Sausā iekštelpu gaisa noslēpumi: Jeb kāpēc mitrumam ir nozīme?

Kāpēc jāpievērš uzmanība mitrumam?

Mēs visi esam piedzīvojuši to pazīstamo sajūtu – “sauss gaiss”, bet vai zināt, kas tas tieši ir un kā tas ietekmē mūs? Sauss gaiss ir viens no galvenajiem sūdzību faktoriem par iekštelpu gaisa kvalitāti, kas būtiski ietekmē  komfortu, tomēr ir vērts atzīmēt, ka cilvēkiem nav specifisku mitruma receptoru. Tāpēc tas, ko mēs uztveram kā “sauso gaisu“, nav pilnībā izskaidrots.

Izglītojošajā rakstā “Sausā iekštelpu gaisa enigmas –pārskatā” (“The Enigma of Dry Indoor Air – A Comprehensive Overview”), kas publicēts žurnālā “Environment International 121” (2018. gadā), Dr. Peder Wolkoff iegrimst esošajos pētījumos par sauso gaisu un tā ietekmi uz cilvēkiem iekštelpās. Dr. Wolkoff ir vecākais pētnieks, kuram ir plaša pieredze iekštelpu vides zinātnē Dānijas Nacionālajā pētniecības centrā Darba vides jomā.

Sausā gaisa definīcija

Pastāv dažādas hipotēzes, kas cenšas izskaidrot mūsu sajūtu par sausu gaisu, tai skaitā iekštelpu gaisa piesārņotāji, augsts putekļu līmenis, samazināts mukocilārais klīrens (īpaši vecākiem cilvēkiem), zema temperatūra, psiholoģiskie faktori, slimības vai medikamentu blakusparādības un pat augsts sēra dioksīda līmenis. Daži pētnieki atklāj, ka sausa gaisa sajūta varētu būt saistīta ar sausuma sajūtu degunā, rīklē vai uz ādas. Iespējams, sausa gaisa sajūta daļēji rodas no atdzesēšanas sajūtas, ko izraisa ūdens iztvaikošana caur ķermeni ilgstoši uzturoties iekštelpās ar zemu gaisa mitruma. Tomēr, visticamākais skaidrojums – sausa gaisa sajūtu izraisa zems iekštelpu mitrums, sensoriskie kairinātāji, gaisa daļiņas un bioaerosoli.

Līdzsvarots iekštelpu mitrums samazina mikrobu izkliedēšanos

Augsts iekštelpu mitruma līmenis var samazināt gaisa daļiņu koncentrāciju, kas var ietekmēt degunu un elpceļus, īpaši no cietām virsmām, piemēram, koka vai vinila grīdām. Grīdas ir baktēriju un vīrusu rezervuārs, un paaugstināts iekštelpu mitrums var samazināt mikrobu ietekmi uz mums. Tomēr mums vēl trūkst detalizētas informācijas par šiem mehānismiem, un nepieciešami papildus pētījumi. Iekštelpu mitruma līmenis ir arī būtisks faktors, kas ietekmē mukocilāro klīrensu, jo zems mitruma līmenis var padarīt gļotādu membrānas jutīgākas pret sensoriskajiem kairinātājiem, oksidantiem, sīkām gaisa daļiņām un bioaerosoliem.

Zems mitrums var izraisīt sausas acis un gļotādu izžūšanu

Citi pētījumi liecina, ka zems iekštelpu mitrums, papildināts ar ozona iedarbību, var izraisīt sausās acs simptomus un acu slimības. Pamatojoties uz šo, var pieņemt, ka zems mitrums maina asaru plēves stabilitāti acīs, padarot mūs jutīgākus pret agresīvām ķīmiskām vielām un daļiņām. Ilgstoša uzturēšanās zema mitruma telpās var izraisīt acu un gļotādu izžūšanu, radot dažādas problēmas. Gadalaika izmaiņas bieži vien pastiprina šīs problēmas. Vairākos pētījumos ir pierādīts, ka iekštelpu mitruma līmeņa paaugstināšana var mazināt sausā gaisa sajūtu, sausu acu un augšējo elpceļu simptomus, kā arī būtiski ietekmēt veselību, uzturot mitruma līdzsvaru gļotādu membrānās un asaru plēvē, samazinot daļiņu pacelšanos no grīdām, palielinot higroskopisko daļiņu izmēru un svaru (kas veicina to noklūšanu uz grīdām) un samazinot gripas un citu vīrusu infekciozitāti.

Secinājumi

Īsumā, kad cilvēki sūdzas par “sausu gaisu”, viņi visdrīzāk atsaucas uz vairāku faktoru kombināciju, tajā skaitā zemu iekštelpu mitrumu, sensoriskajiem kairinātājiem, gaisa daļiņām un bioaerosoliem. Šī kombinācija var izraisīt sausas acis, gļotādu izžūšanu un mukocilārā klīrensa samazināšanos. Tāpēc ir būtiski uzraudzīt un kontrolēt iekštelpu mitruma līmeni, lai radītu veselīgāku iekštelpu vidi.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/what-is-known-about-dry-air

SADARBĪBA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU JOMĀ

Nekustamo īpašumu nozare šobrīd saskaras ar lieliem izaicinājumiem. Ekonomiskās vides pavājināšanās apstākļos, nozare ir pakļauta pieaugošam spiedienam uzlabot jaunu ēku un esošo īpašumu energoefektivitāti. Ideju un sistēmu digitālajai transformācijai netrūkst, taču ir risinājumu džungļi, kas diemžēl vēl nav sadarbspējīgi.

