Iekštelpu klimata tendences 2023.gadam

Enerģijas taupīšanas aspekts

Atskatoties uz 2022. gadu – katrs no mums ir domājis par enerģijas ietaupījumu. Tēma aktualizējās  ilgtspējības apsvērumu dēļ, un līdz ar pēdējo gadu desmitu smagāko ģeopolitisko krīzi cenas pieauga debesīs un enerģija pēkšņi kļuva par būtisku apspriedes tēmu.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas visā pasaulē patērē lielu enerģijas daudzumu, tāpēc jebkam, ko mēs varam darīt, lai radītu efektīvākus risinājumus, būs liela ietekme. Pasaulē ir apspriestas visdažādākās darbības – dabiski, jāsāk ir ar atkritumu samazināšanu. Nākošais solis būtu esošo iekārtu, kā, piemēram, gaisa apstrādes iekārtas, darbības pārbaude, lai pārliecinātos, ka tās darbojas efektīvi.

2023. gadā, pārejot uz vidējā termiņa darbībām, energoefektivitātes uzraudzība un analīze ir labs sākums, un praktiskāk runājot, uzstādot pēc pieprasījuma kontrolētas iekštelpu klimata sistēmas, tiks ietaupīts arī daudz enerģijas. Mēs nevaram koncentrēties tikai uz jaunām ēkām, lai sasniegtu rezultātus, mums ir jāpaātrina esošo ēku ar neefektīvām iekštelpu klimata sistēmām modernizācija. Globālais izaicinājums šeit ir milzīgs, un ir jāizveido jauns paraugprakses kopums — neaizmirstot, ka renovācijai nav jānojauc viss ēkas interjers, pirmais solis varētu būt koncentrēties uz digitālo pusi.

Viens no ilgtermiņa pasākumiem ir dzīves cikla perspektīvas piemērošana iekštelpu klimata iekārtām, ņemot vērā ne tikai darbības posmu, bet arī uzstādīto produktu ražošanas, transportēšanas un pārstrādes izmaksas.

Līdzsvarojot ilgtspējības aspektus – neaizmirstiet iekštelpu vides kvalitāti

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir vilinoši samazināt ar iekštelpu klimatu saistīto enerģijas patēriņu, vienkārši samazinot ventilācijas apjomu un ļaujot iekštelpu klimata apstākļiem pasliktināties. Taču būvniecības nozarē arvien pieaug izpratne par to, ka ilgtspējība sākas telpā. Labs iekštelpu klimats ir ļoti svarīgs veselībai un produktivitātei. Mēs esam pārrunājuši laba iekštelpu klimata nozīmi skolās, sporta objektos, lielās tirdzniecības telpās un dzīvojamās ēkās – un to, cik svarīgi, papildus temperatūrai, ir arī akustika un mitrums, gaisa kvalitāte un citi faktori. Enerģijas taupīšana, upurējot iekštelpu klimatu, nav risinājums – tā vietā visam ir jāstrādā gudrāk, tērējot enerģiju tikai tur, kur tā patiešām ir nepieciešama. Lai to atrisinātu, 2023. gadā arvien svarīgāka kļūs sistēmiskā pieeja iekštelpu klimata sistēmām.

Sekojiet līdzi siltumsūkņu attīstībai

Ziemeļvalstīs siltumsūkņus plaši izmanto jau gadu desmitiem, taču pēdējos gados tie strauji kļūst izplatītāki arī citos reģionos. Protams, šobrīd ir pieaugusi vajadzība izprast šo produktu pamatus, taču ir arī nepieciešams sekot līdzi jaunākajiem sasniegumiem, lai sasniegtu stingrākus ilgtspējības mērķus. Zemāks enerģijas patēriņš ir viena lieta, taču, raugoties no plašākas globālās sasilšanas potenciāla (GWP) perspektīvas, šajās ierīcēs izmantotie aukstumnesēji ir tikpat svarīgi. Propāns ir ļoti interesanta alternatīva, un 2023. gadā mēs, visticamāk saskarsimies vēl ar dažiem mītiem, kas saistīti ar šo aukstumnesēju.

Tā kā iekštelpu klimata nozarei ir būtiska ietekme gan uz enerģijas izmantošanu, tostarp oglekļa emisijām, gan cilvēku veselību un labklājību, nozares atbildība ir milzīga. Taču tā ir arī aizraujošā daļa — jebkuri uzlabojumi, ko varam panākt, veicinās pozitīvas izmaiņas. Mūsu darbs patiesībā rada pārmaiņas. Tāpēc pieņemsim izaicinājumu un darīsim visu iespējamo!


Publicēts: 11.01.2023
Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/what-to-expect-from-2023

Vides produktu deklarācija jeb EPD

Swegon CASA ventilācijas iekārtu un tvaika nosūcēju klāstam ir nācis klāt dzīves cikla novērtējums (LCA) un vides produktu deklarācijas (EPD) dokumentācija.

Kas ir vides produkta deklarācija?

Vides produkta deklarācija (EPD) ir neatkarīgi pārbaudīts un reģistrēts dokuments, kas sniedz pārskatāmu un salīdzināmu informāciju par ietekmi uz vidi produkta dzīves cikla laikā. CASA EPD ir sastādījis Ramboll Finland ( Dānijas konsultāciju inženieru grupa) un sertificējis Francijas uzņēmums, kas specializējās testēšanā- Bureau Veritas.

