Jauns gads un jauni izaicinājumi 2024. gadā

Atskatoties uz  pagājušo gadu varam nojaust ar kādiem izaicinājumiem un iespējām saskarsimies nākamajā gadā iekštelpu klimata nozarē. Pašreizējo spēcīgo tendenču kontekstā ir skaidrs, ka nākamais gads lielā mērā būs veltīts ilgtspējības jautājumiem, jo mēs arvien dziļāk izpratīsim šīs jomas daudzveidīgos aspektus.

Energoefektivitāte un turpmākais attīstības virziens

Tradicionāli mūsu nozare ir koncentrējusies tikai uz vienu ilgtspējības aspektu, proti, energoefektivitāti. Kaut kas, kas acīmredzot ir jāturpina. Tā kā enerģijas cenas strauji pieaug un klimata problēmas kļūst arvien aktuālākas, spiediens ekonomēt enerģiju ir radījis reti graujošu stimulu mūsu rūpniecībai – prom no fosilā kurināmā. Viens no rezultātiem – ir radusies zinātkāre par dažādiem siltumsūkņu risinājumiem, un šī tendence turpināsies arī 2024. gadā. Kā šo iekārtu ražotājam mums ir jāpalīdz dalīties ar zināšanām šajā jomā par visu, sākot no praktiskiem aspektiem, piemēram, telpas prasībām, un beidzot ar enerģijas taupīšanas potenciālu, pārvaldot siltumsūkņus kā AVK neatņemamu sastāvdaļu. 

Un, runājot par AVK, produktiem kļūstot efektīvākiem, lielā atlikusī iespēja ietaupīt enerģiju ir tieši šāda –  panākt, lai mūsu daudzās tehniskās instalācijas dažādās daļās darbotos arī savstarpēji harmoniski. Potenciāls šeit ir liels, un līdz ar straujo digitalizācijas progresu mums tagad ir tehniskās iespējas efektīvi novērst AVK sistēmu nepilnības. Ar tādām iniciatīvām kā ES renovācijas vilnis mums ir arī lieliska iespēja paātrināt īstenošanas līmeni, kas ne tikai runā par ilgtspējības programmu, bet arī rada milzīgas pārmaiņas uz labo pusi attiecībā uz iekštelpu klimatu, kurā cilvēki pavada gandrīz 90% viņu dzīves. 

Ilgtspējības jēdziens 2023. gadā būvniecības nozarē ir attīstījies zibenīgi, un darba kārtībā ir iekļauti aspekti, kas nav saistīti ar enerģijas patēriņu, un tas tā būs arī nākamajā gadā. Oglekļa tēma, kas pirms neilga laika bija zināmā mērā nišas tēma, ir guvusi milzīgu interesi nekustamā īpašuma sektorā. Risinājumi ir dažādi, sākot no zema oglekļa satura izejvielām tehniskajās iekārtās līdz alternatīviem aukstumnesējiem un risinājumiem uzstādīto produktu atdzīvināšanai un atkārtotai izmantošanai — tas viss ir ātri pieaugošs. Nesenā vienošanās Eiropadomē un Parlamentā par fluorētu siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) pakāpenisku pārtraukšanu un to, ko tas nozīmē nozarei [saite uz jauno bloga ierakstu], būs uzmanības centrā arī 2024. gadā un radīs lielu interesi. 

Interese par iekštelpu klimatu un gaisa kvalitāti ir pieaugoša

Pastāvīgi dzenoties pēc kilovatstundām un oglekļa dioksīda ekvivalentiem, pastāv skaidrs risks, ka mēs aizmirstam savas nozares pamatmērķi – nodrošināt veselīgas un produktīvas vietas cilvēkiem, kur pavadīt laiku. Un patiesībā ir arī spēcīga tendence to atzīt , pat ja tas var būt mazāk acīmredzams nekā enerģijas ietaupījuma tendence. Mēs šobrīd atrodamies pēcpandēmijas iekštelpu vides kvalitātes (IEQ) revolūcijas vidū, un viens no konkrētākajiem piemēriem ir pirmā PVO Eiropas konference par iekštelpu gaisa kvalitāti. Tāpat pētījumi par tādām tēmām kā akustika atklāj visu iekštelpu vides parametru nozīmi. 

Turpmākais izaicinājums būs projektēt ēkas ar iespējami mazāku oglekļa ietekmi, kas samazina enerģijas patēriņu, vienlaikus nodrošinot produktīvu un veselīgu iekštelpu klimatu, lai cilvēki tajā varētu uzplaukt. Un, vēl piedevām, mums ir jāpārliecinās, ka šis trauslais līdzsvars tiek saglabāts arī laika gaitā, mainoties īrniekiem un kad mēs veicam izmaiņas ēkā vai to atjaunojam.

Nobeigumā – iekštelpu klimats ir bijis mūsu darba nepārprotams fokuss kopš šī gadsimta sākuma, un tas patiesi ir līdz šim dinamiskākais un pārliecinošākais laika punkts. Mums Swegon ir iespēja dot lielu ieguldījumu zaļajā pārejā, un, to darot, mēs saprotam, cik tā ir sarežģīta. Neskatoties uz izaicinājumiem, viena pārliecība paliek: 2024. gads mums pavērs vairākas interesantas un svarīgas iespējas turpināt mūsu ietekmīgo darbu. 

Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/a-new-year-and-new-challenges-in-2024
Publicēts: 09.01.2024

Jaunais F-gāzu regulējums, ko tas patiesībā nozīmē?

Oktobrī Eiropas Padome un Parlaments panāca politisku vienošanos, lai grozītu un pastiprinātu tiesību aktus, kuru mērķis ir pakāpeniski samazināt fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) izmantošanu, ko pasaulē izmanto dzesēšanai.
Pagaidām šī vienošanās ir provizoriska, bet tiek gaidīts, ka tā stāsies spēkā jau 2024. gada pavasarī. Pilns vienošanās teksts ir pieejams tiešsaistē, bet tas ir ļoti tehnisks un juridiski sarežģīts. Tāpēc šis blogs ir veltīts tam, lai izskaidrotu, ko tas praktiski nozīmēs.

Kas ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes (F-gāzes)?

Apskatīsim, kas ir F-gāzes un kāpēc tās ir tik problemātiskas. F-gāzes ir sintētiskas un dabiski neatrodas atmosfērā. Tās ietver fluorogļūdeņražus (HFC) un hidrofluorolefīnus (HFO), kas ir visizplatītākie aukstumaģenta veidi un ko parasti izmanto dažādos rūpnieciskos procesos, piemēram, saldēšanas, gaisa kondicionēšanas, izolācijas un elektronikas ražošanā.

Katram F-gāzes veidam ir Globālās sasilšanas potenciāls (GWP – global warming potential). Tas ir lielums, ko izmanto, lai novērtētu dažādu siltumnīcefekta gāzu spēju veicināt globālo sasilšanu noteiktā laika periodā – parasti 100 gados. Tiek ņemta vērā gan spēja uztvert siltumu atmosfērā, gan atmosfēras kalpošanas laiks.

