vietā. Vietai, kas objektā ir paredzēta iekārtai, jābūt pietiekami lielai, lai optimizētu efektivitāti un izvairītos no problēmām darbības laikā.

Ja paredzētā vieta iekārtai ir pārāk maza, nav vienkārša risinājuma. Reti kad ir iespējams paplašināt vietu jau uzbūvētā ēkā. Taču, atkarībā no konfigurācijas un pielietojuma, problēmu var atrisināt, piemēram, uzstādot divas mazākas iekārtas, kas darbojas kopā, nevis vienu lielu. Tas ir iespējams, pateicoties uzlabotajai Bluethink vadībai un Sistēmu risinājumiem. Mēs esam priecīgi palīdzēt izpētīt iespējamās alternatīvas!

Ir arī īpaši gadījumi, kad vieta ir kritiska, ja tiek uzstādīta iekārta, kas izmanto uzliesmojošu dzesēšanas šķidrumu – piemēram, R290, kas balstīts uz propānu. R290 ir vairākas priekšrocības, no kurām izcilākā ir ārkārtīgi zems globālās sasilšanas potenciāls (GWP). Tomēr izvietojuma noteikumi iekārtām, kas izmanto propānu, ir stingrāki nekā citiem iekārtu veidiem, kas izmanto neuzliesmojošus dzesēšanas šķidrumus. Jāņem vērā obligātās drošības zonas, piemēram, attālumi līdz durvīm un elektroiekārtām.

Ja jums ir jānomaina vecāka iekārta vai jārod risinājums jaunam projektam, mēs esam šeit, lai palīdzētu. Mēs varam palīdzēt izpētīt jūsu plānotās iekārtu nomaiņas konkrētos apstākļus. Mēs varam kopā rūpīgi apsvērt atbilstošākās iespējas pirms risinājuma izvēles. 

Lai gan Renovācijas vilnis galvenokārt saistās ar siltumsūkņiem, minētie aspekti attiecas arī uz dzesēšanas iekārtām. Sazinieties ar mums un apskatiet mūsu produktu klāstu šeit Aukstuma & Siltuma ražošana Archives – Ecowise.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/space-requirements-for-heat-pump-solutions

PĀRSTRĀDĀTS TĒRAUDS UN OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJAS NOSPIEDUMU SAMAZINĀJUMS

Būvniecības nozare šodien rada ievērojamu daļu no globālajām emisijām. Svarīgs solis ceļā uz ilgtspējīgu praksi ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas, ko rada ražojumos iestrādātais ogleklis.

Iekļautais ogleklis ir oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, kas rodas dažādu produktu ražošanas procesā. Tajā tiek ņemta vērā visa enerģija un resursi, kas nepieciešami, lai radītu un uzturētu šos produktu. Izprotot un samazinot ietverto oglekli, mēs varam izdarīt videi draudzīgāku izvēli.

Aprites cikla novērtējums (LCA*) ir lielisks instruments, ar kura palīdzību var aprēķināt oglekļa dioksīda emisijas un pēc tam iekļaut vides deklarācijās (EPD*), lai publicētu rezultātus.

EPD ir standartizēts un neatkarīgi pārbaudīts dokuments, kas sniedz pārredzamu un zinātniski pamatotu informāciju par produkta ekoloģiskajām īpašībām. EPD parasti tiek izstrādātas saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Tiem nepieciešams visaptverošs aprites cikla novērtējums, kurā novērtē dažādus faktorus, tostarp resursu patēriņu, enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisijas, gaisa un ūdens piesārņojumu un atkritumu rašanos. EPD dokuments ir vērtīgs rīks, lai pieņemtu pamatotus lēmumus, ļaujot salīdzināt līdzīga veida ražojumus.