Swegon CASA EPD ietver gan populārākās ventilācijas iekārtas, gan tvaika nosūcējus. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 95% no Swegon CASA produktiem ir iekļauti EPD.

Aprēķini aptver ietekmi uz vidi no izejmateriālu piegādes, transportēšanas, ražošanas, lietošanas ilguma un pārstrādes aspektiem, jo izvēloties ēkas sastāvdaļas, vides aspekts kļūst arvien aktuālāks. Tagad konstruktori, projektētāji un uzstādītāji var izmantot deklarāciju datus, lai labāk salīdzinātu un izprastu dažādu produktu ietekmi uz vidi. EPD sertifikāts nodrošina, ka deklarācijā iekļautie dati ir pārbaudīti un var tikt izmantoti oglekļa ietekmes aprēķinos ēkas līmenī.

Oglekļa ietekme

Papildus oglekļa ietekmei, ko rada produkta darbība, tiek ņemti vērā arī ražošanas vides aspekti, izejmateriālu izvēle, iepakojums un loģistika. CASA agregāti tiek ražoti rūpnīcā “Kaarina”, kur ražošanai izmanto tikai atjaunojamo enerģiju. Tāpat uzstādīšanas, apkopes un lietošanas pamācību iespējams lejupielādēt digitālā formātā ar QR kodu, kas ievērojami samazina papīra patēriņu.

Lai ventilācijas iekārtas darbotos, tām ir nepieciešama elektrība, kas rada oglekļa emisijas to lietošanas laikā. Oglekļa ietekme no gaisa apstrādes iekārtu darbības ir salīdzinoši neliela, pret daudzajām sadzīves ierīcēm. Atšķirībā no vairums ierīču, ventilācijas iekārtas rada ne tikai emisijas. Tās faktiski ietaupa daudz vairāk enerģijas nekā patērē, pateicoties integrētajam siltummainim, kas atgūst siltumu nosūces gaisā un nodod to pieplūdes gaisam. Izvēloties Swegon CASA ventilācijas iekārtas, ieguvumi no ietaupītās enerģijas pārsniedz ražošanas oglekļa ietekmi mazāk nekā viena gada laikā.

Energoefektivitātes palielināšana gaisa apstrādes iekārtām

5 veidi kā palielināt energoefektivitāti gaisa apstrādes iekārtām

Vai zinājāt, ka pēdējā laika populārākais Google meklējums bijis saistībā ar enerģijas taupīšanu?  Tāpēc mēs dalīsimies ar savām zināšanām un noderīgiem padomiem, kā palielināt gaisa apstrādes iekārtu energoefektivitāti.

Pamatfakti, kurus ir vērts zināt iepriekš

Apmēram 90% savas dzīves mēs pavadām telpās. Līdz 78 gadu vecumam iekštelpās esam pavadījuši apmēram 70 gadus. To zinot, šķiet gandrīz naivi nerūpēties par iekštelpu klimatu vietās, kur pavadām tik daudz laika. Ja mēs zinām arī to, ka apmierinošā darba vidē esam par 16% produktīvāki, ka mūsu miega kvalitāte ir atkarīga no komfortablas iekštelpu temperatūras un, ka mūsu spēja domāt stratēģiski, ir atkarīga no labas gaisa kvalitātes, šķiet, ka ir likumsakarīgi pieprasīt ideālu iekštelpu klimatu visās telpās, kur mums ir paredzēts strādāt vai atpūsties.

Apvienojot iepriekš minēto ar vēlmi palielināt energoefektivitāti, mēs saskaramies ar dilemmu. Mūsu piecu tālāk sniegto padomu mērķis ir nodrošināt ideālu gaisa apstrādes iekārtas darbību, lai sasniegtu optimālu iekštelpu klimatu un enerģijas patēriņu.

1. Izvērtējiet iekārtu darbības ilgumu

Ventilācijas iekārtas enerģijas patēriņš ir tieši saistīts ar ekspluatācijas laiku. Samazinot darbības laiku, proporcionāli samazināsies arī enerģijas patēriņš. Piemēram, birojs var būt aizņemts līdzīgā veidā no pirmdienas līdz piektdienai, bet brīvdienās tas ir tukšs.

Padoms: Izslēdzot iekārtu sestdienās un svētdienās, tiek ietaupīta enerģija.

2.Noregulējiet atbilstošu temperatūru

Pasaules ziemeļu daļa jau iegājusi “apkures” sezonā. Par cik pieplūdes gaisa temperatūrai jābūt nedaudz zemākai par istabas temperatūru, lai nodrošinātu labu gaisa sadali, par pāris grādiem zemāka iekštelpu temperatūra var ietaupīt ievērojamu enerģijas daudzumu, būtiski neietekmējot komfortu vai produktivitāti.

Padoms: Apsverot telpas temperatūras pazemināšanu, atcerieties attiecīgi pielāgot pieplūdes gaisa temperatūru.