Kā vadošie uzņēmumi attiecīgajās jomās – apgaismojums un iekštelpu klimats – mēs redzam būtiskas iespējas virzīt paradigmas maiņu uz holistiskāku pieeju nozarē. Mūsdienās apkure, dzesēšana, ventilācija un apgaismojums veido 60% no ēkās patērētās enerģijas. Izmantojot digitālās un interaktīvās instalācijas, mēs varam palīdzēt sasniegt ievērojamus ietaupījumus un patiesi uzlabot ilgtspējības rādītājus. Mēs uzskatām, ka, jo vairāk cilvēki strādās kopā pie atvērtiem risinājumiem, jo vairāk spēsim sasniegt! 

Sistēmu pārdevējiem mūsdienās ir raksturīga pārāk individuāla pieeja, kas neļauj dažādām sistēmām gūt labumu vienai no otras. Tas rada lielāku enerģijas patēriņu nekā nepieciešams. Paņemsim, par piemēru, konferenču telpas griestus: vairāki sensori kontrolē apgaismojumu, apkuri, ventilāciju un citas sistēmas. Katrai sistēmai ir savs sensors, kamēr tās bieži mēra un uzrauga viena veida vērtības, piemēram, noslogojumu.

Apgaismojuma un ventilācijas sistēmu integrēšana kopējā tīklā sniedz daudzas priekšrocības. Sensoru tīkls tiek izveidots, izmantojot apgaismojuma sistēmu, kurā katrs gaismeklis ir savienots un aprīkots ar kustības sensoru un gaismas sensoru. Pareizi lietojot, šī infrastruktūra var radīt veselīgāku un produktīvāku vidi. Piemēram, ventilāciju un apgaismojumu var regulēt atkarībā no telpas izmantošanas un pieejamās dienas gaismas, kā arī dienas-nakts ritma. Papildus tam, ka īpašnieki var optimizēt energoefektivitāti, pamatojoties uz faktisko izmantošanu, sistēma ļauj vizualizēt ēkas lietošanas biežumu, grafiku un cilvēku skaitu.

Lai sasniegtu lielākus enerģijas ietaupījumus un uzlabotu ilgtspējību, tiek piedāvāti šādi risinājumi:

  • Pieprasīt piegādātājiem piedāvāt atvērtas sistēmas — tā vietā, lai integrācijā izmantotu atsevišķus zīmolus un apzīmējumus, nodrošināt, lai tiktu ieviests “nozares” standarts, kas ļauj viegli integrēt citas sistēmas. Mēs uzskatām, ka labākais atklātais saziņas standarts ir *RealEstateCore. Tas ir balstīts uz Open Source un jau ir guvis popularitāti vairāku sistēmu izstrādātāju vidū, dodot tai priekšrocības nostiprināties ražotāju un īpašnieku vidū.
  • Samaziniet sensoru skaitu ēkās – ir iespējams samazināt sensoru skaitu, integrējot vienā tīklā vairākas sistēmas. Tas arī atvieglo uzstādīšanu un apkopi, kā arī samazina ēkas oglekļa pēdas nospiedumu, samazinot oglekļa emisiju procentuālo daļu.

Digitālo tehnoloģiju izmantošana nākotnes prognozēšanai – dinamiskas mācību sistēmas un mākslīgais intelekts piedāvā milzīgas iespējas izmantot laika gaitā uzkrātos datus. Piemēram, ēkas gaisa plūsmas un dzesēšanas sistēmas var optimizēt, kontrolējot saulei pakļauto telpu temperatūru vai samazinot konferenču telpas temperatūru, pirms tā piepildās. Tas uzlabo iekštelpu komfortu un samazina ēkas enerģijas patēriņu.

Mums ir nepieciešams labāks dialogs un ciešāka sadarbība starp sistēmu nodrošinātājiem. Swegon un Fagerhult Group ir spēruši pirmo soli, uzsākot ciešu sadarbību risinājumu izstrādē. Mēs esam pārliecināti, ka, jo vairāk no mums būs tādi, kas sadarbojās, mēs radīsim daudz vairāk iespēju nekā šeit jau pieminētās, daloties inovatīvās pieejās un risinājumos un vienojoties par kopīgu standartu.


*RealEstateCore – RealEstateCore (REC) ir ontoloģija, ko visvieglāk var uzskatīt par standarta un sadarbspējīgu shēmu zināšanu grafiku veidošanai; tas definē mezglu veidus, kas var būt jūsu grafikā, šo mezglu savstarpējo attiecību veidus un ar tiem saistīto datu vērtību veidus.

Oriġināls: https://blog.swegon.com/uk/collaboration-in-the-real-estate-sector

PĀRSTRĀDĀTS TĒRAUDS UN OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJAS NOSPIEDUMU SAMAZINĀJUMS

Būvniecības nozare šodien rada ievērojamu daļu no globālajām emisijām. Svarīgs solis ceļā uz ilgtspējīgu praksi ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas, ko rada ražojumos iestrādātais ogleklis.