Ja ir skaidrs, no kurienes rodas oglekļa dioksīds, ir iespējams izdarīt izvēli, lai samazinātu tā līmeni. Piemēram, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana ražošanas procesā, tādu produktu projektēšana, kuru izgatavošanai nepieciešams mazāk resursu, un priekšmetu otrreizēja pārstrāde vai atkārtota izmantošana, nevis to izmešana var palīdzēt samazināt oglekļa dioksīda daudzumu. Ražošanas gadījumā, lielu daļu oglekļa dioksīda rada ražošanā izmantotie materiāli, tā piemēram, tēraudam un alumīnijam var būt ievērojama ietekme uz vidi.

Tērauds no pārstrādātiem metāllūžņiem

Attiecībā uz tēraudu ir radušās jaunas iespējas. Ir tēraudi, kas ir sertificēti sistēmā, kura līdzinās enerģijas atribūtu sertifikātiem. Tomēr tas patiesībā nesamazina oglekļa dioksīda emisijas ietekmi. Labāks risinājums būtu izmantot tēraudu, kas vismaz daļēji ražots no metāllūžņiem, tādējādi samazinot papildu oglekļa daudzumu. Vēl viens veids būtu no jauna ražots oglekli nesaturošs tērauds, taču šobrīd tā ražošanas apjomi joprojām ir diezgan nelieli. Tomēr nākotnē to būs vērts vēlreiz apsvērt. Šobrīd pāreja uz tēraudu ar augstu pārstrādātu metāllūžņu īpatsvaru neapšaubāmi ir vislabākais risinājums.

Swegon uzņēmums ir aktīvi sācis strādāt, lai samazinātu oglekļa dioksīda daudzumu savos produktos. Tika pasūtīts EPD priekš GOLD RX 012 gaisa apstrādes iekārtām, kas ražotas Kvänum, Zviedrijā. EPD parādīja, ka lielāko daļu oglekļa dioksīda, kas rodas visā ražošanas procesā, veido materiāli, no kuriem vairāk nekā 60 % oglekļa dioksīda ekvivalenta veido tērauds. Tāpēc prioritāte bija atrast aizvietojošu tēraudu ar mazāku oglekļa dioksīda emisiju.

Pēc diskusijām ar tērauda ražotāju “ArcelorMittal” tika izvēlēts tērauds ar nosaukumu XCarb RRP, kur RRP nozīmē “pārstrādāts un atjaunojamā veidā ražots”. Tā pārstrādātā tērauda īpatsvars ir vismaz 75 procenti. Turklāt ražošanas procesā tiek izmantotas elektriskās krāsnis, kurās izmanto 100 % atjaunojamās enerģijas. Rezultātā tiek iegūts tērauds ar vismaz par 70 procentiem mazāku oglekļa dioksīda emisiju, salīdzinot ar tradicionālajiem tēraudiem. Pamatojoties uz esošo GOLD RX 012 EPD, paredzams, ka, pārejot uz XCarb RRP tēraudu, kopējais globālās sasilšanas potenciāls samazināsies par aptuveni 20 procentiem, ņemot vērā, ka viss tērauds tiek aizstāts.

Swegon rūpnīca Kvanumā ir saņēmusi 30 tonnu XCarb RRP testa sūtījumu, lai uzzinātu, kā tērauds darbosies ražošanas procesā, un vēl 270 tonnas ir pasūtītas turpmākai testēšanai 2023. gada 3. ceturksnī. Ilgtermiņa mērķis ir ar XCarb RRP aizstāt vismaz 90 % no ražošanas tērauda – kopumā 7500 tonnas gadā.

Ja izmēģinājums Kvänum uzņēmumā dos iepriecinošus rezultātus, plānots turpināt darbu. Swegon uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka tas ir būtisks solis ceļā uz vides ietekmes samazināšanu.


*LCA – Life cycle assessment

*EPD – Environmental Product Declarations

Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/recycled-steel-lowers-the-carbon-footprint

POLIVALENTO IEKĀRTU UN SILTUMA ATGŪŠANAS PIEAUGUMS VĒSĀKĀ KLIMATĀ

Pēdējos gados siltuma atgūšana ir kļuvusi par arvien izplatītāku un vēlamāku funkcionalitāti ventilācijas, apkures un dzesēšanas iekārtās. Vispārējā ideja ir atgūt pēc iespējas vairāk enerģijas, kas jau ir “iztērēta” apkures vai dzesēšanas procesā, un izmantot šo enerģiju atkal un atkal. Bet ko darīt, ja šī enerģija tiek izmantota ne tikai atkārtoti vienā vietā pēc vajadzības, bet arī citās HVAC sistēmas daļās neatkarīgi no ārējiem apstākļiem?