3.Samaziniet gaisa plūsmu

Gaisa kvalitātei ir būtiska ietekme uz komfortu, produktivitāti  un veselību. Nepietiekama āra gaisa padeve var izraisīt diskomfortu, pazemina produktivitāti un ietekmē veselību. Taču no otras puses, pārmērīgas gaisa plūsmas var radīt caurvēju un nesamērīgu enerģijas patēriņu.

Padoms: 20% no enerģijas izmaksām var ietaupīt, samazinot gaisa plūsmu par 10%, tāpēc pielāgojiet gaisa plūsmu faktiskajai nepieciešamībai

4.Izvēlieties SWEGON produktus

Palielinoties gaisa plūsmai, ventilatora enerģijas patēriņš palielinās eksponenciāli. Tāpēc mēs iesakām ventilācijas iekārtas darbību kontrolētu pēc vajadzības. Tas vienmēr atbilst precīzām vajadzībām un novērš periodus, kad telpa tiek vēdināta, apsildīta vai atdzesēta bez pieprasījuma

Padoms: Aprīkojot telpu ar Swegon GOLD gaisa apstrādes iekārtu ar vadības funkcionalitāti un WISE sistēmu, iespējams veikt pat vismazākos uzlabojumus, kas rada ievērojamas enerģijas patēriņa samazinājuma atšķirības. Tas redzams ilustrēti zemāk.

5. Veiciet iekārtu apkopi

Visbeidzot, tas var izklausīties vienkārši un gandrīz pašsaprotami, taču pat energoefektīvākai un labi uzstādītai gaisa apstrādes iekārtai ir nepieciešama apkope.
Savlaicīga filtru nomaiņa, iespējams, ir vienkāršākais enerģijas taupīšanas veids, ko varam ieteikt. Ierīcei ar novecojušiem un aizsērējušiem filtriem ventilatori darbojas arvien gausāk, lai kompensētu pieaugošo spiediena kritumu, kā rezultātā rodas nesamērīgs un, iespējams, negaidīts enerģijas patēriņš.

Padoms: Regulāra vai obligāta filtru maiņa ir būtiska, lai varētu nodrošināt komfortablu un produktīvu iekštelpu klimatu.


Avots: www.swegon.com 
Publicēts: 10.11.2022

Ventilācijas sistēmas- pēc pieprasījuma kontrolēta ventilācija

Ventilācijas sistēma pēc pieprasījuma jeb saīsināti DCV (demand controlled ventilation) spēj manuāli vai automātiski regulēt gaisa plūsmu, lai atbilstu precīzām vajadzībām noteiktā laikā. Ja viena telpa ir tukša, gaisa padeve tiek samazināta, savukārt, ja cita telpa ir pilnībā aizņemta, sistēma palielina gaisa plūsmu šajā ēkas daļā, lai nodrošinātu, ka iekštelpu klimats un vide ir veselīga visā ēkā vienlaicīgi. Šajā rakstā tiek apskatīti pēc pieprasījuma kontrolētas ventilācijas sistēmas darbības aspekti un ieguvumi.

Kādi ir kontrolētas ventilācijas ieguvumi ?

Pēc pieprasījuma kontrolēta ventilācija ir izdevīga telpās kur notiek dažāda veida aktivitātes. Ēka, kurā ir biroji, dzīvokļi, pusdienu restorāns un trenažieru zāle, saskartos ar milzīgām ekonomiskām un ilgtspējīgām problēmām, ja visas tās daļas tiktu ventilētas kā vienlaicīgi izmantotas.

Enerģijas taupīšana bez kaitējuma klimatam

Parasti tukšas un neapdzīvotas telpas nav nepieciešams nodrošināt ar tādu pašu gaisa daudzumu kā pārpildītas telpas. Konstanta gaisa daudzuma ventilācijas sistēma nodrošina telpām regulāru gaisa plūsmu, kura bieži vien ir lielāka, nekā būtu nepieciešams ikdienas telpu izmantošanā. Tas tiek darīts, lai izvairītos no kritiski zemas gaisa padeves, kad telpa ir pilnībā izmantota. Pēc pieprasījuma kontrolētas ventilācijas sistēmas ierīkošana ir labākais risinājums iepriekš minētajai “statiskajai” ventilācijas metodei.

Viens mērķis – divas dažādas sistēmas

Dažkārt tiek minēti divi dažādi pēc pieprasījuma kontrolētas ventilācijas veidi, mainīgs gaisa daudzums (VAV) un pēc pieprasījuma kontrolēta ventilācija (DCV). Abas ventilācijas sistēmas pilda vienu un to pašu mērķi, taču katrai  no tām ir atšķirīgas funkcijas.

Apmeklējums skolās mācību stundu laikā. TeknDr. Deniss Johansons, Klātbūtne ēkās — mērījumi un aplēses, 2010

VAV ventilācijas sistēma regulē gaisa plūsmu darbības laikā, bet to var pielāgot tikai temperatūrai vai gaisa kvalitātei. VAV bieži vien atbilst pirmsskolas izglītības iestāžu un mazāku skolu vajadzībām, kur aktivitātes ir diezgan vienmērīgas visas dienas garumā. VAV parasti nozīmē zemākas ieguldījumu izmaksas, bet nodrošina labu enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar CAV (konstantas gaisa plūsmas sistēma).