Iekļautais ogleklis ir oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, kas rodas dažādu produktu ražošanas procesā. Tajā tiek ņemta vērā visa enerģija un resursi, kas nepieciešami, lai radītu un uzturētu šos produktu. Izprotot un samazinot ietverto oglekli, mēs varam izdarīt videi draudzīgāku izvēli.

Aprites cikla novērtējums (LCA*) ir lielisks instruments, ar kura palīdzību var aprēķināt oglekļa dioksīda emisijas un pēc tam iekļaut vides deklarācijās (EPD*), lai publicētu rezultātus.

EPD ir standartizēts un neatkarīgi pārbaudīts dokuments, kas sniedz pārredzamu un zinātniski pamatotu informāciju par produkta ekoloģiskajām īpašībām. EPD parasti tiek izstrādātas saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Tiem nepieciešams visaptverošs aprites cikla novērtējums, kurā novērtē dažādus faktorus, tostarp resursu patēriņu, enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisijas, gaisa un ūdens piesārņojumu un atkritumu rašanos. EPD dokuments ir vērtīgs rīks, lai pieņemtu pamatotus lēmumus, ļaujot salīdzināt līdzīga veida ražojumus.

Ja ir skaidrs, no kurienes rodas oglekļa dioksīds, ir iespējams izdarīt izvēli, lai samazinātu tā līmeni. Piemēram, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana ražošanas procesā, tādu produktu projektēšana, kuru izgatavošanai nepieciešams mazāk resursu, un priekšmetu otrreizēja pārstrāde vai atkārtota izmantošana, nevis to izmešana var palīdzēt samazināt oglekļa dioksīda daudzumu. Ražošanas gadījumā, lielu daļu oglekļa dioksīda rada ražošanā izmantotie materiāli, tā piemēram, tēraudam un alumīnijam var būt ievērojama ietekme uz vidi.

Tērauds no pārstrādātiem metāllūžņiem

Attiecībā uz tēraudu ir radušās jaunas iespējas. Ir tēraudi, kas ir sertificēti sistēmā, kura līdzinās enerģijas atribūtu sertifikātiem. Tomēr tas patiesībā nesamazina oglekļa dioksīda emisijas ietekmi. Labāks risinājums būtu izmantot tēraudu, kas vismaz daļēji ražots no metāllūžņiem, tādējādi samazinot papildu oglekļa daudzumu. Vēl viens veids būtu no jauna ražots oglekli nesaturošs tērauds, taču šobrīd tā ražošanas apjomi joprojām ir diezgan nelieli. Tomēr nākotnē to būs vērts vēlreiz apsvērt. Šobrīd pāreja uz tēraudu ar augstu pārstrādātu metāllūžņu īpatsvaru neapšaubāmi ir vislabākais risinājums.

Swegon uzņēmums ir aktīvi sācis strādāt, lai samazinātu oglekļa dioksīda daudzumu savos produktos. Tika pasūtīts EPD priekš GOLD RX 012 gaisa apstrādes iekārtām, kas ražotas Kvänum, Zviedrijā. EPD parādīja, ka lielāko daļu oglekļa dioksīda, kas rodas visā ražošanas procesā, veido materiāli, no kuriem vairāk nekā 60 % oglekļa dioksīda ekvivalenta veido tērauds. Tāpēc prioritāte bija atrast aizvietojošu tēraudu ar mazāku oglekļa dioksīda emisiju.

Pēc diskusijām ar tērauda ražotāju “ArcelorMittal” tika izvēlēts tērauds ar nosaukumu XCarb RRP, kur RRP nozīmē “pārstrādāts un atjaunojamā veidā ražots”. Tā pārstrādātā tērauda īpatsvars ir vismaz 75 procenti. Turklāt ražošanas procesā tiek izmantotas elektriskās krāsnis, kurās izmanto 100 % atjaunojamās enerģijas. Rezultātā tiek iegūts tērauds ar vismaz par 70 procentiem mazāku oglekļa dioksīda emisiju, salīdzinot ar tradicionālajiem tēraudiem. Pamatojoties uz esošo GOLD RX 012 EPD, paredzams, ka, pārejot uz XCarb RRP tēraudu, kopējais globālās sasilšanas potenciāls samazināsies par aptuveni 20 procentiem, ņemot vērā, ka viss tērauds tiek aizstāts.

Swegon rūpnīca Kvanumā ir saņēmusi 30 tonnu XCarb RRP testa sūtījumu, lai uzzinātu, kā tērauds darbosies ražošanas procesā, un vēl 270 tonnas ir pasūtītas turpmākai testēšanai 2023. gada 3. ceturksnī. Ilgtermiņa mērķis ir ar XCarb RRP aizstāt vismaz 90 % no ražošanas tērauda – kopumā 7500 tonnas gadā.

Ja izmēģinājums Kvänum uzņēmumā dos iepriecinošus rezultātus, plānots turpināt darbu. Swegon uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka tas ir būtisks solis ceļā uz vides ietekmes samazināšanu.