Tā ir relatīva skala, kas salīdzina gāzes sasilšanas potenciālu ar CO2 sasilšanas potenciālu, kam GWP ir piešķirts 1. Salīdzinājumā, F-gāzēm (atkarībā no veida) GWP var būt desmitos, simtos, tūkstošos vai pat 10 000 (piemēram, SF6, ko izmanto kā elektroizolāciju sadales iekārtās)!

Emisiju kontrole un samazinājums

Sakarā ar F-gāzu nozīmīgo ietekmi uz klimata pārmaiņām, starptautiskā līmenī ir veikti centieni kontrolēt un samazināt to emisijas. Kigali grozījums Monreālas protokolam, kas tika pieņemts 2016. gadā, ir vērsts uz HFC ražošanas un patēriņa samazināšanu, ar mērķi mazināt to ieguldījumu globālajā sasilšanā. Eiropas Savienība jau bija soli priekšā šajā procesā, un atbilstoši tam ātri pastiprināja
regulējumus un pasākumus, lai labāk pārvaldītu un vēl vairāk samazinātu F-gāzu emisijas.

Oktobrī panāktā vienošanās par regulējumu grozīšanu un pastiprināšanu tiek uzņemta ar gandarījumu un paātrinās centienus izslēgt F-gāzes. Ir būtiski atrast un izmantot alternatīvas ar zemāku GWP. Swegon jau ir pārgājis uz aukstumaģentiem ar zemu GWP, piemēram, uz propāna bāzēto R290, kurai GWP ir 0,02. Eiropa kopumā ir uzņēmusies vadību globālā mērogā šajā cīņā un pēdējo astoņu gadu laikā ir samazinājusi emisijas no F-gāzēm par 50%. Ir iedvesmojoši apzināties, ka ES vēlas darīt vēl vairāk un skatīties tālāk par iepriekšējo regulējuma mērķa datumu 2030. gadu.

Kādi ir šo aktivitāšu galvenie mērķi?

Jaunā vienošanās praksē mūs novedīs pie pilnīgas HFC patēriņa izslēgšanas līdz 2025. gadam. Tas tiks sasniegts, apvienojot aizliegumus noteiktos datumos produktiem ar augstu GWP, un pakāpeniski samazinot emisiju kvotas. Kā jau minēts, regulējumi ir tikai provizoriski, un daži neskaidri aspekti vēl jāprecizē. Taču šeit sagaidāmas dažas lietas, kas attiecas uz apkures, ventilācijas un dzesēšanas (AVK)
nozari:

 • Sākot ar 2027. gadu, būs pilnīgs aizliegums pārdot jaunus mazus autonomus siltumsūkņus un gaisa apstrādes iekārtas, kas satur F-gāzes, kuru GWP ir lielāks par 150. Tas var ietekmēt gaisa apstrādes iekārtas, ko izmanti ierobežotās telpās. Pagaidu izņēmumi var tikt piemēroti vietās, kurnepieciešams aukstumaģents ar atšķirīgu uzliesmojamības līmeni, ja tādu viegli uzliesmojošu aukstumaģentu kā R290 nevar izmantot, piemēram, drošības apsvērumu dēļ. Tomēr, lai iegūtu izņēmumu, būs nepieciešama stingra argumentācija. Mēs esam pieejami ar visām mūsu zināšanām, lai palīdzētu saviem klientiem atrast ilgtspējīgāko un drošāko risinājumu konkrētajam pielietojumam. Lai cik svarīga ir noteiktu produktu klaš aizliegšana, F-gāzu kvotu samazināšanās paātrinās pārmaiņas. ES ir HF licencēšanas sistēma ar kvotām, kas laika gaitā samazināsies. Vienlaikus arvien vairāk nozaru pakāpeniski tiks iekļautas kvotu sistēmā. Īsāk sakot: katru gadu kūkas gabals kļūs arvien mazāks, ko dalīt arvien lielākam skaitam, rezultātā katra daļa kļūst arvien mazāka. Tas ievērojami paātrinās pāreju.
 • Joprojām būs iespējams piedāvāt un pārdot aukstumnesējus ar augstāku GWP vecākām iekārtām, taču izmaksas laika gaitā pieaugs kvotu samazināšanās dēļ. Tomēr šajā visā ir arī iespēja: pieaugošās izmaksas nozīmēs, ka F-gāzu pārstrāde kļūs daudz pievilcīgāka. Lai kādu laiku saglabātu vecāku iekārtu, otrreizēji pārstrādāta aukstumaģenta izvēle var būt labs risinājums.

Mēs esam šeit priekš jums, lai palīdzētu

Swegon ir gatavs tuvākajiem gadiem, un jau tagad varam piedāvāt nākotnei atbilstošus risinājumus lielākajai daļai pielietojumu. Mēs turpinām ieguldīt papildu attīstībā, lai pakāpeniski segtu pieprasījumu arī ēkām ar ļoti specifiskām prasībām, nodrošinot, ka neviens pielietojums netiks atstāts novārtā. Mēs esam gatavi tam, kas mūs sagaida! Ja Jums ir kādi jautājumi par to, ko regulējumi varētu nozīmēt Jums,
sazināties ar mums. Mūsu komanda sniegs Jums nepieciešamo atbalstu un, ja nepieciešams, ieteiksim alternatīvus risinājumus.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/the-new-f-gas-regulation-this-is-what-it-means

Novietojuma prasības siltumsūkņu risinājumiem

Eiropas renovāciju vilnis ir sācies, kas nozīmē, ka liels skaits veco apkures un dzesēšanas iekārtu pašlaik tiek nomainītas ar moderniem siltumsūkņu risinājumiem, kuriem ir mazāka ietekme uz klimatu. Tomēr pirms iekārtas nomaiņas ir jāņem vērā svarīgs aspekts – pieejamā vieta jaunajam siltumsūknim vai dzesētājam.
Jau zināms, ka Eiropas Zaļās vienošanās priekšlikumu paketes mērķis ir padarīt Eiropu klimata neitrālu līdz 2050. gadam. Tas ir monumentāls uzdevums – ne mazākā mērā būvniecības nozarē. Sabiedrisko un privāto ēku renovācija ir izcelta kā galvenā iniciatīva energoefektivitātes paaugstināšanai šajā nozarē, un tā būs būtiska mērķu sasniegšanai. Renovācijas viļņa stratēģijas mērķis, ko Komisija publicēja un paziņoja 2020. gadā, ir divkāršot energorenovācijas rādītājus šajā desmitgadē. Tas rada izaicinājumu būvniecības nozarei kopumā, tostarp apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) jomai.

Viena no trim galvenajām uzlabojumu jomām, kas identificēta, ir siltumapgādes un dzesēšanas dekarbonizācija ēkās. Lai samazinātu ar to saistītās emisijas, ir strauji pieaudzis pieprasījums pēc siltumsūkņu risinājumiem, lai aizstātu, piemēram, vecā tipa katlus. Siltumsūkņu izmantošanai apkurei un dzesēšanai ir vairākas priekšrocības, kuras jau iepriekš tika apskatītas Ecowise blogā. Šeit mēs gribētu pievērsties ļoti svarīgam aspektam, kas jāņem vērā, nomainot iekārtu: jaunās iekārtas izmēriem salīdzinājumā ar pieejamo telpu. Šajā ziņā izmēram patiešām ir nozīme. 