DCV ventilācijas sistēma laika gaitā pielāgo ne tikai gaisa plūsmu, bet arī dažādus citus faktorus, kā piemēram, papildus samazināta ventilatoru patērētā elektroenerģija, pateicoties spiediena optimizācijai gaisa vadu sistēmā. Ar DCV sistēmas palīdzību iespējams pielāgot iekštelpu klimatu cilvēku vajadzībām, jo ​​tā ļauj apvienot dažādus produktus vienā kopējā sistēmā. Investīciju izmaksas ir augstākas, bet ilgtermiņa ieguvumi no enerģijas ietaupījuma aspekta ir nepārprotami, kā arī ir uzlabota ēkās esošo cilvēku darba produktivitāte, veselība un komforts.

Unikāla ventilācijas sistēma no SWEGON

SWEGON- Zviedrijas vadošās iekštelpu klimata zīmols ir viens no pirmajiem, kas tirgū ieviesis DVC sistēmu, kas ir viedā ventilācijas sistēma! Tā ir īpaši tehniski izstrādāta, lai maksimāli atvieglotu lietošanu, un parasti tiek apvienota ar lietotājam draudzīgu un saprotamu vadību- Swegon WISE sistēmu.

                                          DCV ventilācijas sistēma WISE no SWEGON

Atklājiet DCV ventilācijas sistēmu

Ir diezgan dabiski, ka ēku noslogojums dienas laikā svārstās. Bez DCV ventilācija vienmēr darbosies ar tiem pašiem iestatījumiem, pat ja ēka ir tukša. Tomēr ar pieprasījuma kontroles ventilācijas sistēmas ierīkošanu paveras milzīgs enerģijas ietaupījuma potenciāls. Gaiss ēkās, kas nav pareizi vēdinātas, var būt augsta alergēnu, ķīmisko izgarojumu, putekļu  kā arī citu piesārņotāju piesātināts. DCV var palīdzēt ievērojami samazināt iekštelpu gaisa piesārņojumu, nepārtraukti ievadot ēkā nepieciešamo svaigā gaisa daudzumu. Nav svarīgi, vai jūsu ēka ir birojs, skola, slimnīca vai iepirkšanās centrs- jums ir nepieciešama mērena ventilācija, lai iedzīvotāji būtu apmierināti un produktīvi. Pētījumi ir pierādījuši, ka neatbilstoši  ēkai izvēlēta ventilācija var samazināt katra darbinieka produktivitāti par 10%, savukārt samazināts iekštelpu piesārņojums un mērena svaiga gaisa padeve ēkā palielina darbinieku produktivitāti.

Sazinieties ar ECOWISE, lai uzzinātu ventilācijas sistēmas aprēķinu.


Avots: WISE | www.swegon.com | SuperWISE II | www.swegon.com
Publicēts: 31.10.2022

Iekštelpu klimats un ēku ekonomika

Kamēr iekštelpu klimats ir svarīgs mūsu labklājībai, tas dažādos veidos ietekmē arī uzņēmuma kopējās izmaksas, kas laikā, kurā dzīvojam šobrīd, ir svarīgs faktors! Optimāls iekštelpu klimats palielina ēkas iemītnieku produktivitāti un samazina darba kavējumu skaitu dēļ saslimšanām. Tā rezultātā palielinās rentabilitāte tiem, kas veic uzņēmējdarbību un samazinās personāla izmaksas.

Laba iekštelpu klimata nosacījumi

Laba iekštelpu klimata pamatā ir rūpīgi izstrādātas un pārdomātas sistēmas, kas vienlaicīgi – efektīvi izmanto platību un ir energoefektīvas. Optimālas iekštelpu vides radīšana papildus jau minētajām iespējām sniedz arī iespējas palielināt telpu nomu, kā arī samazināt enerģijas patēriņu, kas būtiski samazina slodzi uz vidi.

Paaugstināta produktivitāte

Vislielākos ietaupījumus nodrošina ēkā esošie cilvēki. Pētījumi par saistību starp iekštelpu klimatu un cilvēka veiktspēju liecina, ka strādājot telpās ar sliktu iekštelpu klimatu,  pastāv lielāks risks ievērojami zaudēt darba produktivitāti. Tāpēc tam ir ievērojama ietekme uz algu izdevumiem. Tādējādi investīcijas uz augstas klases iekštelpu klimatu drīzumā atmaksāsies.

Pamatietekmes

Ieņēmumi no ēkas nomas parasti ēkas īpašniekam ir ļoti vērtīgi. Aplūkojot, kā iekštelpu klimats ietekmē klientu apmierinātību un īrnieku maiņu, šim faktoram, visticamāk, ir liels potenciāls, pat ja īres likme palielinās tikai par nelielu procentu.

Energoefektivitāte

Izstrādājot energoefektīvu iekštelpu klimata risinājumu, iespējams manāmi ietaupīt uzņēmuma līdzekļus. Tam vajadzētu padarīt iekštelpu klimata risinājumu par galveno jautājumu jebkuras ēkas attīstībā. Ja iekšelpu klimats tiek vadīts pēc pieprasījuma, enerģijas patēriņš var tikt samazināts līdz pat 80% uz ventilatoru darbību un līdz 40% apkures un dzesēšanas enerģijai.