Dažādas iekārtas iekļauj dažādu veidu siltuma atgūšanu : sākot no gaisa apstrādes iekārtām, roof-top iekārtām un iekārtām ar mainīgu freona plūsmu (VRF), līdz sildītājiem, dzesētājiem un siltumsūkņiem. Iemesls tam, protams, ir nepieciešamība samazināt papildu ārējās enerģijas vajadzību un tādējādi samazināt elektroenerģijas patēriņu. Pēc principa – “neizniekojiet, nepieprasiet”.

Siltuma atgūšana tradicionālajos čilleros un siltuma sūkņos ir bijusi vai nu daļēja, kas ir pasīva sistēma, atgūstot aptuveni 20-30% enerģijas no slodzes, vai pilnīga, kas ir aktīva sistēma, kurā enerģija var tikt atgūta līdz maksimālajai čillera slodzei. Tomēr nevienā no šiem gadījumiem nav bijis temperatūras procesa kontroles – tas ir bijis vai nu viss vai nekas, un siltumu var atgūt tikai galvenās slodzes ražošanas procesā.

Dzesēšanas un sildīšanas iekārtu ar siltuma atgūšanu tirgus ir bijis spēcīgs reģionos ar siltāku klimatu, piemēram, Dienvideiropā un Centrāleiropā vai Vidusjūras reģionā, vienkārši tāpēc, ka ir vieglāk atgūt enerģiju siltos vai vidējos klimata apstākļos. Vēsākajos klimatos, piemēram, Ziemeļeiropā, vienkārši nav bijis pietiekami liela pieprasījuma, un ieguvumi ir bijuši mazāk ievērojami. Tomēr pašreizējās tendences mainās ar arvien siltāku globālo klimatu un arvien lielāku uzsvaru uz energoefektivitāti kā galvenajiem nākotnes jautājumiem.

POLIVALENTAS IEKĀRTAS VISIEM IESPĒJAMAJIEM ĀRĒJIEM APSTĀKĻIEM

Nesen Ziemeļeiropas tirgū ienāca jauna tehnoloģija gaisa siltumsūkņu veidā ar iespēju ražot karsto ūdeni pie ļoti zemām ārgaisa temperatūrām. Šobrīd šis tirgus ir gatavs turpmākām jaunām tehnoloģijām siltuma atgūšanas sistēmu veidā. Jaunās polivalentās iekārtas spēj asinhroni atgūt enerģiju gan no sildīšanas, gan dzesēšanas, padarot tās energofektīvākas neatkarīgi no lietotāja vajadzībām vai apkārtējās vides temperatūras. Ar sarežģītu loģisko vadības sistēmu tās var modulēt rekuperācijas apjomu līdz pilnīgai siltuma atgūšanai, saglabājot spēju regulēt saražoto temperatūru rekuperācijas laikā. Šīs polivalentās iekārtas var pārvaldīt visus iespējamos ārējos apstākļus, pat vēsākos klimatiskos apstākļos, visu gadu, un tās spēj atgūt pietiekami daudz enerģijas, lai atmaksātu sākotnējo ieguldījumu un pat vairāk.
 