Mūsdienīgas, efektīvas un augstu ražīgumu nodrošinošas iekārtas bieži vien ir lielākas izmērā nekā vecās iekārtas, kuras tās aizstāj. Tas ir tāpēc, ka nepieciešamā efekta sasniegšanai ir vajadzīga liela siltummaiņa virsma. Tāpēc, ja plānā ir nomainīt iekārtu, vispirms jāizmēra vieta, kurā jaunā iekārta tiks uzstādīta, lai pārliecinātos, vai vieta ir pietiekami liela.

Ir vērts atzīmēt, ka apkārt iekārtām ir jāparedz arī apkalpošanas zona, kas nepieciešama gan regulāras plānotas apkopes laikā, gan ārkārtas apkopes gadījumos. Servisa komandai ir nepieciešama vismaz minimāla vieta, lai varētu pienācīgi veikt savu darbu. Turklāt, gaisa avota iekārtas var darboties zemākā efektivitātē nekā optimālā, ja tās tiek novietotas pārāk šaurā vietā. Vietai, kas objektā ir paredzēta iekārtai, jābūt pietiekami lielai, lai optimizētu efektivitāti un izvairītos no problēmām darbības laikā.

Ja paredzētā vieta iekārtai ir pārāk maza, nav vienkārša risinājuma. Reti kad ir iespējams paplašināt vietu jau uzbūvētā ēkā. Taču, atkarībā no konfigurācijas un pielietojuma, problēmu var atrisināt, piemēram, uzstādot divas mazākas iekārtas, kas darbojas kopā, nevis vienu lielu. Tas ir iespējams, pateicoties uzlabotajai Bluethink vadībai un Sistēmu risinājumiem. Mēs esam priecīgi palīdzēt izpētīt iespējamās alternatīvas!

Ir arī īpaši gadījumi, kad vieta ir kritiska, ja tiek uzstādīta iekārta, kas izmanto uzliesmojošu dzesēšanas šķidrumu – piemēram, R290, kas balstīts uz propānu. R290 ir vairākas priekšrocības, no kurām izcilākā ir ārkārtīgi zems globālās sasilšanas potenciāls (GWP). Tomēr izvietojuma noteikumi iekārtām, kas izmanto propānu, ir stingrāki nekā citiem iekārtu veidiem, kas izmanto neuzliesmojošus dzesēšanas šķidrumus. Jāņem vērā obligātās drošības zonas, piemēram, attālumi līdz durvīm un elektroiekārtām.

Ja jums ir jānomaina vecāka iekārta vai jārod risinājums jaunam projektam, mēs esam šeit, lai palīdzētu. Mēs varam palīdzēt izpētīt jūsu plānotās iekārtu nomaiņas konkrētos apstākļus. Mēs varam kopā rūpīgi apsvērt atbilstošākās iespējas pirms risinājuma izvēles. 

Lai gan Renovācijas vilnis galvenokārt saistās ar siltumsūkņiem, minētie aspekti attiecas arī uz dzesēšanas iekārtām. Sazinieties ar mums un apskatiet mūsu produktu klāstu šeit Aukstuma & Siltuma ražošana Archives – Ecowise.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/space-requirements-for-heat-pump-solutions

Vai ienesīgs var būt arī ilgtspējīgs?

Pirms diviem gadiem tika publicēts raksts, kurā tika apspriests, vai pēc pieprasījuma kontrolēts iekštelpu klimats ir ienesīgs ieguldījums. Nesen tika lūgts atgriezties un pāris gadu perspektīvā komentēt, vai tēma joprojām ir aktuāla, vai ir notikušas kādas izmaiņas, kas ietekmē bloga gaitu.

Ja mēs šo blogu rakstītu šodien, mēs to pārformulētu, un virsraksts mainītos no retoriskām pārdomām par to, vai pieprasījuma vadīta iekštelpu klimata kontrole ir izdevīgs ieguldījums, uz jautājumu – vai tas ir ilgtspējīgs ieguldījums? Kopīgi pastrādāsim pie šī jautājuma!
Daudziem nekustamā īpašuma uzņēmumiem, līdzīgi kā daudzām citām organizācijām un iestādēm, ir jāpielāgo savas uzņēmējdarbības stratēģijas, lai veicinātu ilgtspējīgu nākotni un palīdzētu sasniegt Apvienoto Nāciju OrganizācijasANO) globālos ilgtspējības mērķus. Tāpēc bieži vien nekustamā īpašuma kompāniju ilgtspējības plānos ietilpst tādi mērķi kā enerģijas patēriņa samazināšana ēkās, klimata ietekmes mazināšana jaunbūvēs un renovācijās, kā arī nākotnē – neto nulles oglekļa emisiju sasniegšana. Ir būtiski uzsvērt, ka ekonomiskā ilgtspējība jeb rentabilitāte ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu nomnieku ilgtermiņa uzturēšanos, un tas notiks, ja viņi būs apmierināti. Papildus tam, vairākas nekustamā īpašuma firmas cenšas palielināt sertificētu īpašumu daļu, daļēji piesaistot zaļo finansējumu, kā arī
lai iegūtu konkurētspējas priekšrocības.

Enerģijas patēriņš, iekštelpu klimats un ilgtspējības mērķi

Atgriežoties pie ilgtspējības mērķiem. Daži no ANO globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem saskaņā ar “2030. gada darba kārtību” ir īpaši aktuāli nekustamā īpašuma paplašināšanas un pārvaldīšanas kontekstā. Iespējas dot ieguldījumu šādos mērķos ir nozīmīgas:

 • Mērķis 3: Laba veselība un labsajūta
 • Mērķis 11: Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas
 • Mērķis 12: Atbildīga patēriņa un ražošanas prakse
 • Mērķis 13: Klimata aizsardzības pasākumi