Ēku sertifikāti

Zaļo ēku sertifikāti jau kādu laiku ir aktuāli, veicinot komfortablu, produktīvu un veselīgu iekštelpu vidi. Visas labi zināmās ēku sertifikācijas var uzskatīt arī par virzošiem faktoriem būvniecībā un ēku projektēšanā, lai samazinātu enerģijas patēriņu un līdz ar to arī izmaksas.

Optimizēt telpās strādājošo cilvēku produktivitāti, piedāvājot optimālu iekštelpu klimatu, ir 100 reižu izdevīgāk nekā taupīt enerģiju. Optimāls iekštelpu klimats nodrošina lielus ietaupījumus, piemēram, slimību kompensācijas  darbiniekiem un rēķinu pārmaksu.                                               

Ecowise nodrošinās Jūsu telpas ar mūsdienīgiem, energoefektīviem un viediem risinājumiem iekštelpu klimatam.


Avots: www.swegon.com
Jones Lang Lasalle, A surprising way to cut real estate costs www.us.jll.com (23 March 2022)
Publicēts: 30.09.2022

PARASOL -Komforta moduļi 4 virzienu gaisa sadale

Komforta modulis dažādām prasībām

PARASOL ir vesela produktu grupa. Komforta moduļi ir optimizēti, lai ātri sajauktu pieplūdes gaisu ar telpas gaisu, kas nodrošina labāku komfortu telpā. Apkures lietojumos šo paņēmienu var izdevīgi izmantot, lai labāk novadītu siltumu no griestiem un sasniegtu augstāku komfortu darba zonā. Komforta modulis no dzesēšanas sijas atšķiras ar to, ka sadala gaisu četros, nevis divos virzienos. Tasmaksimāli palielina pieplūdes gaisa un telpas gaisa sajaukšanas apjomu, ļaujot attīstīt lielu kapacitāti,neaizņemot vairāk vietas griestos.

Funkcija – 1

Gaisa vadu sistēmas spiediens un īpatnējā ventilatoru jauda jeb SFP

Gaisa vadu sistēmas spiediena kritumam ir būtiska ietekme uz SFP. Bet kādi ir faktori, uz kuriem mums jākoncentrējas, samazinot SFP? Apskatīsim tos tuvāk.

Īpatnējā ventilatora jauda, SFP, ir ventilatoru kopējā elektriskā jauda gaisa apstrādes iekārtā, dalīta ar pieplūdes gaisa plūsmu vai izplūdes gaisa plūsmu atkarībā no tā, kura no tām ir lielākā.

Zinot elektrības cenu, SFP norāda, kādas ir ventilācijas sistēmas darbināšanas izmaksas. Var aprēķināt arī izmaksas CO2 emisiju izteiksmē.

Pastāv vairākas SFP definīcijas.Termins SFPv pastāv jau daudzus gadus, un to parasti izmanto Ziemeļvalstu ražotāji, savukārt SFPint ir atrodams, piemēram, ErP noteikumos 1253.

SFP tiek izmantots jau daudzus gadus, un pastāv vispārēja tendence samazināt tā vērtību, jo pastāv nepieciešamība samazināt enerģijas patēriņu un CO2 emisijas. Pirms 30 gadiem SFP vērtības bieži bija virs 3 kW/m3/s, bet mūsdienās mēs parasti redzam vērtības ap 1,5 kW/m3/s un pat zemākas vairs nav nekas neparasts. Tas nozīmē, ka esam uz pusi samazinājuši ventilācijas sistēmu ekspluatācijas enerģijas izmaksas!

Kādi faktori ietekmē SFP samazināšanu

Parasti gaisa apstrādes iekārtas vai ventilatoru ražotājs norada SFP vērtības, un ir viegli domāt, ka SFP vērtība ir viņu atbildība, tomēr – vai tā tas ir? Un kas tad ir SFP?

Tātad, tas nozīmē, ka SFP pamatā ir spiediens un efektivitāte. Lai samazinātu SFP, mums jāsamazina spiediena kritums un jāpalielina kopējā ventilatora efektivitāte. Ventilatori un to motori mūsdienās ir labi attīstīti, un to efektivitāte ir augsta. Turpmāka efektivitātes uzlabošana ar esošajām tehnoloģijām ir apgrūtināta, jo pat niecīgs uzlabojums ir ļoti dārgs un laikietilpīgs process.

1. attēlā mēs sīkāk aplūkosim kopējā spiediena lomu SFP aprēķinā. Statistiski redzams, ka vidējā vērtība kopējam spiedienam P, ir ap 600 Pa . Taču vērtības svārstās– lielākajai daļai iekārtu kopējais spiediens ir no 500 Pa līdz 700 Pa, taču ir arī iekārtas, kurām spiediens ir daudz augstāks par 700 Pa. Acīmredzot, jo augstāks spiediens, jo augstāks SFP. Mēs varam redzēt arī skaidru tendenci, ka spiediens palielinās līdz ar gaisa plūsmu.

