Ceļvedis: Ko šodien var darīt, lai taupītu enerģiju?

Vasara beidzot ir sasniegusi arī Skandināvijas valstis, un ar to var pieņemt, ka siltāka un mitrāka sezona šodien ir izaicinājums daudzās ziemeļu puslodes valstīs. Mūsu energoefektivitātes ceļvedī esam veltījuši veselu sadaļu, lai izskaidrotu nelielus pielāgojumus, ko var veikt esošajam apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) risinājumam, bet kas nodrošina lielus enerģijas ietaupījumus.

Šajā gada laikā varētu būt vērts pārskatīt mērķa temperatūru pat birojiem. Daudzi mēdz būt vieglāk ģērbušies, un cilvēka ķermenim nepatīk lielas temperatūras atšķirības no karstas līdz aukstai. Parasti diezgan daudz enerģijas var ietaupīt, ja temperatūra ir 22’C vai pat 23’C, nevis 20-21˚C.

Turpinot par temperatūru, pārāk bieži gadās, ka viens iekštelpu klimata risinājums vienlaikus dzesē un otrs silda. Parasti tas notiek tāpēc, ka dažādiem iekštelpu klimata risinājumiem ir dažādi mērķi. Divas dažādas sistēmas, kas darbojas vienlaikus, patiešām ir enerģijas izšķiešana.

Protams, ir svarīgi visu gadu izprast attiecības starp saules gaismu un iekštelpu klimatu konkrētajā ēkā. Vēl svarīgāk to darīt, ja uz stikloto fasādi raugās tveicīga vasaras saule vai, no otras puses, uz ziemeļiem vērstā ēkas daļa vispār nesaņem saules gaismu.

Uzziniet vairāk par šo un citiem mazākiem līdzekļiem lielākam enerģijas ietaupījumam mūsu ceļvedī.

Ko šodien var darīt, lai taupītu enerģiju?

Turpmāk ieteiktie pasākumi tiek uzskatīti par viegli īstenojamiem jau šodien, lai samazinātu enerģijas patēriņu ēkas ventilācijai, apkurei un/vai dzesēšanai. Šie pasākumi neprasa specializētu tehniķu vairāku stundu vai pat nedēļu darbu, taču ietekme joprojām var būt ievērojama. Tāpat kā ar citām lietām dzīvē, ar nedaudz vairāk laika un mazākiem izdevumiem, ietekme uz enerģijas patēriņu var izrādīties ievērojama.

Septiņu darbību saraksts energoefektivitātes paaugstināšanai

Ir vērts zināt, ka ieteikumi ventilācijas, apkures un dzesēšanas (AVK) pielāgošanai nav sezonāli saistīti. Šie punkti mainīs enerģijas atkarību neatkarīgi no tā, vai ēka ieiet apkures vai dzesēšanas sezonā.

  • Pārskatiet AVK risinājumu, lai pārliecinātos, ka viss darbojas kā paredzēts
  • Labs apkopes plāns ir ne tikai uzturēt, bet arī uzlabot
  • Tīri gaisa vadi samazina lielu spiediena kritumu risku
  • Gaisa apstrādes iekārtas daudzās funkcijas ir paredzētas, lai optimizētu un taupītu enerģiju
  • Saskaņojiet iestatītās temperatūras punktus starp visām apkures un dzesēšanas sistēmām
  • Izprast saistību starp saules gaismu un iekštelpu klimatu
  • Apsveriet iespēju sezonāli pielāgot iekštelpu temperatūru

Pārliecinieties, ka viss darbojās kā paredzēts

Sākot ar piemēru – uzņēmums izveido papildus piepilsētas biroju darbiniekiem, lai izvairītos no liela laika patēriņa ceļā. Tas var ietekmēt noslogojumu sākotnējā birojā, kam savukārt var būt nepieciešama ventilācijas, apkures un/vai dzesēšanas regulēšana, lai nodrošinātu komfortablu iekštelpu klimatu un energoefektīvu darbību. Vēl viens piemērs, vārsti, kas nedarbojas pareizi, ir nozīmīgi enerģijas patērētāji. Vārsts, motorizēts vai ne, kas atveras un aizveras neprecīzi, radīs nevajadzīgu enerģijas patēriņu lielu spiediena kritumu un nepareizu gaisa plūsmu dēļ.