Tātad, atgriežoties pie jautājumiem – vai ir ilgtspējīgi ieguldīt pēc pieprasījuma vadītā iekštelpu klimatā? Vai iekštelpu klimata risinājuma izvēle varētu veicināt pāreju uz ilgtspējīgāku attīstību? Vai šāds ieguldījums varētu iegūt zaļo finansējumu? Lai uz to atbildētu, ir jāprecizē daži aspekti. Rietumu pasaulē ēkas patērē aptuveni 40% no kopējā enerģijas patēriņa, un enerģija, kas tiek izmantota ventilācijai, apkurei un atdzesēšanai, veido ievērojamu 15% daļu. Kad nekustamā īpašuma kompānija veic pasākumus, lai palielinātu enerģijas efektivitāti, bieži vien lielākie enerģijas ietaupījumi tiek atrasti ventilācijas jomā. Tas ir tāpēc, ka vecākās ēkas bieži vien tiek pārmērīgi ventilētas, un trūkst līdzekļu, lai ventilētu, apkurinātu vai atdzesētu atbilstoši faktiskajām vajadzībām ēkas iekšienē. Vienkārši izsakoties, trūkst pieprasījuma vadītas ventilācijas.
Vēl viens būtisks aspekts, kas jāņem vērā, atbildot uz jauno jautājuma formulējumu, ir tas, ka cilvēki Rietumu pasaulē gandrīz 90% sava laika pavada iekštelpās. Lai justos labi un ērti iekštelpu vidē, būtu izšķiroši svarīgi sasniegt iepriekš minēto Apvienoto Nāciju trešo mērķi. Katedralskolan skolā Linkēpingā, Zviedrijā, enerģijas ietaupījumi pēc renovācijas projekta sasniedz apbrīnojamus 70%. Pāreja uz jaunām gaisa apstrādes iekārtām ar augstu siltuma atgūšanas efektivitāti un ieguldījumi enerģētiski efektīvā
pieprasījumu vadītā iekštelpu klimata sistēmā radīja šo iespaidīgo atšķirību enerģijas patēriņā. Vienlaicīgi skolotāji un skolēni atzīmē ievērojamus uzlabojumus iekštelpu klimatā, šodien viņi ir daudz apmierinātāki ar iekštelpu vidi. Tātad ir iespējams ievērojami samazināt enerģijas patēriņu, nepasliktinot iekštelpu klimatu, tādējādi nodrošinot apmierinātus īrniekus. Viss šis skaidri attiecas uz
iepriekš minētajiem ANO ilgtspējības mērķiem.

No peļņas uz ilgtspējību

Īpašumu var sertificēt atbilstoši dažādām būvniecības sertifikācijām, lai pārbaudītu, cik ilgtspējīgs patiesībā ir īpašums. Iekštelpu klimats un energoefektivitāte ir centrālās sastāvdaļas lielākajai daļai sertifikācijas programmu, un, ja ēkai tiek nodrošināta pieprasījuma vadīta iekštelpu klimata sistēma, tiek radīts lielisks pamats gan sertifikācijai, gan tās augstajiem novērtējumiem. Turklāt īpašumam ar labu
enerģijas klasi un kas uzbūvēts atbilstoši vides sertifikācijas prasībām, ir labas iespējas iegūt zaļo finansējumu. Pat renovācijas, kas sākotnēji var neatbilst labas enerģijas klases un augstas vides sertifikācijas kritērijiem, var kvalificēties zaļajam finansējumam, ja paredzamais gada enerģijas efektivitātes uzlabojums atbilst noteiktām prasībām. Kā minēts iepriekš, pieprasījuma vadīts iekštelpu klimats var radīt ievērojamus enerģijas ietaupījumus un tādējādi var būt pasākums, kas, visticamāk, kvalificēsies kā zaļais ieguldījums.

Ieguldījums pieprasījuma vadītā iekštelpu klimata sistēmā ir ilgtspējīgs, jo tas var radīt ievērojamu enerģijas patēriņa samazinājumu un vienlaicīgi nodrošināt pozitīvu ietekmi uz veselību, pateicoties labam iekštelpu klimatam – divi faktori, kas cieši saistīti ar ekonomisko ilgtspējību.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/can-profitable-also-be-sustainable

Sausā iekštelpu gaisa noslēpumi: Jeb kāpēc mitrumam ir nozīme?

Kāpēc jāpievērš uzmanība mitrumam?

Mēs visi esam piedzīvojuši to pazīstamo sajūtu – “sauss gaiss”, bet vai zināt, kas tas tieši ir un kā tas ietekmē mūs? Sauss gaiss ir viens no galvenajiem sūdzību faktoriem par iekštelpu gaisa kvalitāti, kas būtiski ietekmē  komfortu, tomēr ir vērts atzīmēt, ka cilvēkiem nav specifisku mitruma receptoru. Tāpēc tas, ko mēs uztveram kā “sauso gaisu“, nav pilnībā izskaidrots.

Izglītojošajā rakstā “Sausā iekštelpu gaisa enigmas –pārskatā” (“The Enigma of Dry Indoor Air – A Comprehensive Overview”), kas publicēts žurnālā “Environment International 121” (2018. gadā), Dr. Peder Wolkoff iegrimst esošajos pētījumos par sauso gaisu un tā ietekmi uz cilvēkiem iekštelpās. Dr. Wolkoff ir vecākais pētnieks, kuram ir plaša pieredze iekštelpu vides zinātnē Dānijas Nacionālajā pētniecības centrā Darba vides jomā.

Sausā gaisa definīcija

Pastāv dažādas hipotēzes, kas cenšas izskaidrot mūsu sajūtu par sausu gaisu, tai skaitā iekštelpu gaisa piesārņotāji, augsts putekļu līmenis, samazināts mukocilārais klīrens (īpaši vecākiem cilvēkiem), zema temperatūra, psiholoģiskie faktori, slimības vai medikamentu blakusparādības un pat augsts sēra dioksīda līmenis. Daži pētnieki atklāj, ka sausa gaisa sajūta varētu būt saistīta ar sausuma sajūtu degunā, rīklē vai uz ādas. Iespējams, sausa gaisa sajūta daļēji rodas no atdzesēšanas sajūtas, ko izraisa ūdens iztvaikošana caur ķermeni ilgstoši uzturoties iekštelpās ar zemu gaisa mitruma. Tomēr, visticamākais skaidrojums – sausa gaisa sajūtu izraisa zems iekštelpu mitrums, sensoriskie kairinātāji, gaisa daļiņas un bioaerosoli.

Līdzsvarots iekštelpu mitrums samazina mikrobu izkliedēšanos

Augsts iekštelpu mitruma līmenis var samazināt gaisa daļiņu koncentrāciju, kas var ietekmēt degunu un elpceļus, īpaši no cietām virsmām, piemēram, koka vai vinila grīdām. Grīdas ir baktēriju un vīrusu rezervuārs, un paaugstināts iekštelpu mitrums var samazināt mikrobu ietekmi uz mums. Tomēr mums vēl trūkst detalizētas informācijas par šiem mehānismiem, un nepieciešami papildus pētījumi. Iekštelpu mitruma līmenis ir arī būtisks faktors, kas ietekmē mukocilāro klīrensu, jo zems mitruma līmenis var padarīt gļotādu membrānas jutīgākas pret sensoriskajiem kairinātājiem, oksidantiem, sīkām gaisa daļiņām un bioaerosoliem.

