Iekštelpu klimats_privātmāju ventilācija_Ecowise_

SADARBĪBA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU JOMĀ

Nekustamo īpašumu nozare šobrīd saskaras ar lieliem izaicinājumiem. Ekonomiskās vides pavājināšanās apstākļos, nozare ir pakļauta pieaugošam spiedienam uzlabot jaunu ēku un esošo īpašumu energoefektivitāti. Ideju un sistēmu digitālajai transformācijai netrūkst, taču ir risinājumu džungļi, kas diemžēl vēl nav sadarbspējīgi.

Kā vadošie uzņēmumi attiecīgajās jomās – apgaismojums un iekštelpu klimats – mēs redzam būtiskas iespējas virzīt paradigmas maiņu uz holistiskāku pieeju nozarē. Mūsdienās apkure, dzesēšana, ventilācija un apgaismojums veido 60% no ēkās patērētās enerģijas. Izmantojot digitālās un interaktīvās instalācijas, mēs varam palīdzēt sasniegt ievērojamus ietaupījumus un patiesi uzlabot ilgtspējības rādītājus. Mēs uzskatām, ka, jo vairāk cilvēki strādās kopā pie atvērtiem risinājumiem, jo vairāk spēsim sasniegt! 

Sistēmu pārdevējiem mūsdienās ir raksturīga pārāk individuāla pieeja, kas neļauj dažādām sistēmām gūt labumu vienai no otras. Tas rada lielāku enerģijas patēriņu nekā nepieciešams. Paņemsim, par piemēru, konferenču telpas griestus: vairāki sensori kontrolē apgaismojumu, apkuri, ventilāciju un citas sistēmas. Katrai sistēmai ir savs sensors, kamēr tās bieži mēra un uzrauga viena veida vērtības, piemēram, noslogojumu.

Apgaismojuma un ventilācijas sistēmu integrēšana kopējā tīklā sniedz daudzas priekšrocības. Sensoru tīkls tiek izveidots, izmantojot apgaismojuma sistēmu, kurā katrs gaismeklis ir savienots un aprīkots ar kustības sensoru un gaismas sensoru. Pareizi lietojot, šī infrastruktūra var radīt veselīgāku un produktīvāku vidi. Piemēram, ventilāciju un apgaismojumu var regulēt atkarībā no telpas izmantošanas un pieejamās dienas gaismas, kā arī dienas-nakts ritma. Papildus tam, ka īpašnieki var optimizēt energoefektivitāti, pamatojoties uz faktisko izmantošanu, sistēma ļauj vizualizēt ēkas lietošanas biežumu, grafiku un cilvēku skaitu.

Lai sasniegtu lielākus enerģijas ietaupījumus un uzlabotu ilgtspējību, tiek piedāvāti šādi risinājumi:

  • Pieprasīt piegādātājiem piedāvāt atvērtas sistēmas — tā vietā, lai integrācijā izmantotu atsevišķus zīmolus un apzīmējumus, nodrošināt, lai tiktu ieviests “nozares” standarts, kas ļauj viegli integrēt citas sistēmas. Mēs uzskatām, ka labākais atklātais saziņas standarts ir *RealEstateCore. Tas ir balstīts uz Open Source un jau ir guvis popularitāti vairāku sistēmu izstrādātāju vidū, dodot tai priekšrocības nostiprināties ražotāju un īpašnieku vidū.
  • Samaziniet sensoru skaitu ēkās – ir iespējams samazināt sensoru skaitu, integrējot vienā tīklā vairākas sistēmas. Tas arī atvieglo uzstādīšanu un apkopi, kā arī samazina ēkas oglekļa pēdas nospiedumu, samazinot oglekļa emisiju procentuālo daļu.

Digitālo tehnoloģiju izmantošana nākotnes prognozēšanai – dinamiskas mācību sistēmas un mākslīgais intelekts piedāvā milzīgas iespējas izmantot laika gaitā uzkrātos datus. Piemēram, ēkas gaisa plūsmas un dzesēšanas sistēmas var optimizēt, kontrolējot saulei pakļauto telpu temperatūru vai samazinot konferenču telpas temperatūru, pirms tā piepildās. Tas uzlabo iekštelpu komfortu un samazina ēkas enerģijas patēriņu.

Mums ir nepieciešams labāks dialogs un ciešāka sadarbība starp sistēmu nodrošinātājiem. Swegon un Fagerhult Group ir spēruši pirmo soli, uzsākot ciešu sadarbību risinājumu izstrādē. Mēs esam pārliecināti, ka, jo vairāk no mums būs tādi, kas sadarbojās, mēs radīsim daudz vairāk iespēju nekā šeit jau pieminētās, daloties inovatīvās pieejās un risinājumos un vienojoties par kopīgu standartu.


*RealEstateCore – RealEstateCore (REC) ir ontoloģija, ko visvieglāk var uzskatīt par standarta un sadarbspējīgu shēmu zināšanu grafiku veidošanai; tas definē mezglu veidus, kas var būt jūsu grafikā, šo mezglu savstarpējo attiecību veidus un ar tiem saistīto datu vērtību veidus.

Oriġināls: https://blog.swegon.com/uk/collaboration-in-the-real-estate-sector