Tas, ka ir ieviests iekštelpu klimata risinājums, nenozīmē, ka viss darbojas precīzi. Var būt vērts pārskatīt risinājumu, lai pārliecinātos, ka taustāmās daļas ir uzstādītas un ieregulētas kā paredzēts, un pieejamās sistēmas vadības funkcionalitātes tiek izmantotas pēc iespējas labāk. Pārliecinieties, ka viss darbojas tik labi, cik vien iespējams, un ņemiet vērā, ka ēkas izmantošana var mainīties un var būt nepieciešami pielāgojumi, lai nodrošinātu pastāvīgu energoefektivitāti, vienlaikus nodrošinot labu iekštelpu klimatu cilvēkiem.

Daudz kas sākas ar apkopi

Pat vislabāk noregulētā gaisa apstrādes iekārta var izraisīt bezjēdzīgu enerģijas patēriņu. Acīmredzamākais un, cerams, labi zināmais iemesls ir nepieciešamība pēc tīriem filtriem un gaisa vadiem. Piesārņoti filtri un putekļaini kanāli izraisīs ne tikai gaisa apstrādes iekārtas intensīvāku darbību, bet arī pastāv ievērojams risks sabojāt gaisa apstrādes iekārtas ventilatorus vai radīt traucējošu troksni iekštelpās.

Svarīgs faktors ir ne tikai labs sistēmu apkopes plāns, bet arī pareiza apkope. Piemēram, ir svarīgi pārliecināties, ka jaunie filtri gaisa apstrādes iekārtā ir pareizi uzstādīti un atbilst definētajām prasībām, kad tie tiek mainīti. Nepareizi filtri vai nepareizi uzstādīti filtri, tāpat kā putekļainie filtri vai kanāli, izraisīs spiediena kritumus, kas negatīvi ietekmēs enerģijas patēriņu.

Ūdens sistēmām ir jābūt atgaisotām un jāizvairās no skābekļa klātbūtnes, lai novērstu magnitītu. Magnīts var izraisīt spiediena kritumus, negatīvi ietekmēt sistēmas darbību, izraisīt potenciālus darbības traucējumus un galu galā palielināt enerģijas patēriņu. Ņemot to vērā, pareizi nopresēta hidrauliskā sistēma nodrošinās energoefektīvu risinājumu.

Slēptais enerģijas ietaupījums gaisa vados un telpas izstrādājumos

Augstāk tika minēts, ka putekļainie kanāli liek gaisa apstrādes iekārtas ventilatoriem darboties intensīvāk. Tas ir tāpēc, ka kanālos veidojas pretestība, kas kavē gaisa plūsmu un izraisa spiediena kritumu. Arī restes un telpas produkti, visas ierīces ar faktisku gaisa plūsmu vai indukciju, ir jāuztur tīras, lai izvairītos no spiediena kritumiem, kas netieši palielina enerģijas patēriņu. Gaisa vadus, restes un telpas izstrādājumus arī ieteicams uzturēt tīrus, lai samazinātu iekārtu nodiluma vai sabojāšanas risku putekļu un citu piesārņojumu dēļ.

Galvenais ir gaisa apstrādes iekārta

Daudzām gaisa apstrādes iekārtām ir skaidras iespējas samazināt enerģijas patēriņu. Tas ir tāpēc, ka tās darbojas pēc neatbilstošiem laika grafikiem, cenšas sasniegt nevajadzīgi augstu vai zemu temperatūru vai darbojas ar gaisa plūsmām, kas faktiski var negatīvi ietekmēt iekštelpu klimatu.

Piemēram, gaisa apstrādes iekārtas, kas darbojas tā, it kā birojs būtu aizņemts no rīta līdz vakaram, katru dienu. Parasti ne tradicionālajiem biroja modeļiem, ne hibrīdiem darba modeļiem nav nepieciešams labi vēdināms, apsildāms vai atdzesēts birojs naktī vai nedēļas nogalēs. Pirmkārt un galvenokārt, ir ieteicams izmantot funkcionalitātes, lai plānotu iekārtu darbības laiku, un, ja šāda funkcionalitāte tiek izmantota, pārliecinieties, vai iestatītie laika grafiki ir atbilstoši izmantošanai un vajadzībām ēkas iekšienē. 