Daudzfunkcionālu polivalento iekārtu uzstādīšana un izmantošana kļūst arvien interesantāka pat reģionos ar vēsāku klimatu. Tās kļūst arvien populārākas un piedāvā vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālu sildītāju/katlu ar papildu čillera sistēmu. Visredzamākā priekšrocība, protams, ir tas, ka apkures, dzesēšanas un karstā ūdens sagatavošanai ir nepieciešama tikai viena iekārta, nevis trīs. Ar vienu iekārtu, vienu savienojumu un vienu elektroenerģijas padevi, komponentu skaits tiek ievērojami samazināts, un uzstādīšana ievērojami vienkāršojas. Turklāt, lai gan siltuma atgūšanas iespējas ir grūti pārspēt, šo iekārtu spēja pārnest enerģiju sistēmā uz vietām, kur tā ir vissvarīgākā, padara tās ļoti izdevīgas no enerģijas viedokļa. Turklāt, tā kā šīs iekārtas seko straujajai attīstībai attiecībā uz dabai draudzīgiem aukstumnesējiem, tas dod lēcienu nākotnē ilgtspējības ziņā.

KĀDS IR TIRGUS PIEDĀVĀJUMS?

Jaunā Swegon Omicron Zero polivalento siltuma sūkņu sērija ir piemērs iepriekšminētajam, un tā ir izstrādāta un optimizēta lietošanai Ziemeļvalstīs. Šie Omicron Zero siltumsūkņi spēj izmantot siltuma atgūšanu un vienlaikus arī ražot siltumu, aukstumu un karsto ūdeni mājsaimniecības vajadzībām neatkarīgi no ārgaisa apstākļiem.

Vairāku gadu ilgais Omicron Zero attīstības darbs ir rezultējies pilnīgi jaunās un pārprojektētās vadības sistēmās ar uzlabotu loģiku un optimizētiem algoritmiem. Apvienojumā ar neatkarīgajiem siltummaiņiem tas ļauj panākt uzlabotas siltuma atgūšanas iespējas plašākā ārgaisa temperatūru diapazonā. Visbeidzot, Omicron Zero izmanto R290, propānu, aukstumaģentu, kas rada ļoti zemu globālās sasilšanas potenciālu (GWP) vērtībā, nekādu problēmu attiecībā uz F-gāzu regulējumu, tikai ievērojams lēciens labākas nākotnes virzienā.


*Polivalents – daudzvērtīgs
Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/polyvalent-units-and-heat-recovery-is-growing-in-colder-climates
Publicēts: 21.07.2023

TVAIKA NOSŪCEJI

Mēdz teikt, ka labs ēdiens un silta virtuve dod māju sajūtu. Draugiem un ģimenēm virtuve bieži ir pulcēšanās vieta, kur tiek gatavots garšīgs ēdiens un krātas atmiņas. Taču, projektējot iekštelpu klimata sistēmas dzīvojamām ēkām, tā var būt visproblemātiskākā telpa gaisa kvalitātes ziņā – ēdiena gatavošana, diemžēl, ir arī būtisks gaisa piesārņojuma avots. Kā mēs varam izstrādāt iekštelpu klimata sistēmas, kas nodrošina līdzsvaru starp lielisku gaisa kvalitāti un patīkamu gatavošanas pieredzi? Apskatīsim tuvāk tvaika nosūcējus.

KAS IR LABS TVAIKA NOSŪCĒJS?

Tvaika nosūcēja mērķis ir vienkāršs: nosūkt aromātus, pārmērīgu mitrumu, karstumu un novērst to izplatīšanos telpā. Tomēr ir pieejamas dažādas alternatīvas, un tā pareizai izvēlei ir liela nozīme kopējā iekštelpu vidē. Labs tvaika nosūcējs ir izstrādāts ar gaisa kvalitāti kā augstāko prioritāti.

Aromātu uztveršanas spēja norāda, cik daudz izgarojumu tvaika nosūcējs faktiski spēj noņemt. Efektīvākie tvaika nosūcēji novērš vairāk aromātu ar mazāku gaisa plūsmu. Tas nodrošina labāku gaisa kvalitāti ar mazāku ventilatora jaudu, mazāku enerģijas patēriņu un zemāku skaņas līmeni. Tāpēc vienmēr dodiet priekšroku tvaika nosūcējam ar labu aromātu uztveršanas spēju, kas pārbaudīta saskaņā ar EN standartiem.