Zems mitrums var izraisīt sausas acis un gļotādu izžūšanu

Citi pētījumi liecina, ka zems iekštelpu mitrums, papildināts ar ozona iedarbību, var izraisīt sausās acs simptomus un acu slimības. Pamatojoties uz šo, var pieņemt, ka zems mitrums maina asaru plēves stabilitāti acīs, padarot mūs jutīgākus pret agresīvām ķīmiskām vielām un daļiņām. Ilgstoša uzturēšanās zema mitruma telpās var izraisīt acu un gļotādu izžūšanu, radot dažādas problēmas. Gadalaika izmaiņas bieži vien pastiprina šīs problēmas. Vairākos pētījumos ir pierādīts, ka iekštelpu mitruma līmeņa paaugstināšana var mazināt sausā gaisa sajūtu, sausu acu un augšējo elpceļu simptomus, kā arī būtiski ietekmēt veselību, uzturot mitruma līdzsvaru gļotādu membrānās un asaru plēvē, samazinot daļiņu pacelšanos no grīdām, palielinot higroskopisko daļiņu izmēru un svaru (kas veicina to noklūšanu uz grīdām) un samazinot gripas un citu vīrusu infekciozitāti.

Secinājumi

Īsumā, kad cilvēki sūdzas par “sausu gaisu”, viņi visdrīzāk atsaucas uz vairāku faktoru kombināciju, tajā skaitā zemu iekštelpu mitrumu, sensoriskajiem kairinātājiem, gaisa daļiņām un bioaerosoliem. Šī kombinācija var izraisīt sausas acis, gļotādu izžūšanu un mukocilārā klīrensa samazināšanos. Tāpēc ir būtiski uzraudzīt un kontrolēt iekštelpu mitruma līmeni, lai radītu veselīgāku iekštelpu vidi.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/what-is-known-about-dry-air

SADARBĪBA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU JOMĀ

Nekustamo īpašumu nozare šobrīd saskaras ar lieliem izaicinājumiem. Ekonomiskās vides pavājināšanās apstākļos, nozare ir pakļauta pieaugošam spiedienam uzlabot jaunu ēku un esošo īpašumu energoefektivitāti. Ideju un sistēmu digitālajai transformācijai netrūkst, taču ir risinājumu džungļi, kas diemžēl vēl nav sadarbspējīgi.

Kā vadošie uzņēmumi attiecīgajās jomās – apgaismojums un iekštelpu klimats – mēs redzam būtiskas iespējas virzīt paradigmas maiņu uz holistiskāku pieeju nozarē. Mūsdienās apkure, dzesēšana, ventilācija un apgaismojums veido 60% no ēkās patērētās enerģijas. Izmantojot digitālās un interaktīvās instalācijas, mēs varam palīdzēt sasniegt ievērojamus ietaupījumus un patiesi uzlabot ilgtspējības rādītājus. Mēs uzskatām, ka, jo vairāk cilvēki strādās kopā pie atvērtiem risinājumiem, jo vairāk spēsim sasniegt! 

Sistēmu pārdevējiem mūsdienās ir raksturīga pārāk individuāla pieeja, kas neļauj dažādām sistēmām gūt labumu vienai no otras. Tas rada lielāku enerģijas patēriņu nekā nepieciešams. Paņemsim, par piemēru, konferenču telpas griestus: vairāki sensori kontrolē apgaismojumu, apkuri, ventilāciju un citas sistēmas. Katrai sistēmai ir savs sensors, kamēr tās bieži mēra un uzrauga viena veida vērtības, piemēram, noslogojumu.

Apgaismojuma un ventilācijas sistēmu integrēšana kopējā tīklā sniedz daudzas priekšrocības. Sensoru tīkls tiek izveidots, izmantojot apgaismojuma sistēmu, kurā katrs gaismeklis ir savienots un aprīkots ar kustības sensoru un gaismas sensoru. Pareizi lietojot, šī infrastruktūra var radīt veselīgāku un produktīvāku vidi. Piemēram, ventilāciju un apgaismojumu var regulēt atkarībā no telpas izmantošanas un pieejamās dienas gaismas, kā arī dienas-nakts ritma. Papildus tam, ka īpašnieki var optimizēt energoefektivitāti, pamatojoties uz faktisko izmantošanu, sistēma ļauj vizualizēt ēkas lietošanas biežumu, grafiku un cilvēku skaitu.

Lai sasniegtu lielākus enerģijas ietaupījumus un uzlabotu ilgtspējību, tiek piedāvāti šādi risinājumi:

 • Pieprasīt piegādātājiem piedāvāt atvērtas sistēmas — tā vietā, lai integrācijā izmantotu atsevišķus zīmolus un apzīmējumus, nodrošināt, lai tiktu ieviests “nozares” standarts, kas ļauj viegli integrēt citas sistēmas. Mēs uzskatām, ka labākais atklātais saziņas standarts ir *RealEstateCore. Tas ir balstīts uz Open Source un jau ir guvis popularitāti vairāku sistēmu izstrādātāju vidū, dodot tai priekšrocības nostiprināties ražotāju un īpašnieku vidū.
 • Samaziniet sensoru skaitu ēkās – ir iespējams samazināt sensoru skaitu, integrējot vienā tīklā vairākas sistēmas. Tas arī atvieglo uzstādīšanu un apkopi, kā arī samazina ēkas oglekļa pēdas nospiedumu, samazinot oglekļa emisiju procentuālo daļu.

Digitālo tehnoloģiju izmantošana nākotnes prognozēšanai – dinamiskas mācību sistēmas un mākslīgais intelekts piedāvā milzīgas iespējas izmantot laika gaitā uzkrātos datus. Piemēram, ēkas gaisa plūsmas un dzesēšanas sistēmas var optimizēt, kontrolējot saulei pakļauto telpu temperatūru vai samazinot konferenču telpas temperatūru, pirms tā piepildās. Tas uzlabo iekštelpu komfortu un samazina ēkas enerģijas patēriņu.

Mums ir nepieciešams labāks dialogs un ciešāka sadarbība starp sistēmu nodrošinātājiem. Swegon un Fagerhult Group ir spēruši pirmo soli, uzsākot ciešu sadarbību risinājumu izstrādē. Mēs esam pārliecināti, ka, jo vairāk no mums būs tādi, kas sadarbojās, mēs radīsim daudz vairāk iespēju nekā šeit jau pieminētās, daloties inovatīvās pieejās un risinājumos un vienojoties par kopīgu standartu.


*RealEstateCore – RealEstateCore (REC) ir ontoloģija, ko visvieglāk var uzskatīt par standarta un sadarbspējīgu shēmu zināšanu grafiku veidošanai; tas definē mezglu veidus, kas var būt jūsu grafikā, šo mezglu savstarpējo attiecību veidus un ar tiem saistīto datu vērtību veidus.

Oriġināls: https://blog.swegon.com/uk/collaboration-in-the-real-estate-sector

PĀRSTRĀDĀTS TĒRAUDS UN OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJAS NOSPIEDUMU SAMAZINĀJUMS

Būvniecības nozare šodien rada ievērojamu daļu no globālajām emisijām. Svarīgs solis ceļā uz ilgtspējīgu praksi ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas, ko rada ražojumos iestrādātais ogleklis.

Iekļautais ogleklis ir oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, kas rodas dažādu produktu ražošanas procesā. Tajā tiek ņemta vērā visa enerģija un resursi, kas nepieciešami, lai radītu un uzturētu šos produktu. Izprotot un samazinot ietverto oglekli, mēs varam izdarīt videi draudzīgāku izvēli.