                      1. Attēls. Kopējā spiediena loma SFP aprēķināšanā.

Kopējais spiediena kritums, sastāv no gaisa apstrādes iekārtas iekšējā spiediena krituma, un ventilācijas sistēmas statiskā spiediena krituma. Vidējais ventilācijas sistēmas statiskais spiediens, ko mēs izmantojam, ir ap 300 Pa pieplūdes pusē un 280 Pa nosūces pusē. Tas nozīmē, ka ventilācijas sistēmas statiskais spiediens ir aptuveni puse no kopējā spiediena, un  tas vidēji ir atbildīgs par pusi no SFP vērtības.

No iepriekš minētās formulas mēs redzam, ka SFP palielinās, palielinoties spiedienam. 2.attēlā tiek atspoguļoti vienas gaisa apstrādes iekārtas ar rotora siltummaini SFP radītāji pie vienādām gaisa plūsmām, bet dažādām gaisa vadu sistēmas statiskā spiediena vērtībām.

 2. Attēls.Gaisa apstrādes iekārtas (rotors) spiediena un SFP grafiks atkarībā no gaisa vadu sistēmas statiskā spiediena.

Iekārta ir ar iekļautu sildīšanu un dzesēšanu, ar ārējo spiedienu 150 Pa,  SFPv sastāda 1,5 kW/m3/s. Sistēmas statiskais spiediens veido 32% no SFPv.Savukārt, pie 350 Pa SFPv sastāda jau 2,0 kW/m3/s, un sistēmas ārējais spiediens veido 57% no kopējā SFPv. Kad ārējais spiediens ir tik augsts, to nav viegli kompensēt izvēloties gaisa apstrādes iekārtu.

Gaisa vadu sistēmas spiedienam ir liela ietekme uz ēkas kopējo SFP, zems spiediena kritums būtiski sekmē ēku enerģijas patēriņa samazinājumu un tas ir noteikti nepieciešams gandrīz nulles enerģijas ēkām!

Ir svarīgi piebilst, ka siltuma rekuperācijas efektivitāte ir saistīta ar spiediena kritumu. Iekšējā spiediena krituma samazinājums pasliktinās siltumenerģijas atgūšanu. Kā jau minēts iepriekš,  gaisa apstrādes iekārtas spiediena kritums ir proporcionāls gaisa plūsmas ātrumam. Ja SFP tiek pazemināts līdz ļoti zemam līmenim, tas neizbēgami nozīmē mazāku ātrumu un var izraisīt vadības stabilitātes problēmas.

Lai iegūtu zemu SFP un labu sistēmas darbību, ir svarīgi panākt pareizo līdzsvaru starp gaisa vadu sistēmas un gaisa apstrādes iekārtas spiediena kritumiem.

Statistika liecina, ka spiediens gaisa vadu sistēmā palielinās līdz ar gaisa plūsmas ātrumu. Tas ir diezgan loģiski, jo lielas gaisa plūsmas bieži kalpo lielām sistēmām ar gariem un sarežģītiem gaisa vadu sazarojumiem. Tas nozīmē, ka, lai samazinātu SFP, ir vērts apsvērt iespēju sadalīt lielu sistēmu mazākās sistēmās, kurām katrai ir sava gaisa apstrādes iekārta.


Oriģinālais teksts Duct system pressure and SFP (swegon.com)

Kas jāņem vērā pirms siltumsūkņa uzstādīšanas?

Vēl pirms dažiem gadiem tirgū dominēja dzesētāji, savukārt pārdoto un uzstādīto siltumsūkņu skaits bija pavisam neliels. Šodien, ES prasības, jaunās tehnoloģijas un fokuss uz atkarības no fosilā kurināmā samazinājumu, izraisījušas siltumsūkņu tirgus eksploziju. Nepieciešamība atbrīvoties no gāzes katliem ir pavērusi nišu siltumsūkņiem, kas dod ne tikai telpu apkuri un dzesēšanu, bet arī sagatavo karsto ūdeni mājsaimniecībām.

Tomēr siltumsūkņa izvēle, izmēru noteikšana un uzstādīšana ir grūtāka nekā standarta dzesētāja uzstādīšana. Jums ir jāizvērtē daudz vairāk parametru, iespējamie riski un līdzekļi, atkarībā no jūsu vajadzībām projektā. Siltumsūkņi var aptvert daudz plašāku pielietojumu nekā dzesētāji un nodrošināt siltumnesēju ar plašāku temperatūru diapazonu, tāpēc ir jāatrod tieši jums piemērotākais siltumsūknis.

Izvēloties dzesētāju svarīga ir jauda, izmēri, efektivitāte un cena. Izvēloties siltumsūkņus, jums ir jāņem vērā arī vairāki citi parametri, kas apgrūtina izvēles procesu. Piemēram, vai to izmantos tikai apkurei, vai arī tam jābūt reversīvajam? Ja tas ir reversīvais, vai tas ir jāoptimizē apkurei vai dzesēšanai? Un vai tas ir nepieciešams tikai telpu apkurei, vai tas ir nepieciešams arī karstā ūdens sagatavošanai ar augstu temperatūru?

