Jaunums projektētājiem

Swegon iepazīstina ar jauno “Room unit design”. Programmā ir iespējams simulēt dažādus produktus Jūsu izvēlētai telpai. Lasiet vairāk par “Room unit design” programmu un izmēģiniet to paši ŠEIT

“Room unit design” ir tīmekļa produktu atlases programma. Tajā var veikt simulācijas, aprēķinus, kā arī atrast projektam piemērotākās gaisa sadales iekārtas tieši Jūsu telpai. Atverot programmu Jūs varat veikt vienkāršo vai padziļināto aprēķinu (skat 1.1.att). 

1.1. Attēls. Programmas interfeiss.

1.Vispārīgi 

“Room unit design” ir tīmekļa “Swegon” produktu atlases programma, kā arī simulācijas rīks. Tā atbalsta lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu, lai gan labāk ir lietot “Google Chrome” vai “Microsoft Edge” pārlūkprogrammas.​

Vairāk produktu
Ievadiet telpas tipu un telpas izmērus. Atrodiet un pievienojiet vienu vai vairākus produktus telpā. Iegūstiet simulācijas datus, kā arī padomus, lai varētu atrast projektam un telpai vispiemērotākos produktus.

3D “isovel” skats un aprēķini
3D skatā ir redzamas 3d līnijas (Izovelas), kuras atspoguļo izvēlētās vērtības, piemēram, spiediena kritumus, plūsmas, skaņas līmeņus un CO2 saturu visai telpai vai vienam produktam.​

Produktu atlasītājs
Atrodiet savam projektam piemērotāko produktu un risinājumu, izmantojot “Produktu atlasītāju” vai “Meklēšanu katalogā”.

CAD eksports
Eksportējiet produktus no “Room unit design” rīka uz dažādiem CAD formātiem.

2.Telpas
Izveidojiet un aprēķiniet vairākas telpas vienā projektā. Telpu un projektu sakārtošanai var izmantot programmas šķirošanas opciju. Izveidojiet projektā mapi, tad, izmantojot apakšmapes, sakārtojiet projektu pa stāviem vai zonām (skat. 1.2. att.)

1.2.Attēls. Programmas interfeiss.

3. Iestatījumi 
Vispirms izvēlieties vai iestatījums attiecas uz telpu vai atsevišķu produktu.

Iestatījumi telpai
Telpai var iestatīt izmērus, griestu augstumu, telpas veidu un cilvēku skaitu. Ir iespējams arī iestatīt telpas temperatūru un piekaramo griestu veidu, ja tas ir nepieciešams. 

Produkta iestatījumi
Gaisa sadales produktam ir iespējams iestatīt pieplūdes gaisa temperatūru, ūdens temperatūru, spiediena kritumu un gaisa sadalījumu. Ir iespējams arī konfigurēt produktu – izvēlēties izmēru un pievienojuma pusi.

3D-skats
Programmā var redzēt, kā telpā pārvietojas gaisa plūsmas. Šis skats arī sniedz skaidru priekšstatu par to, kas notiek, kad gaisa plūsmas saduras savā starpā vai, piemēram, ar sienu. Izmantojot peli Jūs varat pagriezt telpu, lai redzētu to no dažādiem leņķiem, kā arī varat rādīt vai paslēpt izovelas (sadales līnijas), (skat. 1.3.att.). 

           1.3. Attēls. 3-D skata  programmas interfeiss.

4.Aprēķinu rezultāti
Aprēķinu rezultātus var attēlot visai telpai, vai katram atsevišķam produktam. Apkures un dzesēšanas parametri ir parādīti divās kolonnās blakus. Produktiem ar lielu datu apjomu ir iespējams paplašināt skatu, izmantojot pogu “Rādīt pilnos rezultātus”, kur tiek parādīti pilni rezultāti ar visiem aprēķiniem (skat. 1.4. att.).

1.4. Attēls. Aprēķinu rezultātu atspoguļošana.

5. Eksportēšana

Izmantojot pogu “Eksportēt”, ir iespējams iegūt aprēķinu rezultātus dažādos formātos. 

  • PDF eksports;
  • CAD eksports – dxf fails;

Izmantojot Swegon CAD “plug in”, ir iespējams pārsūtīt 3D saturu un aprēķinu datus:

  • Revit “plug in” bez MagiCAD;
  • Revit ar MagiCAD “plug in”;
  • AutoCAD “plug in” bez MagiCAD.

6. Pieslēgties sistēmai
Lai izmantotu Telpas Dizaina rīku, nav jālogojas sistēmā, bet datu saglabāšanai vai aprēķinu dalīšanai ar kolēģiem, jums ir jāielogojas. Lietotāja kontu var izveidot izmantojot zemāk noradītu linku.

Nr.1 LIETOTĀJA KONTA IZVEIDOŠANAS PAMACĪBA ŠEIT

Nr.2 LIETOTĀJA KONTA IZVEIDOŠANAS PAMĀCĪBA ŠEIT


Publicēts: 24.11.2022