Aprites cikla novērtējums (LCA*) ir lielisks instruments, ar kura palīdzību var aprēķināt oglekļa dioksīda emisijas un pēc tam iekļaut vides deklarācijās (EPD*), lai publicētu rezultātus.

EPD ir standartizēts un neatkarīgi pārbaudīts dokuments, kas sniedz pārredzamu un zinātniski pamatotu informāciju par produkta ekoloģiskajām īpašībām. EPD parasti tiek izstrādātas saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Tiem nepieciešams visaptverošs aprites cikla novērtējums, kurā novērtē dažādus faktorus, tostarp resursu patēriņu, enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisijas, gaisa un ūdens piesārņojumu un atkritumu rašanos. EPD dokuments ir vērtīgs rīks, lai pieņemtu pamatotus lēmumus, ļaujot salīdzināt līdzīga veida ražojumus.

Ja ir skaidrs, no kurienes rodas oglekļa dioksīds, ir iespējams izdarīt izvēli, lai samazinātu tā līmeni. Piemēram, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana ražošanas procesā, tādu produktu projektēšana, kuru izgatavošanai nepieciešams mazāk resursu, un priekšmetu otrreizēja pārstrāde vai atkārtota izmantošana, nevis to izmešana var palīdzēt samazināt oglekļa dioksīda daudzumu. Ražošanas gadījumā, lielu daļu oglekļa dioksīda rada ražošanā izmantotie materiāli, tā piemēram, tēraudam un alumīnijam var būt ievērojama ietekme uz vidi.

Tērauds no pārstrādātiem metāllūžņiem

Attiecībā uz tēraudu ir radušās jaunas iespējas. Ir tēraudi, kas ir sertificēti sistēmā, kura līdzinās enerģijas atribūtu sertifikātiem. Tomēr tas patiesībā nesamazina oglekļa dioksīda emisijas ietekmi. Labāks risinājums būtu izmantot tēraudu, kas vismaz daļēji ražots no metāllūžņiem, tādējādi samazinot papildu oglekļa daudzumu. Vēl viens veids būtu no jauna ražots oglekli nesaturošs tērauds, taču šobrīd tā ražošanas apjomi joprojām ir diezgan nelieli. Tomēr nākotnē to būs vērts vēlreiz apsvērt. Šobrīd pāreja uz tēraudu ar augstu pārstrādātu metāllūžņu īpatsvaru neapšaubāmi ir vislabākais risinājums.

Swegon uzņēmums ir aktīvi sācis strādāt, lai samazinātu oglekļa dioksīda daudzumu savos produktos. Tika pasūtīts EPD priekš GOLD RX 012 gaisa apstrādes iekārtām, kas ražotas Kvänum, Zviedrijā. EPD parādīja, ka lielāko daļu oglekļa dioksīda, kas rodas visā ražošanas procesā, veido materiāli, no kuriem vairāk nekā 60 % oglekļa dioksīda ekvivalenta veido tērauds. Tāpēc prioritāte bija atrast aizvietojošu tēraudu ar mazāku oglekļa dioksīda emisiju.

Pēc diskusijām ar tērauda ražotāju “ArcelorMittal” tika izvēlēts tērauds ar nosaukumu XCarb RRP, kur RRP nozīmē “pārstrādāts un atjaunojamā veidā ražots”. Tā pārstrādātā tērauda īpatsvars ir vismaz 75 procenti. Turklāt ražošanas procesā tiek izmantotas elektriskās krāsnis, kurās izmanto 100 % atjaunojamās enerģijas. Rezultātā tiek iegūts tērauds ar vismaz par 70 procentiem mazāku oglekļa dioksīda emisiju, salīdzinot ar tradicionālajiem tēraudiem. Pamatojoties uz esošo GOLD RX 012 EPD, paredzams, ka, pārejot uz XCarb RRP tēraudu, kopējais globālās sasilšanas potenciāls samazināsies par aptuveni 20 procentiem, ņemot vērā, ka viss tērauds tiek aizstāts.

Swegon rūpnīca Kvanumā ir saņēmusi 30 tonnu XCarb RRP testa sūtījumu, lai uzzinātu, kā tērauds darbosies ražošanas procesā, un vēl 270 tonnas ir pasūtītas turpmākai testēšanai 2023. gada 3. ceturksnī. Ilgtermiņa mērķis ir ar XCarb RRP aizstāt vismaz 90 % no ražošanas tērauda – kopumā 7500 tonnas gadā.

Ja izmēģinājums Kvänum uzņēmumā dos iepriecinošus rezultātus, plānots turpināt darbu. Swegon uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka tas ir būtisks solis ceļā uz vides ietekmes samazināšanu.


*LCA – Life cycle assessment

*EPD – Environmental Product Declarations

Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/recycled-steel-lowers-the-carbon-footprint

POLIVALENTO IEKĀRTU UN SILTUMA ATGŪŠANAS PIEAUGUMS VĒSĀKĀ KLIMATĀ

Pēdējos gados siltuma atgūšana ir kļuvusi par arvien izplatītāku un vēlamāku funkcionalitāti ventilācijas, apkures un dzesēšanas iekārtās. Vispārējā ideja ir atgūt pēc iespējas vairāk enerģijas, kas jau ir “iztērēta” apkures vai dzesēšanas procesā, un izmantot šo enerģiju atkal un atkal. Bet ko darīt, ja šī enerģija tiek izmantota ne tikai atkārtoti vienā vietā pēc vajadzības, bet arī citās HVAC sistēmas daļās neatkarīgi no ārējiem apstākļiem?

Dažādas iekārtas iekļauj dažādu veidu siltuma atgūšanu : sākot no gaisa apstrādes iekārtām, roof-top iekārtām un iekārtām ar mainīgu freona plūsmu (VRF), līdz sildītājiem, dzesētājiem un siltumsūkņiem. Iemesls tam, protams, ir nepieciešamība samazināt papildu ārējās enerģijas vajadzību un tādējādi samazināt elektroenerģijas patēriņu. Pēc principa – “neizniekojiet, nepieprasiet”.

Siltuma atgūšana tradicionālajos čilleros un siltuma sūkņos ir bijusi vai nu daļēja, kas ir pasīva sistēma, atgūstot aptuveni 20-30% enerģijas no slodzes, vai pilnīga, kas ir aktīva sistēma, kurā enerģija var tikt atgūta līdz maksimālajai čillera slodzei. Tomēr nevienā no šiem gadījumiem nav bijis temperatūras procesa kontroles – tas ir bijis vai nu viss vai nekas, un siltumu var atgūt tikai galvenās slodzes ražošanas procesā.