Siltumsūkņu galvenās funkcijas

Komforta siltumsūkņi, dzīvojamo un komerciālo telpu vajadzībām var sagatavot siltumnesēju no 35 °C līdz pat 80 °C. Tādējādi siltumsūkņi konkurē ar gāzes katliem, un arvien biežāk no to uzstādīšanas tiek sagaidīta arī gāzes katlu funkcionalitāte. Taču Jums ir jāņem vērā arī fakts, ka siltumsūkņi reti kad sagatavo karsto ūdeni tik pat ātri kā vecie gāzes katli.

Dzesētāji galvenokārt sagatavo izejošo ūdeni temperatūrās no 5 °C līdz 20 °C un konkurē tikai ar citiem dzesētājiem. Vēl viena atšķirība ir optimālā ārgaisa temperatūra (OAT), kurā darbojas iekārtas. Eiropā dzesētāji strādā temperatūru diapazonā no +15 °C līdz +45 °C, savukārt siltumsūkņiem ir jānodrošina apkure no -20 °C vai zemākā un līdz +20 °C OAT.

Atkausēšana

Atkausēšana ir vēl viens svarīgs aspekts, kas jāņem vērā. Nepieciešamība atkausēt gaisa siltumsūkņus var negatīvi ietekmēt sagatavotā siltumnesēja kvalitāti. Izšķiroša nozīme var būt pareiza siltumsūkņa izvēlei vai ārējo komponenšu pievienošanai, kas palīdz palielināt sistēmas termisko inerci.

Nobeigumā, der zināt, ka siltumsūkņu piedāvājums ir daudz plašāks un izaicinošāks nekā dzesētāju. Taču tur, kur pastāv risks, var būt arī iespēja, un siltumsūknis ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kas būtu jāizmanto, domājot par Eiropas CO2 emisiju samazinājumu. Mums ir jābūt gataviem jebkādām problēmām, pieprasījumiem un iespējamiem riskiem, ar kuriem mēs, iespējams, saskarsimies tuvākajā nākotnē.

Atkausēšana ir vēl viens svarīgs aspekts, kas jāņem vērā. Nepieciešamība atkausēt gaisa siltumsūkņus var negatīvi ietekmēt sagatavotā siltumnesēja kvalitāti. Izšķiroša nozīme var būt pareiza siltumsūkņa izvēlei vai ārējo komponenšu pievienošanai, kas palīdz palielināt sistēmas termisko inerci.

Nobeigumā, der zināt, ka siltumsūkņu piedāvājums ir daudz plašāks un izaicinošāks nekā dzesētāju. Taču tur, kur pastāv risks, var būt arī iespēja, un siltumsūknis ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kas būtu jāizmanto, domājot par Eiropas CO2 emisiju samazinājumu. Mums ir jābūt gataviem jebkādām problēmām, pieprasījumiem un iespējamiem riskiem, ar kuriem mēs, iespējams, saskarsimies tuvākajā nākotnē.


Avots: https://blog.swegon.com/en/what-you-need-to-know-before-you-select-a-heat-pump
Publicēts: 26.01.2023

Iekštelpu klimats, tā ceļvedis

Iedomājies – pastāv kaut kas, ko nevar nedz redzēt, nedz tam pieskarties, tomēr tas ļoti ietekmē mūsu ikdienu un eksistenci.Iekštelpu klimatu veido daudzi faktori, par kuriem mums tikai daļēji ir radies viedoklis,piemēram, temperatūra vai gaisa kvalitāte. Tomēr mums parasti ir viedoklis par iekštelpu vidi, kas mūs apmierina vai nē.

Ja iekštelpu klimats ir optimāls telpā vai ēkā notiekošajai darbībai, mēs reti par to domājam.Šajā rokasgrāmatā ir izskaidroti daudzi faktori, kas saistīti ar ventilāciju, apkuri un dzesēšanu, kā arī to ietekmi uz iekštelpu vidi un cilvēkiem.

Iekštelpu klimats- kas tas ir?

Iekštelpu klimats ir daudzu vides faktoru kombinācija mūsu telpās. Tomēr šie faktori ir neredzami un nemateriāli, un tie ir saistīti ar dažādiem terminiem un jēdzieniem. Šeit mēs esam apkopojuši plašu noderīgu ievades punktu klāstu, lai uzzinātu vairāk. Vēsturiskais pamatojums, terminoloģijas skaidrojumi un dažu pamatprincipu ievads ir atrodams zemāk.

Laba iekštelpu klimata vēsture

Apbūvētā vidē gandrīz viss ir paredzēts, lai mēs dzīvotu un strādātu. Lai to maksimāli izmantotu un rūpētos par veselību, ir jākontrolē iekštelpu klimats. Galvenais elements ir gaisa kvalitāte, ko elpojam telpās. Iekštelpu gaisam jābūt brīvam no nepatīkamas smakas, kaitīgām vielām, kā arī pareizā temperatūrā! 

No dabiskās līdz mehāniskai ventilācijai 

Līdz 1930.gadam ēkas visā pasaulē paļāvās tikai uz dabisko ventilāciju. Tomēr, pieaugot, augstākā tipa ēkām, dabiskās iegrimes dilemma kļuva arvien skaidrāka. Bija nepieciešamas lielas telpas, lai izvietotu atsevišķus vertikālus ventilācijas kanālus un vienu kanālu katrā telpā. 