Noteikti nesildiet un nedzesējiet vienlaikus

Diezgan bieži gadās, ka telpa tiek vienlaikus gan sildīta, gan dzesēta. Kritiska kļūda, kas var notikt, ja attiecīgi apkure un dzesēšana tiek veikta ar dažādiem risinājumiem. Piemēram, ja klimata modulim, starojuma griestiem vai fankoilam ir atšķirīga temperatūras vērtība nekā tajā pašā telpā esošajiem radiatoriem – telpu var vienlaikus gan sildīt, gan dzesēt.

Tāpēc vienkāršs ieteikums enerģijas taupīšanai ir nodrošināt, ka temperatūras iestatītie punkti ir saskaņoti starp risinājumiem, kas nodrošina telpas apkuri un dzesēšanu. Nevajadzētu viekārši atvērt logu un izlaist saražoto enerģiju no ēkas.

“Sildīšana un dzesēšana vienlaikus, vienā telpā, iespējams, ir vissliktākā energopatēriņu kļūda saistībā ar AVK.”

Karls Ola Danielsons (Carl-Ola Danielsson), Swegon hidrotehnisko produktu pētniecības un attīstības vadītājs par tēmu par ēkas ventilāciju, apkuri un dzesēšanu

Enerģija pirms komforta var būt dārga

Iestatīt temperatūras diapazonu, kurā cilvēki ēkā var veikt pielāgojumus, ir saprātīgs pasākums, lai samazinātu ēkas enerģijas patēriņu. Tomēr pārāk bieži temperatūras ierobežojumi ir noteikti pārāk zemi. Prioritāte tiek dota enerģijai, savukārt komforts un produktivitāte ēkā ir nedaudz ignorēti.

Ir svarīgi paturēt prātā vēsturi, enerģija pirms komforta var izrādīties ļoti dārga, ja īrnieki nevēlas palikt un maksāt neērtā iekštelpu klimata dēļ.

Saule, dienasgaisma un iekštelpu klimats

Ir vispāratzīts, ka dienas gaismai ir bioloģiski pozitīva ietekme uz cilvēka ķermeni un tā ietekmē mūsu spēju gulēt, samazina stresa līmeni un novērš garastāvokļa svārstības.

Tomēr dabiskā dienas gaisma un, konkrētāk, saules gaisma, var ienest ēkā milzīgu enerģijas daudzumu, ko ir svarīgi saprast, veidojot labu iekštelpu klimatu. Atkarībā no ēkas norobežojošām konstrukcijām, tostarp izolācijas, logu īpašībām utt., spilgtā gaisma tiek ielaista vairāk vai mazāk siltuma veidā. Izprotot ēkas konstrukciju, apstākļus labam iekštelpu klimatam, kā arī esošās vai papildu saules aizsega izmantošanas ietekmi, siltumenerģiju var izmantot efektīvi un samazināt vajadzību un enerģijas patēriņu saistībā ar apkuri un dzesēšanu.

Mainīgs temperatūras diapozons

Izlasiet iepriekš minēto un pieņemiet, ka ir izvēlēts temperatūras diapazons, kas nodrošina vispārēju energoefektivitāti, kā arī labu iekštelpu klimatu. Šis temperatūras diapazons dažādos gadalaikos var būt nedaudz nobīdīts uz siltākiem vai aukstākiem grādiem, kas nozīmē, ka ēkas iekšienē piešķirtās temperatūras korekcijas savā ziņā seko āra temperatūrai.

Tas ir saprātīgs pasākums enerģijas ietaupīšanai divu galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, cilvēki visbiežāk ir ģērbušies atbilstoši āra laikapstākļiem, pat ja viņi lielāko dienas daļu pavada telpās. Tas nozīmē, ka cilvēki parasti ir viegli ģērbušies, kad āra temperatūra ir augstāka, un siltākas drēbes tiek valkātas aukstākajā sezonā. Otrkārt, cilvēka ķermenis parasti nav radīts plašām temperatūras izmaiņām, it īpaši, lai pārietu no karstas uz daudz aukstāku. Tas atkal nodrošina nedaudz siltāku iekštelpu temperatūru vasarā un nedaudz vēsāku vēsajā sezonā.