Jaunais F-gāzu regulējums, ko tas patiesībā nozīmē?

Oktobrī Eiropas Padome un Parlaments panāca politisku vienošanos, lai grozītu un pastiprinātu tiesību aktus, kuru mērķis ir pakāpeniski samazināt fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanu, ko pasaulē izmanto dzesēšanai.
Pagaidām šī vienošanās ir provizoriska, bet tiek gaidīts, ka tā stāsies spēkā jau 2024. gada pavasarī. Pilns vienošanās teksts ir pieejams tiešsaistē, bet tas ir ļoti tehnisks un juridiski sarežģīts. Tāpēc šis blogs ir veltīts tam, lai izskaidrotu, ko tas praktiski nozīmēs.

Kas ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes (F-gāzes)?

Apskatīsim, kas ir F-gāzes un kāpēc tās ir tik problemātiskas. F-gāzes ir sintētiskas un dabiski neatrodas atmosfērā. Tās ietver fluorogļūdeņražus (HFC) un hidrofluorolefīnus (HFO), kas ir visizplatītākie aukstumaģenta veidi un ko parasti izmanto dažādos rūpnieciskos procesos, piemēram, saldēšanas, gaisa kondicionēšanas, izolācijas un elektronikas ražošanā.

Katram F-gāzes veidam ir Globālās sasilšanas potenciāls (GWP – global warming potential). Tas ir lielums, ko izmanto, lai novērtētu dažādu siltumnīcefekta gāzu spēju veicināt globālo sasilšanu noteiktā laika periodā – parasti 100 gados. Tiek ņemta vērā gan spēja uztvert siltumu atmosfērā, gan atmosfēras kalpošanas laiks.

Tā ir relatīva skala, kas salīdzina gāzes sasilšanas potenciālu ar CO2 sasilšanas potenciālu, kam GWP ir piešķirts 1. Salīdzinājumā, F-gāzēm (atkarībā no veida) GWP var būt desmitos, simtos, tūkstošos vai pat 10 000 (piemēram, SF6, ko izmanto kā elektroizolāciju sadales iekārtās)!

Emisiju kontrole un samazinājums

Sakarā ar F-gāzu nozīmīgo ietekmi uz klimata pārmaiņām, starptautiskā līmenī ir veikti centieni kontrolēt un samazināt to emisijas. Kigali grozījums Monreālas protokolam, kas tika pieņemts 2016. gadā, ir vērsts uz HFC ražošanas un patēriņa samazināšanu, ar mērķi mazināt to ieguldījumu globālajā sasilšanā. Eiropas Savienība jau bija soli priekšā šajā procesā, un atbilstoši tam ātri pastiprināja
regulējumus un pasākumus, lai labāk pārvaldītu un vēl vairāk samazinātu F-gāzu emisijas.

Oktobrī panāktā vienošanās par regulējumu grozīšanu un pastiprināšanu tiek uzņemta ar gandarījumu un paātrinās centienus izslēgt F-gāzes. Ir būtiski atrast un izmantot alternatīvas ar zemāku GWP. Swegon jau ir pārgājis uz aukstumaģentiem ar zemu GWP, piemēram, uz propāna bāzēto R290, kurai GWP ir 0,02. Eiropa kopumā ir uzņēmusies vadību globālā mērogā šajā cīņā un pēdējo astoņu gadu laikā ir samazinājusi emisijas no F-gāzēm par 50%. Ir iedvesmojoši apzināties, ka ES vēlas darīt vēl vairāk un skatīties tālāk par iepriekšējo regulējuma mērķa datumu 2030. gadu.

Kādi ir šo aktivitāšu galvenie mērķi?

Jaunā vienošanās praksē mūs novedīs pie pilnīgas HFC patēriņa izslēgšanas līdz 2025. gadam. Tas tiks sasniegts, apvienojot aizliegumus noteiktos datumos produktiem ar augstu GWP, un pakāpeniski samazinot emisiju kvotas. Kā jau minēts, regulējumi ir tikai provizoriski, un daži neskaidri aspekti vēl jāprecizē. Taču šeit sagaidāmas dažas lietas, kas attiecas uz apkures, ventilācijas un dzesēšanas (AVK)
nozari:

  • Sākot ar 2027. gadu, būs pilnīgs aizliegums pārdot jaunus mazus autonomus siltumsūkņus un gaisa apstrādes iekārtas, kas satur F-gāzes, kuru GWP ir lielāks par 150. Tas var ietekmēt gaisa apstrādes iekārtas, ko izmanti ierobežotās telpās. Pagaidu izņēmumi var tikt piemēroti vietās, kurnepieciešams aukstumaģents ar atšķirīgu uzliesmojamības līmeni, ja tādu viegli uzliesmojošu aukstumaģentu kā R290 nevar izmantot, piemēram, drošības apsvērumu dēļ. Tomēr, lai iegūtu izņēmumu, būs nepieciešama stingra argumentācija. Mēs esam pieejami ar visām mūsu zināšanām, lai palīdzētu saviem klientiem atrast ilgtspējīgāko un drošāko risinājumu konkrētajam pielietojumam. Lai cik svarīga ir noteiktu produktu klaš aizliegšana, F-gāzu kvotu samazināšanās paātrinās pārmaiņas. ES ir HF licencēšanas sistēma ar kvotām, kas laika gaitā samazināsies. Vienlaikus arvien vairāk nozaru pakāpeniski tiks iekļautas kvotu sistēmā. Īsāk sakot: katru gadu kūkas gabals kļūs arvien mazāks, ko dalīt arvien lielākam skaitam, rezultātā katra daļa kļūst arvien mazāka. Tas ievērojami paātrinās pāreju.
  • Joprojām būs iespējams piedāvāt un pārdot aukstumnesējus ar augstāku GWP vecākām iekārtām, taču izmaksas laika gaitā pieaugs kvotu samazināšanās dēļ. Tomēr šajā visā ir arī iespēja: pieaugošās izmaksas nozīmēs, ka F-gāzu pārstrāde kļūs daudz pievilcīgāka. Lai kādu laiku saglabātu vecāku iekārtu, otrreizēji pārstrādāta aukstumaģenta izvēle var būt labs risinājums.

Mēs esam šeit priekš jums, lai palīdzētu

Swegon ir gatavs tuvākajiem gadiem, un jau tagad varam piedāvāt nākotnei atbilstošus risinājumus lielākajai daļai pielietojumu. Mēs turpinām ieguldīt papildu attīstībā, lai pakāpeniski segtu pieprasījumu arī ēkām ar ļoti specifiskām prasībām, nodrošinot, ka neviens pielietojums netiks atstāts novārtā. Mēs esam gatavi tam, kas mūs sagaida! Ja Jums ir kādi jautājumi par to, ko regulējumi varētu nozīmēt Jums,
sazināties ar mums. Mūsu komanda sniegs Jums nepieciešamo atbalstu un, ja nepieciešams, ieteiksim alternatīvus risinājumus.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/the-new-f-gas-regulation-this-is-what-it-means