*LCA – Life cycle assessment

*EPD – Environmental Product Declarations

Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/recycled-steel-lowers-the-carbon-footprint

POLIVALENTO IEKĀRTU UN SILTUMA ATGŪŠANAS PIEAUGUMS VĒSĀKĀ KLIMATĀ

Pēdējos gados siltuma atgūšana ir kļuvusi par arvien izplatītāku un vēlamāku funkcionalitāti ventilācijas, apkures un dzesēšanas iekārtās. Vispārējā ideja ir atgūt pēc iespējas vairāk enerģijas, kas jau ir “iztērēta” apkures vai dzesēšanas procesā, un izmantot šo enerģiju atkal un atkal. Bet ko darīt, ja šī enerģija tiek izmantota ne tikai atkārtoti vienā vietā pēc vajadzības, bet arī citās HVAC sistēmas daļās neatkarīgi no ārējiem apstākļiem?

Dažādas iekārtas iekļauj dažādu veidu siltuma atgūšanu : sākot no gaisa apstrādes iekārtām, roof-top iekārtām un iekārtām ar mainīgu freona plūsmu (VRF), līdz sildītājiem, dzesētājiem un siltumsūkņiem. Iemesls tam, protams, ir nepieciešamība samazināt papildu ārējās enerģijas vajadzību un tādējādi samazināt elektroenerģijas patēriņu. Pēc principa – “neizniekojiet, nepieprasiet”.

Siltuma atgūšana tradicionālajos čilleros un siltuma sūkņos ir bijusi vai nu daļēja, kas ir pasīva sistēma, atgūstot aptuveni 20-30% enerģijas no slodzes, vai pilnīga, kas ir aktīva sistēma, kurā enerģija var tikt atgūta līdz maksimālajai čillera slodzei. Tomēr nevienā no šiem gadījumiem nav bijis temperatūras procesa kontroles – tas ir bijis vai nu viss vai nekas, un siltumu var atgūt tikai galvenās slodzes ražošanas procesā.

Dzesēšanas un sildīšanas iekārtu ar siltuma atgūšanu tirgus ir bijis spēcīgs reģionos ar siltāku klimatu, piemēram, Dienvideiropā un Centrāleiropā vai Vidusjūras reģionā, vienkārši tāpēc, ka ir vieglāk atgūt enerģiju siltos vai vidējos klimata apstākļos. Vēsākajos klimatos, piemēram, Ziemeļeiropā, vienkārši nav bijis pietiekami liela pieprasījuma, un ieguvumi ir bijuši mazāk ievērojami. Tomēr pašreizējās tendences mainās ar arvien siltāku globālo klimatu un arvien lielāku uzsvaru uz energoefektivitāti kā galvenajiem nākotnes jautājumiem.

POLIVALENTAS IEKĀRTAS VISIEM IESPĒJAMAJIEM ĀRĒJIEM APSTĀKĻIEM

Nesen Ziemeļeiropas tirgū ienāca jauna tehnoloģija gaisa siltumsūkņu veidā ar iespēju ražot karsto ūdeni pie ļoti zemām ārgaisa temperatūrām. Šobrīd šis tirgus ir gatavs turpmākām jaunām tehnoloģijām siltuma atgūšanas sistēmu veidā. Jaunās polivalentās iekārtas spēj asinhroni atgūt enerģiju gan no sildīšanas, gan dzesēšanas, padarot tās energofektīvākas neatkarīgi no lietotāja vajadzībām vai apkārtējās vides temperatūras. Ar sarežģītu loģisko vadības sistēmu tās var modulēt rekuperācijas apjomu līdz pilnīgai siltuma atgūšanai, saglabājot spēju regulēt saražoto temperatūru rekuperācijas laikā. Šīs polivalentās iekārtas var pārvaldīt visus iespējamos ārējos apstākļus, pat vēsākos klimatiskos apstākļos, visu gadu, un tās spēj atgūt pietiekami daudz enerģijas, lai atmaksātu sākotnējo ieguldījumu un pat vairāk.
 

Daudzfunkcionālu polivalento iekārtu uzstādīšana un izmantošana kļūst arvien interesantāka pat reģionos ar vēsāku klimatu. Tās kļūst arvien populārākas un piedāvā vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālu sildītāju/katlu ar papildu čillera sistēmu. Visredzamākā priekšrocība, protams, ir tas, ka apkures, dzesēšanas un karstā ūdens sagatavošanai ir nepieciešama tikai viena iekārta, nevis trīs. Ar vienu iekārtu, vienu savienojumu un vienu elektroenerģijas padevi, komponentu skaits tiek ievērojami samazināts, un uzstādīšana ievērojami vienkāršojas. Turklāt, lai gan siltuma atgūšanas iespējas ir grūti pārspēt, šo iekārtu spēja pārnest enerģiju sistēmā uz vietām, kur tā ir vissvarīgākā, padara tās ļoti izdevīgas no enerģijas viedokļa. Turklāt, tā kā šīs iekārtas seko straujajai attīstībai attiecībā uz dabai draudzīgiem aukstumnesējiem, tas dod lēcienu nākotnē ilgtspējības ziņā.

KĀDS IR TIRGUS PIEDĀVĀJUMS?