Dzesēšanas un sildīšanas iekārtu ar siltuma atgūšanu tirgus ir bijis spēcīgs reģionos ar siltāku klimatu, piemēram, Dienvideiropā un Centrāleiropā vai Vidusjūras reģionā, vienkārši tāpēc, ka ir vieglāk atgūt enerģiju siltos vai vidējos klimata apstākļos. Vēsākajos klimatos, piemēram, Ziemeļeiropā, vienkārši nav bijis pietiekami liela pieprasījuma, un ieguvumi ir bijuši mazāk ievērojami. Tomēr pašreizējās tendences mainās ar arvien siltāku globālo klimatu un arvien lielāku uzsvaru uz energoefektivitāti kā galvenajiem nākotnes jautājumiem.

POLIVALENTAS IEKĀRTAS VISIEM IESPĒJAMAJIEM ĀRĒJIEM APSTĀKĻIEM

Nesen Ziemeļeiropas tirgū ienāca jauna tehnoloģija gaisa siltumsūkņu veidā ar iespēju ražot karsto ūdeni pie ļoti zemām ārgaisa temperatūrām. Šobrīd šis tirgus ir gatavs turpmākām jaunām tehnoloģijām siltuma atgūšanas sistēmu veidā. Jaunās polivalentās iekārtas spēj asinhroni atgūt enerģiju gan no sildīšanas, gan dzesēšanas, padarot tās energofektīvākas neatkarīgi no lietotāja vajadzībām vai apkārtējās vides temperatūras. Ar sarežģītu loģisko vadības sistēmu tās var modulēt rekuperācijas apjomu līdz pilnīgai siltuma atgūšanai, saglabājot spēju regulēt saražoto temperatūru rekuperācijas laikā. Šīs polivalentās iekārtas var pārvaldīt visus iespējamos ārējos apstākļus, pat vēsākos klimatiskos apstākļos, visu gadu, un tās spēj atgūt pietiekami daudz enerģijas, lai atmaksātu sākotnējo ieguldījumu un pat vairāk.
 

Daudzfunkcionālu polivalento iekārtu uzstādīšana un izmantošana kļūst arvien interesantāka pat reģionos ar vēsāku klimatu. Tās kļūst arvien populārākas un piedāvā vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālu sildītāju/katlu ar papildu čillera sistēmu. Visredzamākā priekšrocība, protams, ir tas, ka apkures, dzesēšanas un karstā ūdens sagatavošanai ir nepieciešama tikai viena iekārta, nevis trīs. Ar vienu iekārtu, vienu savienojumu un vienu elektroenerģijas padevi, komponentu skaits tiek ievērojami samazināts, un uzstādīšana ievērojami vienkāršojas. Turklāt, lai gan siltuma atgūšanas iespējas ir grūti pārspēt, šo iekārtu spēja pārnest enerģiju sistēmā uz vietām, kur tā ir vissvarīgākā, padara tās ļoti izdevīgas no enerģijas viedokļa. Turklāt, tā kā šīs iekārtas seko straujajai attīstībai attiecībā uz dabai draudzīgiem aukstumnesējiem, tas dod lēcienu nākotnē ilgtspējības ziņā.

KĀDS IR TIRGUS PIEDĀVĀJUMS?

Jaunā Swegon Omicron Zero polivalento siltuma sūkņu sērija ir piemērs iepriekšminētajam, un tā ir izstrādāta un optimizēta lietošanai Ziemeļvalstīs. Šie Omicron Zero siltumsūkņi spēj izmantot siltuma atgūšanu un vienlaikus arī ražot siltumu, aukstumu un karsto ūdeni mājsaimniecības vajadzībām neatkarīgi no ārgaisa apstākļiem.

Vairāku gadu ilgais Omicron Zero attīstības darbs ir rezultējies pilnīgi jaunās un pārprojektētās vadības sistēmās ar uzlabotu loģiku un optimizētiem algoritmiem. Apvienojumā ar neatkarīgajiem siltummaiņiem tas ļauj panākt uzlabotas siltuma atgūšanas iespējas plašākā ārgaisa temperatūru diapazonā. Visbeidzot, Omicron Zero izmanto R290, propānu, aukstumaģentu, kas rada ļoti zemu globālās sasilšanas potenciālu (GWP) vērtībā, nekādu problēmu attiecībā uz F-gāzu regulējumu, tikai ievērojams lēciens labākas nākotnes virzienā.


*Polivalents – daudzvērtīgs
Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/polyvalent-units-and-heat-recovery-is-growing-in-colder-climates
Publicēts: 21.07.2023

TVAIKA NOSŪCEJI

Mēdz teikt, ka labs ēdiens un silta virtuve dod māju sajūtu. Draugiem un ģimenēm virtuve bieži ir pulcēšanās vieta, kur tiek gatavots garšīgs ēdiens un krātas atmiņas. Taču, projektējot iekštelpu klimata sistēmas dzīvojamām ēkām, tā var būt visproblemātiskākā telpa gaisa kvalitātes ziņā – ēdiena gatavošana, diemžēl, ir arī būtisks gaisa piesārņojuma avots. Kā mēs varam izstrādāt iekštelpu klimata sistēmas, kas nodrošina līdzsvaru starp lielisku gaisa kvalitāti un patīkamu gatavošanas pieredzi? Apskatīsim tuvāk tvaika nosūcējus.

KAS IR LABS TVAIKA NOSŪCĒJS?

Tvaika nosūcēja mērķis ir vienkāršs: nosūkt aromātus, pārmērīgu mitrumu, karstumu un novērst to izplatīšanos telpā. Tomēr ir pieejamas dažādas alternatīvas, un tā pareizai izvēlei ir liela nozīme kopējā iekštelpu vidē. Labs tvaika nosūcējs ir izstrādāts ar gaisa kvalitāti kā augstāko prioritāti.

Aromātu uztveršanas spēja norāda, cik daudz izgarojumu tvaika nosūcējs faktiski spēj noņemt. Efektīvākie tvaika nosūcēji novērš vairāk aromātu ar mazāku gaisa plūsmu. Tas nodrošina labāku gaisa kvalitāti ar mazāku ventilatora jaudu, mazāku enerģijas patēriņu un zemāku skaņas līmeni. Tāpēc vienmēr dodiet priekšroku tvaika nosūcējam ar labu aromātu uztveršanas spēju, kas pārbaudīta saskaņā ar EN standartiem.

Izvadīt vai recirkulēt?
Viens no galvenajiem jautājumiem ir: vai vēlaties izvadīt ēdiena gatavošanas smaržas ārā vai arī tās attīrīt un recirkulēt atpakaļ dzīvoklī?

Recirkulācijas tvaika nosūcējos ir iebūvēts motors/ventilators, un gaisa attīrīšanai tiek izmantoti īpaši oglekļa filtri. Šiem tvaika nosūcējiem nav nepieciešams atsevišķs gaisa izvads uz jumtu, tāpēc šī sistēma varētu būt vienkāršāka. Turklāt, tā kā gaiss netiek izvadīts ārpusē, nav nepieciešams kompensēt gaisa plūsmu.

