Iekštelpu klimats_privātmāju ventilācija_Ecowise_

Novietojuma prasības siltumsūkņu risinājumiem

Eiropas renovāciju vilnis ir sācies, kas nozīmē, ka liels skaits veco apkures un dzesēšanas iekārtu pašlaik tiek nomainītas ar moderniem siltumsūkņu risinājumiem, kuriem ir mazāka ietekme uz klimatu. Tomēr pirms iekārtas nomaiņas ir jāņem vērā svarīgs aspekts – pieejamā vieta jaunajam siltumsūknim vai dzesētājam.
Jau zināms, ka Eiropas Zaļās vienošanās priekšlikumu paketes mērķis ir padarīt Eiropu klimata neitrālu līdz 2050. gadam. Tas ir monumentāls uzdevums – ne mazākā mērā būvniecības nozarē. Sabiedrisko un privāto ēku renovācija ir izcelta kā galvenā iniciatīva energoefektivitātes paaugstināšanai šajā nozarē, un tā būs būtiska mērķu sasniegšanai. Renovācijas viļņa stratēģijas mērķis, ko Komisija publicēja un paziņoja 2020. gadā, ir divkāršot energorenovācijas rādītājus šajā desmitgadē. Tas rada izaicinājumu būvniecības nozarei kopumā, tostarp apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) jomai.

Viena no trim galvenajām uzlabojumu jomām, kas identificēta, ir siltumapgādes un dzesēšanas dekarbonizācija ēkās. Lai samazinātu ar to saistītās emisijas, ir strauji pieaudzis pieprasījums pēc siltumsūkņu risinājumiem, lai aizstātu, piemēram, vecā tipa katlus. Siltumsūkņu izmantošanai apkurei un dzesēšanai ir vairākas priekšrocības, kuras jau iepriekš tika apskatītas Ecowise blogā. Šeit mēs gribētu pievērsties ļoti svarīgam aspektam, kas jāņem vērā, nomainot iekārtu: jaunās iekārtas izmēriem salīdzinājumā ar pieejamo telpu. Šajā ziņā izmēram patiešām ir nozīme. 

Mūsdienīgas, efektīvas un augstu ražīgumu nodrošinošas iekārtas bieži vien ir lielākas izmērā nekā vecās iekārtas, kuras tās aizstāj. Tas ir tāpēc, ka nepieciešamā efekta sasniegšanai ir vajadzīga liela siltummaiņa virsma. Tāpēc, ja plānā ir nomainīt iekārtu, vispirms jāizmēra vieta, kurā jaunā iekārta tiks uzstādīta, lai pārliecinātos, vai vieta ir pietiekami liela.

Ir vērts atzīmēt, ka apkārt iekārtām ir jāparedz arī apkalpošanas zona, kas nepieciešama gan regulāras plānotas apkopes laikā, gan ārkārtas apkopes gadījumos. Servisa komandai ir nepieciešama vismaz minimāla vieta, lai varētu pienācīgi veikt savu darbu. Turklāt, gaisa avota iekārtas var darboties zemākā efektivitātē nekā optimālā, ja tās tiek novietotas pārāk šaurā vietā. Vietai, kas objektā ir paredzēta iekārtai, jābūt pietiekami lielai, lai optimizētu efektivitāti un izvairītos no problēmām darbības laikā.

Ja paredzētā vieta iekārtai ir pārāk maza, nav vienkārša risinājuma. Reti kad ir iespējams paplašināt vietu jau uzbūvētā ēkā. Taču, atkarībā no konfigurācijas un pielietojuma, problēmu var atrisināt, piemēram, uzstādot divas mazākas iekārtas, kas darbojas kopā, nevis vienu lielu. Tas ir iespējams, pateicoties uzlabotajai Bluethink vadībai un Sistēmu risinājumiem. Mēs esam priecīgi palīdzēt izpētīt iespējamās alternatīvas!

Ir arī īpaši gadījumi, kad vieta ir kritiska, ja tiek uzstādīta iekārta, kas izmanto uzliesmojošu dzesēšanas šķidrumu – piemēram, R290, kas balstīts uz propānu. R290 ir vairākas priekšrocības, no kurām izcilākā ir ārkārtīgi zems globālās sasilšanas potenciāls (GWP). Tomēr izvietojuma noteikumi iekārtām, kas izmanto propānu, ir stingrāki nekā citiem iekārtu veidiem, kas izmanto neuzliesmojošus dzesēšanas šķidrumus. Jāņem vērā obligātās drošības zonas, piemēram, attālumi līdz durvīm un elektroiekārtām.

Ja jums ir jānomaina vecāka iekārta vai jārod risinājums jaunam projektam, mēs esam šeit, lai palīdzētu. Mēs varam palīdzēt izpētīt jūsu plānotās iekārtu nomaiņas konkrētos apstākļus. Mēs varam kopā rūpīgi apsvērt atbilstošākās iespējas pirms risinājuma izvēles. 

Lai gan Renovācijas vilnis galvenokārt saistās ar siltumsūkņiem, minētie aspekti attiecas arī uz dzesēšanas iekārtām. Sazinieties ar mums un apskatiet mūsu produktu klāstu šeit Aukstuma & Siltuma ražošana Archives – Ecowise.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/space-requirements-for-heat-pump-solutions