Jaunā Swegon Omicron Zero polivalento siltuma sūkņu sērija ir piemērs iepriekšminētajam, un tā ir izstrādāta un optimizēta lietošanai Ziemeļvalstīs. Šie Omicron Zero siltumsūkņi spēj izmantot siltuma atgūšanu un vienlaikus arī ražot siltumu, aukstumu un karsto ūdeni mājsaimniecības vajadzībām neatkarīgi no ārgaisa apstākļiem.

Vairāku gadu ilgais Omicron Zero attīstības darbs ir rezultējies pilnīgi jaunās un pārprojektētās vadības sistēmās ar uzlabotu loģiku un optimizētiem algoritmiem. Apvienojumā ar neatkarīgajiem siltummaiņiem tas ļauj panākt uzlabotas siltuma atgūšanas iespējas plašākā ārgaisa temperatūru diapazonā. Visbeidzot, Omicron Zero izmanto R290, propānu, aukstumaģentu, kas rada ļoti zemu globālās sasilšanas potenciālu (GWP) vērtībā, nekādu problēmu attiecībā uz F-gāzu regulējumu, tikai ievērojams lēciens labākas nākotnes virzienā.


*Polivalents – daudzvērtīgs
Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/polyvalent-units-and-heat-recovery-is-growing-in-colder-climates
Publicēts: 21.07.2023

TVAIKA NOSŪCEJI

Mēdz teikt, ka labs ēdiens un silta virtuve dod māju sajūtu. Draugiem un ģimenēm virtuve bieži ir pulcēšanās vieta, kur tiek gatavots garšīgs ēdiens un krātas atmiņas. Taču, projektējot iekštelpu klimata sistēmas dzīvojamām ēkām, tā var būt visproblemātiskākā telpa gaisa kvalitātes ziņā – ēdiena gatavošana, diemžēl, ir arī būtisks gaisa piesārņojuma avots. Kā mēs varam izstrādāt iekštelpu klimata sistēmas, kas nodrošina līdzsvaru starp lielisku gaisa kvalitāti un patīkamu gatavošanas pieredzi? Apskatīsim tuvāk tvaika nosūcējus.

KAS IR LABS TVAIKA NOSŪCĒJS?

Tvaika nosūcēja mērķis ir vienkāršs: nosūkt aromātus, pārmērīgu mitrumu, karstumu un novērst to izplatīšanos telpā. Tomēr ir pieejamas dažādas alternatīvas, un tā pareizai izvēlei ir liela nozīme kopējā iekštelpu vidē. Labs tvaika nosūcējs ir izstrādāts ar gaisa kvalitāti kā augstāko prioritāti.

Aromātu uztveršanas spēja norāda, cik daudz izgarojumu tvaika nosūcējs faktiski spēj noņemt. Efektīvākie tvaika nosūcēji novērš vairāk aromātu ar mazāku gaisa plūsmu. Tas nodrošina labāku gaisa kvalitāti ar mazāku ventilatora jaudu, mazāku enerģijas patēriņu un zemāku skaņas līmeni. Tāpēc vienmēr dodiet priekšroku tvaika nosūcējam ar labu aromātu uztveršanas spēju, kas pārbaudīta saskaņā ar EN standartiem.

Izvadīt vai recirkulēt?
Viens no galvenajiem jautājumiem ir: vai vēlaties izvadīt ēdiena gatavošanas smaržas ārā vai arī tās attīrīt un recirkulēt atpakaļ dzīvoklī?

Recirkulācijas tvaika nosūcējos ir iebūvēts motors/ventilators, un gaisa attīrīšanai tiek izmantoti īpaši oglekļa filtri. Šiem tvaika nosūcējiem nav nepieciešams atsevišķs gaisa izvads uz jumtu, tāpēc šī sistēma varētu būt vienkāršāka. Turklāt, tā kā gaiss netiek izvadīts ārpusē, nav nepieciešams kompensēt gaisa plūsmu.

Tomēr, pat ja oglekļa filtri var noņemt lielāko daļu gaisa piesārņojuma, tīrīšanas rezultāts nekad nav 100% un tas ir atkarīgs no filtru maiņas biežuma. Augstas kvalitātes filtri var būt diezgan dārgi un var būt jāmaina vairākas reizes gadā atkarībā no lietošanas veida un biežuma. Oglekļa filtri parasti rada lielāku spiediena kritumu, tāpēc tiem ir nepieciešama lielāka ventilatora jauda, ​​kas palielina elektroenerģijas patēriņu un skaņas līmeni dzīvoklī.

Vēl viens mīnuss ir tas, ka tie nenoņem mitrumu vai pārmērīgu karstumu un neienes dzīvoklī svaigo gaisu. Vispārējā ventilācijas sistēma ir jāpastiprina atsevišķi, lai nodrošinātu efektīvu aromātu noņemšanu un labu gaisa kvalitāti.

Nosūcēji, kas izvada ēdiena gatavošanas tvaikus ārpus ēkas.

Tie noņem arī pārmērīgu karstumu un mitrumu atšķirībā no recirkulācijas tipa virtuves tvaika nosūcējiem. Šie tvaika nosūcēji var būt savienoti ar atsevišķu jumta ventilatoru vai kopējo ventilācijas sistēmu. Pievienojot ventilācijas sistēmai, virtuves nosūcējam nav nepieciešams atsevišķs ventilators vai kanāls uz āru. Nosūces ventilators uz jumta ir klusākais variants, taču ventilators ventilācijas iekārtā tāpat rada daudz mazāk trokšņu virtuvē nekā ventilators tvaika nosūcēja iekšpusē.