1931.gada publikācijā zviedru mājokļu inženieris- Svens Romedahls secināja, ka tad, kad ēkas sāka “skart debesis”, telpas saruka visu ventilācijas kanāļu dēļ. Lai rastu risinājumu, viņš uzsāka tā dēvēto “pārplūdes principu”.  sis princips bija paredzēts daudzdzīvokļu namiem, kur svaigs gaiss pirms ieguves tika ieviests “tīrās” telpās un pēc tam tālāk “netīrās” telpās. Praksē tas bieži nozīmēja, ka svaigs gaiss nonāks caur guļamistabām un dzīvojamām istabām un izvadīts caur vannas istabām un virtuvēm. 

Papildus nepieciešamajai telpai dabiskās ventilācijas grūtīas parasti ir tādas, ka tā balstās uz skursteņa principu, kur gaisa kustība notiek pateicoties temperatūŗas starpībai starp iekštelpu un āra temperatūru. Karstajos gadalaikos tā funkcionalitāte ir ierobežota mazo temperatūŗas starpību dēļ. Pēckara periods radīja lielu pieprasījumu pēc jaunām dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām. Lai samazinātu būvniecības izmaksas, ēkās tika pazemināti griesti, kā rezultātā palielinājās pieprasījums pēc pienācīgas ventilācijas vai ventilācijas sistēmas. 

Amerikāņu ventilācijas tehnoloģija 

Lielākajā daļā Eiropas tika pieņemta amerikāņu ventilācijas tehnoloģija ar mehānisku pieplūdesun nosūces gaisu. Lai taupītu telpu apsildes enerģiju, gaiss tika recirkulēts, kas nozīmē, ka iekštelpās tika atgriezts ūdens, kas sajaukts ar svaigu gaisu! 

Tajās pasaules daļās kur ziemas klimats ir aukstāks, mehāniska padeve un ieguves gaiss ar efektīvu siltuma atgūšanu ir izplatīts risinājums gan jaunbūvējamām dzīvojamām, gan nedzīvojamām ēkām. Pēckara laikmetā celto mājokļu lielais apjoms tagad ir paredzēts visaptverošai renovācijai. Daudzām šādām īpašībām pāreja uz mehānisko pieplūdi un nosūces gaisu ar efektīvu siltuma atgūšanu tiek uzslkatīta par rentablu un labvēlīgu cilvēkiem ēkās, ja to veic vienlaikus ar plānotajiem renovācijas darbiem! 

Ziemā vairāk nekā puse no ekstrakta gaisa tika recirkulēta kā zemu izmaksu un ļoti efektīvs enerģijas taupīšanas veids. Šī prakse daudzās valstīs izkrita par labu 80.gadu sakumā, kad eksperti sāka apšaubīt jebkura ekstrakta gaisa elpošanas ietekmi uz veselīu, pat ja to sajauca ar svaigu gaisu. Tomēr ASV un citās valstīs ar mitru klimatu recirkulēts gaiss joprojām tiek plaši izmantots. 


Avots: www.swegon.com 
Publicēts: 28.08.2022

Kas jāņem vērā pirms veikt klienta pasūtījumu

Kā sistēmas izvēle ietekmē Jūsu ieguvumus?

Visa pamatā ir pareiza uzdevuma noteikšana. Kā tirgus līderim mums ir unikāls ieskats visā būvniecības procesā un redzam, kā sub-optimizācija dažādos posmos rada neskaidrības, radot riskus un zaudējot iespējas tiem, kuriem pieder īpašumi. Mūsu nekustamo īpašumu eksperti ieteiks, kā jūs varat ietaupīt vairāk līdzekļu un padarīt savus ieguldījumus rentablus.

Kā zināt, vai Jūs domājat un projektējat pareizi?

Lai varētu optimāli projektēt, ir nepieciešamas plašas un specifiskas zināšanas, kā arī ilgstoša pieredze. Jūs varat izmantot Swegon zināšanas un pieredzi kā tehnisko atbalstu savā projektā! Vienkāršāk sakot – mēs palīdzam jums atrast optimālākos risinājumus. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu, un gala rezultātā dod iespēju iegūt vairāk apmierinātu klientu.

Kā pārbaudīt projektu?

Skaidra specifikācija ar labu dokumentāciju ir visa pamatā, taču, lai saskatītu mazās vai lielās kļūdas, kas uzreiz nav pamanāmas, var būt nepieciešama ļoti rūpīga iedziļināšanās. Speciālista viedoklis var būt laba apdrošināšana pret dārgu papildu darbu un garantija tam, ka klients būs apmierināts jau no paša sākuma.

Vēlos cenu piedāvājumu

Ja esat pārliecinājušies, ka jau no paša sākuma viss ir pareizi izdomāts un jūsu risinājums patiešām dos optimālu labumu un vērtību ēkas īpašniekam un īrniekiem, tad no šī brīža varat būt droši, ka jūsu izvēlētie produkti ir absolūti augstākās kvalitātes un nodrošinās pasaules klases iekštelpu klimatu.


Oriģināls: https://www.swegon.com/support/find-information/pre-sales/

Publicēts: 16.02.2023