WISE DIR

Centrālais vadības bloks – direktors

  • WISE DIR ir centrālā vadības iekārta ar integrētu radio raidītāju, kas bezvadu režīmā apkopo datus, apstrādā un nosūta datus atpakaļ uz klimata un ventilācijas produktu grupu, lai kontrolētu un regulētu iekštelpu klimatu.
  • Pievienots darbības tīklam ar kabeli.