Tomēr, ja ēdiena gatavošanas izgarojumi tiek izvadīti ārpusē, nosūktais gaiss ir jākompensē. Tas nozīmē, ka mums ir jāievada svaigais gaiss, lai aizstātu netīro gaisu, kas izplūst ārā. Kad tvaika nosūcējs ir pievienots kopējai ventilācijas sistēmai, tas notiek automātiski un gatavošanas laikā telpās ieplūst vairāk svaiga gaisa.

Secinājumi
Recirkulācijas virtuves nosūcējs ar oglekļa filtriem var būt vienkāršākais variants, taču lielāka enerģijas patēriņa un dārgu nomaiņas filtru dēļ tiem parasti ir augstākas dzīves cikla izmaksas un lielāka ietekme uz dabu, kā arī tie nenodrošina tādu pašu iekštelpu gaisa kvalitātes līmeni kā nosūcēji, kas izvada gaisu ārā.

Apkopojot visu, ja virtuve ir mājas sirds, ventilācijas sistēma un virtuves pārsegs ir plaušas, kas izelpo atstrādāto un ieelpo svaigo gaisu. Izvēloties augstas kvalitātes tvaika nosūcēju, kas darbojas kopā ar ventilācijas sistēmu, tiek nodrošināta lieliska iekštelpu vide dzīvojamai ēkai.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/can-cooker-hoods-be-the-key-to-good-indoor-environment
Publicēts: 04.06.2023

KĀDU VENTILĀCIJU IZVĒLĒTIES?

Lai jūsu ēka iegūtu optimālu iekštelpu klimatu, ir svarīgi jau laikus sākt plānot, kāds no ventilācijas veidiem jums ir vispiemērotākais. Dažādiem pielietojumiem ir dažādas vajadzības. Šeit apskatīsim dažus principus, kas jāņem vērā:

Viena no pirmajām izvēlēm, kas jāveic, plānojot ventilācijas sistēmu, attiecas uz to, kādu ventilācijas principu izmantot. Divi visizplatītākie veidi ir: sajaukšanās un izspiešanas tipa (pazīstama arī kā termiski kontrolēta).

Sajaukšanās tipa ventilācijai gaisa sadalītājs ir novietots augstu telpā, tuvu griestiem. Pieplūdes gaiss ieplūst ar salīdzinoši lielu ātrumu. Gaiss tiek sadalīts pa visu telpu un principā tiek vienmērīgi sajaukts ar telpas gaisu. Rūpīgi izvēloties pieplūdes gaisa sadalītājus, rezultāts var būt pilnīgi bez caurvēja efekta. 

Sajaukšanās tipa ventilācija

Izspiešanas tipa ventilācijai gaisa sadalītājs telpā ir novietots grīdas līmenī. Aukstais pieplūdes gaiss ieplūst ar salīdzinoši mazu ātrumu un lielākoties izplatās pa grīdas virsmu. Pieplūdes gaisam uzsilstot, tas paceļas uz augšu un izstumj telpas gaisu, kas tiek izvadīts caur nosūces resti griestu līmenī.

Izspiešanas tipa ventilācija

PIELĀGOJIET VENTILĀCIJU ATBILSTOŠI TELPAS IZKĀRTOJUMAM UN IZMANTOŠANAS VEIDAM:

Kuru no šiem gaisa sadales paņēmieniem izvēlēties, nosaka tādi faktori, kā:

  • Telpas lielums;
  • Griestu augstums;
  • Iekārtojums;
  • Telpas izmantošanas veids.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā, ir tas, ka ventilācijai ir jānodrošina labs komforts darba zonā – telpas daļā, kur parasti atrodas cilvēki, aptuveni 0,1 līdz 2,0 metri virs grīdas.

Darba zona

Sajaukšanās tipa ventilācija ir piemērota telpām ar zemu vai vidēju griestu augstumu un augstām prasībām pēc komforta, piemēram, mācību telpām, maziem restorāniem un birojiem. Kā jau iepriekš tika minēts, pieplūdes gaisam jāieplūst griestu līmenī. Ja nepieciešams, ventilācija var nodrošināt augstu dzesēšanas efektu, taču jāņēm vērā, ka tā būs mazāk piemērota lielām telpām ar augstu griestu augstumu, kur pieplūdes gaisam var būt grūti sasniegt darba zonu. Tā ir arī mazāk piemērota telpam, kurās nepieciešams izvadīt telpas gaisu, nevis sajaukt to ar pieplūdes gaisu, piemēram, slimnīcu operāciju zālēm.