Izvadīt vai recirkulēt?
Viens no galvenajiem jautājumiem ir: vai vēlaties izvadīt ēdiena gatavošanas smaržas ārā vai arī tās attīrīt un recirkulēt atpakaļ dzīvoklī?

Recirkulācijas tvaika nosūcējos ir iebūvēts motors/ventilators, un gaisa attīrīšanai tiek izmantoti īpaši oglekļa filtri. Šiem tvaika nosūcējiem nav nepieciešams atsevišķs gaisa izvads uz jumtu, tāpēc šī sistēma varētu būt vienkāršāka. Turklāt, tā kā gaiss netiek izvadīts ārpusē, nav nepieciešams kompensēt gaisa plūsmu.

Tomēr, pat ja oglekļa filtri var noņemt lielāko daļu gaisa piesārņojuma, tīrīšanas rezultāts nekad nav 100% un tas ir atkarīgs no filtru maiņas biežuma. Augstas kvalitātes filtri var būt diezgan dārgi un var būt jāmaina vairākas reizes gadā atkarībā no lietošanas veida un biežuma. Oglekļa filtri parasti rada lielāku spiediena kritumu, tāpēc tiem ir nepieciešama lielāka ventilatora jauda, ​​kas palielina elektroenerģijas patēriņu un skaņas līmeni dzīvoklī.

Vēl viens mīnuss ir tas, ka tie nenoņem mitrumu vai pārmērīgu karstumu un neienes dzīvoklī svaigo gaisu. Vispārējā ventilācijas sistēma ir jāpastiprina atsevišķi, lai nodrošinātu efektīvu aromātu noņemšanu un labu gaisa kvalitāti.

Nosūcēji, kas izvada ēdiena gatavošanas tvaikus ārpus ēkas.

Tie noņem arī pārmērīgu karstumu un mitrumu atšķirībā no recirkulācijas tipa virtuves tvaika nosūcējiem. Šie tvaika nosūcēji var būt savienoti ar atsevišķu jumta ventilatoru vai kopējo ventilācijas sistēmu. Pievienojot ventilācijas sistēmai, virtuves nosūcējam nav nepieciešams atsevišķs ventilators vai kanāls uz āru. Nosūces ventilators uz jumta ir klusākais variants, taču ventilators ventilācijas iekārtā tāpat rada daudz mazāk trokšņu virtuvē nekā ventilators tvaika nosūcēja iekšpusē.

Tomēr, ja ēdiena gatavošanas izgarojumi tiek izvadīti ārpusē, nosūktais gaiss ir jākompensē. Tas nozīmē, ka mums ir jāievada svaigais gaiss, lai aizstātu netīro gaisu, kas izplūst ārā. Kad tvaika nosūcējs ir pievienots kopējai ventilācijas sistēmai, tas notiek automātiski un gatavošanas laikā telpās ieplūst vairāk svaiga gaisa.

Secinājumi
Recirkulācijas virtuves nosūcējs ar oglekļa filtriem var būt vienkāršākais variants, taču lielāka enerģijas patēriņa un dārgu nomaiņas filtru dēļ tiem parasti ir augstākas dzīves cikla izmaksas un lielāka ietekme uz dabu, kā arī tie nenodrošina tādu pašu iekštelpu gaisa kvalitātes līmeni kā nosūcēji, kas izvada gaisu ārā.

Apkopojot visu, ja virtuve ir mājas sirds, ventilācijas sistēma un virtuves pārsegs ir plaušas, kas izelpo atstrādāto un ieelpo svaigo gaisu. Izvēloties augstas kvalitātes tvaika nosūcēju, kas darbojas kopā ar ventilācijas sistēmu, tiek nodrošināta lieliska iekštelpu vide dzīvojamai ēkai.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/can-cooker-hoods-be-the-key-to-good-indoor-environment
Publicēts: 04.06.2023

KĀDU VENTILĀCIJU IZVĒLĒTIES?