Tomēr, pat ja oglekļa filtri var noņemt lielāko daļu gaisa piesārņojuma, tīrīšanas rezultāts nekad nav 100% un tas ir atkarīgs no filtru maiņas biežuma. Augstas kvalitātes filtri var būt diezgan dārgi un var būt jāmaina vairākas reizes gadā atkarībā no lietošanas veida un biežuma. Oglekļa filtri parasti rada lielāku spiediena kritumu, tāpēc tiem ir nepieciešama lielāka ventilatora jauda, ​​kas palielina elektroenerģijas patēriņu un skaņas līmeni dzīvoklī.

Vēl viens mīnuss ir tas, ka tie nenoņem mitrumu vai pārmērīgu karstumu un neienes dzīvoklī svaigo gaisu. Vispārējā ventilācijas sistēma ir jāpastiprina atsevišķi, lai nodrošinātu efektīvu aromātu noņemšanu un labu gaisa kvalitāti.

Nosūcēji, kas izvada ēdiena gatavošanas tvaikus ārpus ēkas.

Tie noņem arī pārmērīgu karstumu un mitrumu atšķirībā no recirkulācijas tipa virtuves tvaika nosūcējiem. Šie tvaika nosūcēji var būt savienoti ar atsevišķu jumta ventilatoru vai kopējo ventilācijas sistēmu. Pievienojot ventilācijas sistēmai, virtuves nosūcējam nav nepieciešams atsevišķs ventilators vai kanāls uz āru. Nosūces ventilators uz jumta ir klusākais variants, taču ventilators ventilācijas iekārtā tāpat rada daudz mazāk trokšņu virtuvē nekā ventilators tvaika nosūcēja iekšpusē.

Tomēr, ja ēdiena gatavošanas izgarojumi tiek izvadīti ārpusē, nosūktais gaiss ir jākompensē. Tas nozīmē, ka mums ir jāievada svaigais gaiss, lai aizstātu netīro gaisu, kas izplūst ārā. Kad tvaika nosūcējs ir pievienots kopējai ventilācijas sistēmai, tas notiek automātiski un gatavošanas laikā telpās ieplūst vairāk svaiga gaisa.

Secinājumi
Recirkulācijas virtuves nosūcējs ar oglekļa filtriem var būt vienkāršākais variants, taču lielāka enerģijas patēriņa un dārgu nomaiņas filtru dēļ tiem parasti ir augstākas dzīves cikla izmaksas un lielāka ietekme uz dabu, kā arī tie nenodrošina tādu pašu iekštelpu gaisa kvalitātes līmeni kā nosūcēji, kas izvada gaisu ārā.

Apkopojot visu, ja virtuve ir mājas sirds, ventilācijas sistēma un virtuves pārsegs ir plaušas, kas izelpo atstrādāto un ieelpo svaigo gaisu. Izvēloties augstas kvalitātes tvaika nosūcēju, kas darbojas kopā ar ventilācijas sistēmu, tiek nodrošināta lieliska iekštelpu vide dzīvojamai ēkai.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/can-cooker-hoods-be-the-key-to-good-indoor-environment
Publicēts: 04.06.2023

KĀDU VENTILĀCIJU IZVĒLĒTIES?

Lai jūsu ēka iegūtu optimālu iekštelpu klimatu, ir svarīgi jau laikus sākt plānot, kāds no ventilācijas veidiem jums ir vispiemērotākais. Dažādiem pielietojumiem ir dažādas vajadzības. Šeit apskatīsim dažus principus, kas jāņem vērā:

Viena no pirmajām izvēlēm, kas jāveic, plānojot ventilācijas sistēmu, attiecas uz to, kādu ventilācijas principu izmantot. Divi visizplatītākie veidi ir: sajaukšanās un izspiešanas tipa (pazīstama arī kā termiski kontrolēta).

Sajaukšanās tipa ventilācijai gaisa sadalītājs ir novietots augstu telpā, tuvu griestiem. Pieplūdes gaiss ieplūst ar salīdzinoši lielu ātrumu. Gaiss tiek sadalīts pa visu telpu un principā tiek vienmērīgi sajaukts ar telpas gaisu. Rūpīgi izvēloties pieplūdes gaisa sadalītājus, rezultāts var būt pilnīgi bez caurvēja efekta. 

Sajaukšanās tipa ventilācija

Izspiešanas tipa ventilācijai gaisa sadalītājs telpā ir novietots grīdas līmenī. Aukstais pieplūdes gaiss ieplūst ar salīdzinoši mazu ātrumu un lielākoties izplatās pa grīdas virsmu. Pieplūdes gaisam uzsilstot, tas paceļas uz augšu un izstumj telpas gaisu, kas tiek izvadīts caur nosūces resti griestu līmenī.

Izspiešanas tipa ventilācija

PIELĀGOJIET VENTILĀCIJU ATBILSTOŠI TELPAS IZKĀRTOJUMAM UN IZMANTOŠANAS VEIDAM:

Kuru no šiem gaisa sadales paņēmieniem izvēlēties, nosaka tādi faktori, kā:

 • Telpas lielums;
 • Griestu augstums;
 • Iekārtojums;
 • Telpas izmantošanas veids.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā, ir tas, ka ventilācijai ir jānodrošina labs komforts darba zonā – telpas daļā, kur parasti atrodas cilvēki, aptuveni 0,1 līdz 2,0 metri virs grīdas.

Darba zona

Sajaukšanās tipa ventilācija ir piemērota telpām ar zemu vai vidēju griestu augstumu un augstām prasībām pēc komforta, piemēram, mācību telpām, maziem restorāniem un birojiem. Kā jau iepriekš tika minēts, pieplūdes gaisam jāieplūst griestu līmenī. Ja nepieciešams, ventilācija var nodrošināt augstu dzesēšanas efektu, taču jāņēm vērā, ka tā būs mazāk piemērota lielām telpām ar augstu griestu augstumu, kur pieplūdes gaisam var būt grūti sasniegt darba zonu. Tā ir arī mazāk piemērota telpam, kurās nepieciešams izvadīt telpas gaisu, nevis sajaukt to ar pieplūdes gaisu, piemēram, slimnīcu operāciju zālēm.

Savukārt izspiešanas tipa ventilācija bieži vien ir labākā izvēle telpām ar vidēju vai augstu griestu augstumu, piemēram, ražošanas telpām, lidostām un lielām kafejnīcām. Pieplūdes gaisam ieplūstot grīdas līmenī, darba zona tiek ātri izventilēta, un esošais telpas gaiss tiek stumts uz augšu no apakšas. Izspiešanas tipa ventilācija ir vislabāk piemērota telpām ar ierobežotu dzesēšanas nepieciešamību un ar lokāliem lieliem siltuma avotiem, piemēram, restorānu virtuvēs. Mazāk piemērota tā būs izmantošanai stipri mēbelētās telpās, kur viegli bloķējas gaisa plūsma, un telpām ar nepieciešamību pēc apkures, jo pieplūdes gaisam vajadzētu būt aukstākam par telpas gaisu.

Izvēlieties savam projektam pareizo ventilācijas principu, lai nodrošinātu vislabāko iekštelpu vides kvalitāti!

Ja nepieciešama konsultācija, sazinieties ar mums!


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/which-ventilation-principle-should-i-choose
Publicēts: 19.05.2023