Savukārt izspiešanas tipa ventilācija bieži vien ir labākā izvēle telpām ar vidēju vai augstu griestu augstumu, piemēram, ražošanas telpām, lidostām un lielām kafejnīcām. Pieplūdes gaisam ieplūstot grīdas līmenī, darba zona tiek ātri izventilēta, un esošais telpas gaiss tiek stumts uz augšu no apakšas. Izspiešanas tipa ventilācija ir vislabāk piemērota telpām ar ierobežotu dzesēšanas nepieciešamību un ar lokāliem lieliem siltuma avotiem, piemēram, restorānu virtuvēs. Mazāk piemērota tā būs izmantošanai stipri mēbelētās telpās, kur viegli bloķējas gaisa plūsma, un telpām ar nepieciešamību pēc apkures, jo pieplūdes gaisam vajadzētu būt aukstākam par telpas gaisu.

Izvēlieties savam projektam pareizo ventilācijas principu, lai nodrošinātu vislabāko iekštelpu vides kvalitāti!

Ja nepieciešama konsultācija, sazinieties ar mums!


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/which-ventilation-principle-should-i-choose
Publicēts: 19.05.2023

KĀPĒC IEKŠTELPU KLIMATU JOPROJĀM ATSTĀJAM KĀ NEJAUŠĪBU?

Enerģijas taupīšana un īrnieku apmierinātība būvniecības un nekustamā īpašuma nozarē ir svarīgākie faktori. Šiem aspektiem ir tieša saistība ar iekštelpu klimatu. Mēs pavadām 90% savas dzīves telpās, un ir zinātniski pierādīts, ka mūsu spēja labi gulēt, produktīvi darboties un attīstīties ir saistīta ar komfortablu iekštelpu klimatu. Ņemot to vērā, rodas jautājums vai lielais pieprasījums pēc iekštelpu klimata un tā kontroles nerada papildu slodzi videi?

Mūsdienās ir dažas lietas, kas ir atstātas nejaušības ziņā, dažas lietas tiek uzskatītas par pieņemamām, ja tās vienkārši notiek. Laikapstākļi varētu būt vienkāršs piemērs, taču vesels kolektīvs var sēdēt piektdienas pēcpusdienās un vilkt dažādas prognozes, lai mēģinātu atrast visdrošākos nedēļas nogales laikapstākļus. Automašīnu iespējams atrast, aizslēgt, fiziski atvērt, uzlādēt un iedarbināt, izmantojot lietotni, tāpat ir iespēja arī lūgt palīdzību avārijas gadījumā. Apkārtējo lietu uzraudzība, regulēšana un vadīšana ir pieejama līdzīgās lietotnēs kā iekšējam un ārējam apgaismojumam, veļasmašīnām un žāvētājiem, pasta sūtījumiem, multfilmu varoņiem, taksometriem, pārtikas piegādēm utt.

Tad kā būtu ar digitālajiem pakalpojumiem ēkas apsardzes signalizācijai? Tā kontrolē acīmredzamo, lai aktivizētu un deaktivizētu īpašuma apsardzi, sniedz pārskatu par to, kuras durvis un logi šobrīd ir atvērti un kuri no tiem tika atvērti pēdējo mēnešu laikā. Tā var parādīt iekštelpu temperatūru, un svārstības, kas ir bijušas, kā arī izveidot savienojumu ar operatoru, ja notiek ielaušanās vai rodas citas ar ēku saistītas problēmas. Visbeidzot, tā var sniegt ieteikumus, piemēram, par bateriju maiņu, pamatojoties uz dažādiem datiem un sensoriem.

Pēdējā piemērā tiek izmantota pieeja ēkai, bet kādi ir digitālie risinājumi, kas vēl var palīdzēt rūpēties par ēku, kontrolēt enerģijas patēriņu un nodrošināt zemas ekspluatācijas izmaksas laika gaitā? Vai kādi digitālie risinājumi ir vērsti uz iekštelpu klimatu, komfortu iekšpusē, kas var sniegt cilvēkam vislabākos apstākļus, lai veiktu darbu, paliktu vesels un būtu apmierināts?

IEKŠTELPU KLIMATS – KAS TAS IR UN KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?

Iekštelpu klimatu veido vairāki faktori. Vispazīstamākie ir temperatūra un gaisa kvalitāte, taču būtiska nozīme ir arī skaņai, gaisa plūsmai un mitrumam. Runājot par temperatūru, pētījumi liecina, ka cilvēki ir visproduktīvākie 21-22 grādu temperatūrā un viņu produktivitāte samazinās par 2% ar katru siltāku iekštelpu klimata grādu. Citi pētījumi liecina, ka zems CO2 līmenis telpā uzlabo stratēģisko domāšanu, kā arī spēju izmantot iegūto informāciju. Turklāt, samazinot piesārņojošo vielu koncentrāciju gaisā, ievērojami uzlabojas darba efektivitāte un cilvēku veselība telpās vai ēkā.

Attiecībā uz gaisa plūsmu, skaņu un mitrumu, ir jānovērš monotona skaņa un traucējošs troksnis, tāpat arī nepatīkamais caurvēja efekts. Nepiemērots mitruma līmenis ir jāoptimizē, lai tas atbilstu gan energoefektivitātes, gan komforta prasībām. Jo, ja ēka neizpilda šos faktorus, pastāv acīmredzams risks, ka īrnieki būs neapmierināti vai nu ar saviem darba rezultātiem, iespējām atgūt spēkus vai ikgadējo īres maksu.

