Iekštelpu klimats_privātmāju ventilācija_Ecowise_

Vai ienesīgs var būt arī ilgtspējīgs?

Pirms diviem gadiem tika publicēts raksts, kurā tika apspriests, vai pēc pieprasījuma kontrolēts iekštelpu klimats ir ienesīgs ieguldījums. Nesen tika lūgts atgriezties un pāris gadu perspektīvā komentēt, vai tēma joprojām ir aktuāla, vai ir notikušas kādas izmaiņas, kas ietekmē bloga gaitu.

Ja mēs šo blogu rakstītu šodien, mēs to pārformulētu, un virsraksts mainītos no retoriskām pārdomām par to, vai pieprasījuma vadīta iekštelpu klimata kontrole ir izdevīgs ieguldījums, uz jautājumu – vai tas ir ilgtspējīgs ieguldījums? Kopīgi pastrādāsim pie šī jautājuma!
Daudziem nekustamā īpašuma uzņēmumiem, līdzīgi kā daudzām citām organizācijām un iestādēm, ir jāpielāgo savas uzņēmējdarbības stratēģijas, lai veicinātu ilgtspējīgu nākotni un palīdzētu sasniegt Apvienoto Nāciju OrganizācijasANO) globālos ilgtspējības mērķus. Tāpēc bieži vien nekustamā īpašuma kompāniju ilgtspējības plānos ietilpst tādi mērķi kā enerģijas patēriņa samazināšana ēkās, klimata ietekmes mazināšana jaunbūvēs un renovācijās, kā arī nākotnē – neto nulles oglekļa emisiju sasniegšana. Ir būtiski uzsvērt, ka ekonomiskā ilgtspējība jeb rentabilitāte ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu nomnieku ilgtermiņa uzturēšanos, un tas notiks, ja viņi būs apmierināti. Papildus tam, vairākas nekustamā īpašuma firmas cenšas palielināt sertificētu īpašumu daļu, daļēji piesaistot zaļo finansējumu, kā arī
lai iegūtu konkurētspējas priekšrocības.

Enerģijas patēriņš, iekštelpu klimats un ilgtspējības mērķi

Atgriežoties pie ilgtspējības mērķiem. Daži no ANO globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem saskaņā ar “2030. gada darba kārtību” ir īpaši aktuāli nekustamā īpašuma paplašināšanas un pārvaldīšanas kontekstā. Iespējas dot ieguldījumu šādos mērķos ir nozīmīgas:

  • Mērķis 3: Laba veselība un labsajūta
  • Mērķis 11: Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas
  • Mērķis 12: Atbildīga patēriņa un ražošanas prakse
  • Mērķis 13: Klimata aizsardzības pasākumi

Tātad, atgriežoties pie jautājumiem – vai ir ilgtspējīgi ieguldīt pēc pieprasījuma vadītā iekštelpu klimatā? Vai iekštelpu klimata risinājuma izvēle varētu veicināt pāreju uz ilgtspējīgāku attīstību? Vai šāds ieguldījums varētu iegūt zaļo finansējumu? Lai uz to atbildētu, ir jāprecizē daži aspekti. Rietumu pasaulē ēkas patērē aptuveni 40% no kopējā enerģijas patēriņa, un enerģija, kas tiek izmantota ventilācijai, apkurei un atdzesēšanai, veido ievērojamu 15% daļu. Kad nekustamā īpašuma kompānija veic pasākumus, lai palielinātu enerģijas efektivitāti, bieži vien lielākie enerģijas ietaupījumi tiek atrasti ventilācijas jomā. Tas ir tāpēc, ka vecākās ēkas bieži vien tiek pārmērīgi ventilētas, un trūkst līdzekļu, lai ventilētu, apkurinātu vai atdzesētu atbilstoši faktiskajām vajadzībām ēkas iekšienē. Vienkārši izsakoties, trūkst pieprasījuma vadītas ventilācijas.
Vēl viens būtisks aspekts, kas jāņem vērā, atbildot uz jauno jautājuma formulējumu, ir tas, ka cilvēki Rietumu pasaulē gandrīz 90% sava laika pavada iekštelpās. Lai justos labi un ērti iekštelpu vidē, būtu izšķiroši svarīgi sasniegt iepriekš minēto Apvienoto Nāciju trešo mērķi. Katedralskolan skolā Linkēpingā, Zviedrijā, enerģijas ietaupījumi pēc renovācijas projekta sasniedz apbrīnojamus 70%. Pāreja uz jaunām gaisa apstrādes iekārtām ar augstu siltuma atgūšanas efektivitāti un ieguldījumi enerģētiski efektīvā
pieprasījumu vadītā iekštelpu klimata sistēmā radīja šo iespaidīgo atšķirību enerģijas patēriņā. Vienlaicīgi skolotāji un skolēni atzīmē ievērojamus uzlabojumus iekštelpu klimatā, šodien viņi ir daudz apmierinātāki ar iekštelpu vidi. Tātad ir iespējams ievērojami samazināt enerģijas patēriņu, nepasliktinot iekštelpu klimatu, tādējādi nodrošinot apmierinātus īrniekus. Viss šis skaidri attiecas uz
iepriekš minētajiem ANO ilgtspējības mērķiem.

No peļņas uz ilgtspējību

Īpašumu var sertificēt atbilstoši dažādām būvniecības sertifikācijām, lai pārbaudītu, cik ilgtspējīgs patiesībā ir īpašums. Iekštelpu klimats un energoefektivitāte ir centrālās sastāvdaļas lielākajai daļai sertifikācijas programmu, un, ja ēkai tiek nodrošināta pieprasījuma vadīta iekštelpu klimata sistēma, tiek radīts lielisks pamats gan sertifikācijai, gan tās augstajiem novērtējumiem. Turklāt īpašumam ar labu
enerģijas klasi un kas uzbūvēts atbilstoši vides sertifikācijas prasībām, ir labas iespējas iegūt zaļo finansējumu. Pat renovācijas, kas sākotnēji var neatbilst labas enerģijas klases un augstas vides sertifikācijas kritērijiem, var kvalificēties zaļajam finansējumam, ja paredzamais gada enerģijas efektivitātes uzlabojums atbilst noteiktām prasībām. Kā minēts iepriekš, pieprasījuma vadīts iekštelpu klimats var radīt ievērojamus enerģijas ietaupījumus un tādējādi var būt pasākums, kas, visticamāk, kvalificēsies kā zaļais ieguldījums.

Ieguldījums pieprasījuma vadītā iekštelpu klimata sistēmā ir ilgtspējīgs, jo tas var radīt ievērojamu enerģijas patēriņa samazinājumu un vienlaicīgi nodrošināt pozitīvu ietekmi uz veselību, pateicoties labam iekštelpu klimatam – divi faktori, kas cieši saistīti ar ekonomisko ilgtspējību.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/can-profitable-also-be-sustainable