Lai jūsu ēka iegūtu optimālu iekštelpu klimatu, ir svarīgi jau laikus sākt plānot, kāds no ventilācijas veidiem jums ir vispiemērotākais. Dažādiem pielietojumiem ir dažādas vajadzības. Šeit apskatīsim dažus principus, kas jāņem vērā:

Viena no pirmajām izvēlēm, kas jāveic, plānojot ventilācijas sistēmu, attiecas uz to, kādu ventilācijas principu izmantot. Divi visizplatītākie veidi ir: sajaukšanās un izspiešanas tipa (pazīstama arī kā termiski kontrolēta).

Sajaukšanās tipa ventilācijai gaisa sadalītājs ir novietots augstu telpā, tuvu griestiem. Pieplūdes gaiss ieplūst ar salīdzinoši lielu ātrumu. Gaiss tiek sadalīts pa visu telpu un principā tiek vienmērīgi sajaukts ar telpas gaisu. Rūpīgi izvēloties pieplūdes gaisa sadalītājus, rezultāts var būt pilnīgi bez caurvēja efekta. 

Sajaukšanās tipa ventilācija

Izspiešanas tipa ventilācijai gaisa sadalītājs telpā ir novietots grīdas līmenī. Aukstais pieplūdes gaiss ieplūst ar salīdzinoši mazu ātrumu un lielākoties izplatās pa grīdas virsmu. Pieplūdes gaisam uzsilstot, tas paceļas uz augšu un izstumj telpas gaisu, kas tiek izvadīts caur nosūces resti griestu līmenī.

Izspiešanas tipa ventilācija

PIELĀGOJIET VENTILĀCIJU ATBILSTOŠI TELPAS IZKĀRTOJUMAM UN IZMANTOŠANAS VEIDAM:

Kuru no šiem gaisa sadales paņēmieniem izvēlēties, nosaka tādi faktori, kā:

 • Telpas lielums;
 • Griestu augstums;
 • Iekārtojums;
 • Telpas izmantošanas veids.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā, ir tas, ka ventilācijai ir jānodrošina labs komforts darba zonā – telpas daļā, kur parasti atrodas cilvēki, aptuveni 0,1 līdz 2,0 metri virs grīdas.

Darba zona

Sajaukšanās tipa ventilācija ir piemērota telpām ar zemu vai vidēju griestu augstumu un augstām prasībām pēc komforta, piemēram, mācību telpām, maziem restorāniem un birojiem. Kā jau iepriekš tika minēts, pieplūdes gaisam jāieplūst griestu līmenī. Ja nepieciešams, ventilācija var nodrošināt augstu dzesēšanas efektu, taču jāņēm vērā, ka tā būs mazāk piemērota lielām telpām ar augstu griestu augstumu, kur pieplūdes gaisam var būt grūti sasniegt darba zonu. Tā ir arī mazāk piemērota telpam, kurās nepieciešams izvadīt telpas gaisu, nevis sajaukt to ar pieplūdes gaisu, piemēram, slimnīcu operāciju zālēm.

Savukārt izspiešanas tipa ventilācija bieži vien ir labākā izvēle telpām ar vidēju vai augstu griestu augstumu, piemēram, ražošanas telpām, lidostām un lielām kafejnīcām. Pieplūdes gaisam ieplūstot grīdas līmenī, darba zona tiek ātri izventilēta, un esošais telpas gaiss tiek stumts uz augšu no apakšas. Izspiešanas tipa ventilācija ir vislabāk piemērota telpām ar ierobežotu dzesēšanas nepieciešamību un ar lokāliem lieliem siltuma avotiem, piemēram, restorānu virtuvēs. Mazāk piemērota tā būs izmantošanai stipri mēbelētās telpās, kur viegli bloķējas gaisa plūsma, un telpām ar nepieciešamību pēc apkures, jo pieplūdes gaisam vajadzētu būt aukstākam par telpas gaisu.

Izvēlieties savam projektam pareizo ventilācijas principu, lai nodrošinātu vislabāko iekštelpu vides kvalitāti!

Ja nepieciešama konsultācija, sazinieties ar mums!


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/which-ventilation-principle-should-i-choose
Publicēts: 19.05.2023