Ņemot to vērā, ideāls iekštelpu klimats ir tikpat svarīgs kā brokastis no rīta, un, varam apgalvot, ka iekštelpu klimats ir svarīgāks par grāmatām vai ekrāniem, zīmola kafiju, lai cilvēki būtu vislabākajā formā. Ideāls iekštelpu klimats nodrošinās vislabākos apstākļus, lai pilnībā realizētu cilvēku potenciālu, lai veiktu savus ikdienas pienākumus, izgulētos un izbaudītu vidi, kurā viņi atrodas. Rodas jautājums, kāpēc nav bijis kliedzošs pieprasījums pēc digitālajiem pakalpojumiem iekštelpu klimata apskatei, regulēšanai un kontrolei?

Rūpes. Komforts. Kontrole.

Iedomājieties lietotni veļasmašīnai, ar iespēju izvēlēties, modificēt un sekot veļas mazgāšanas programmai. Paziņojumi tiek nosūtīti, kad mazgāšana ir pabeigta, ir iespējams atvērt durvis un parādās brīdinājums, kad mazgāšanas līdzeklis beidzas vai filtri ir jāizskalo. Vairāki sensori un precīzi noregulēti instrumenti kopā ar savienojamību ļauj uzraudzīt un kontrolēt šo procesu.

Mūsdienās ir iespējams ļoti progresīvā veidā uzraudzīt un kontrolēt arī iekštelpu klimatu. Ar precīzu sensoru un izcilas savienojamības palīdzību var noteikt temperatūru, skaņas līmeni un mitruma pakāpi, kā arī CO2 un citu piesārņotāju līmeni telpā vai ēkā. Pateicoties izcilai digitālajai saziņai starp dažādām iekārtām iekštelpu klimata risinājumā, nepārtraukti tiek veikta uzraudzība un regulēšana, lai radītu labāko iekštelpu klimatu. Turklāt ekrānos un lietotnēs var vizualizēt sensoru vērtības, iekārtu veiktspēju un komplekso risinājumu rezultātus iekštelpu vides kvalitātes ziņā.

Lielāko daļu savākto datu var izmantot arī ēkas uzturēšanai. Var plānot apkopes, ekspluatācijas problēmas var atrisināt, pirms tiek ietekmēts iekštelpu klimats, un var ievērojami uzlabot energoefektivitāti, jo tiek sniegti ieteikumi, pamatojoties uz vēsturisko, aktuālo un prognozēto informāciju. Viss iepriekš minētais ļauj dažādām ieinteresētajām pusēm skatīt, uzraudzīt, kontrolēt un sniegt atsauksmes gan par iekštelpu klimata materiālajiem, gan nemateriālajiem aspektiem.

Swegon IEKŠTELPĀS

Izmantojot mūsu rūpīgi izstrādāto Swegon INSIDE Manager, ir iespējams apskatīt, uzraudzīt un kontrolēt daudzas saderīgas HVAC* iekārtas vienā ēkā vai visā īpašumu portfelī. Izmantojot pārvaldnieku, var bez piepūles nodrošināt to, ka visas ierīces darbojas tā kā paredzēts energoefektīvākajā veidā, vienlaikus nodrošinot ideālu iekštelpu klimatu, lai cilvēki varētu justies labi iekštelpās.

Tirgū nav nekā cita ko salīdzināt ar INSIDE Analytics. Pretstatā laikapstākļu ziņojumam, kas tiek prognozēts un pieejams visiem, Analytics ir paredzēts tikai INSIDE klientiem un sniedz iespēju skatīt, pielāgot un kontrolēt iekštelpu klimatu līdz sīkākajai detaļai. Izmantojot progresīvus mākslīgā intelekta atveidotos datus, INSIDE Analytics ļauj nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem un citiem līdzīgi iesaistītajiem pārvaldīt savas ēkas tā, lai sasniegtu mērķus attiecībā uz ēku darbību un ziņošanu, ekonomiju un ilgtspējību ar uzlabotu efektivitāti. INSIDE Visualiser parāda temperatūru, gaisa kvalitāti, gaisa plūsmu, mitrumu un skaņas līmeņus, pašreizējos un vēsturiskos datus, viegli uztveramā un saprotamā veidā. Tas salīdzina iekštelpu klimatu šajā ēkā ar citām līdzīgām ēkām un ļauj saņemt tiešu atgriezenisko saiti no ēkā esošajiem cilvēkiem.

Mēs esam izstrādājuši virkni pakalpojumu ar nosaukumu Swegon INSIDE, kas paredzēti būvinženieriem, apsaimniekotājiem, būvuzraugiem un citiem iesaistītajiem. Katrs pakalpojums ir rūpīgi izstrādāts, lai palīdzētu iepriekšminētajiem lietotājiem izprast, analizēt un kontrolēt iekštelpu klimata risinājumu, tādējādi viņi spēs rūpēties par ēku un nodrošināt energoefektīvu un uzticamu darbību. Kā papildinājums šie pakalpojumi ir izstrādāti arī lai cilvēki ēkā varētu vizualizēt un pielāgot iekštelpu klimatu komfortablā līmenī, kas ļauj viņiem būt vislabākajā formā šodien un nākotnē.

*HVAC – Heating, ventilation, Air conditioning


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/when-it-comes-down-to-business-it-is-all-about-the-indoor-climate