Iekštelpu klimats, tā ceļvedis

Iedomājies – pastāv kaut kas, ko nevar nedz redzēt, nedz tam pieskarties, tomēr tas ļoti ietekmē mūsu ikdienu un eksistenci.Iekštelpu klimatu veido daudzi faktori, par kuriem mums tikai daļēji ir radies viedoklis,piemēram, temperatūra vai gaisa kvalitāte. Tomēr mums parasti ir viedoklis par iekštelpu vidi, kas mūs apmierina vai nē.

Ja iekštelpu klimats ir optimāls telpā vai ēkā notiekošajai darbībai, mēs reti par to domājam.Šajā rokasgrāmatā ir izskaidroti daudzi faktori, kas saistīti ar ventilāciju, apkuri un dzesēšanu, kā arī to ietekmi uz iekštelpu vidi un cilvēkiem.

Iekštelpu klimats- kas tas ir?

Iekštelpu klimats ir daudzu vides faktoru kombinācija mūsu telpās. Tomēr šie faktori ir neredzami un nemateriāli, un tie ir saistīti ar dažādiem terminiem un jēdzieniem. Šeit mēs esam apkopojuši plašu noderīgu ievades punktu klāstu, lai uzzinātu vairāk. Vēsturiskais pamatojums, terminoloģijas skaidrojumi un dažu pamatprincipu ievads ir atrodams zemāk.

Laba iekštelpu klimata vēsture

Apbūvētā vidē gandrīz viss ir paredzēts, lai mēs dzīvotu un strādātu. Lai to maksimāli izmantotu un rūpētos par veselību, ir jākontrolē iekštelpu klimats. Galvenais elements ir gaisa kvalitāte, ko elpojam telpās. Iekštelpu gaisam jābūt brīvam no nepatīkamas smakas, kaitīgām vielām, kā arī pareizā temperatūrā! 

No dabiskās līdz mehāniskai ventilācijai 

Līdz 1930.gadam ēkas visā pasaulē paļāvās tikai uz dabisko ventilāciju. Tomēr, pieaugot, augstākā tipa ēkām, dabiskās iegrimes dilemma kļuva arvien skaidrāka. Bija nepieciešamas lielas telpas, lai izvietotu atsevišķus vertikālus ventilācijas kanālus un vienu kanālu katrā telpā. 

1931.gada publikācijā zviedru mājokļu inženieris- Svens Romedahls secināja, ka tad, kad ēkas sāka “skart debesis”, telpas saruka visu ventilācijas kanāļu dēļ. Lai rastu risinājumu, viņš uzsāka tā dēvēto “pārplūdes principu”.  sis princips bija paredzēts daudzdzīvokļu namiem, kur svaigs gaiss pirms ieguves tika ieviests “tīrās” telpās un pēc tam tālāk “netīrās” telpās. Praksē tas bieži nozīmēja, ka svaigs gaiss nonāks caur guļamistabām un dzīvojamām istabām un izvadīts caur vannas istabām un virtuvēm. 

Papildus nepieciešamajai telpai dabiskās ventilācijas grūtīas parasti ir tādas, ka tā balstās uz skursteņa principu, kur gaisa kustība notiek pateicoties temperatūŗas starpībai starp iekštelpu un āra temperatūru. Karstajos gadalaikos tā funkcionalitāte ir ierobežota mazo temperatūŗas starpību dēļ. Pēckara periods radīja lielu pieprasījumu pēc jaunām dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām. Lai samazinātu būvniecības izmaksas, ēkās tika pazemināti griesti, kā rezultātā palielinājās pieprasījums pēc pienācīgas ventilācijas vai ventilācijas sistēmas. 

Amerikāņu ventilācijas tehnoloģija 

Lielākajā daļā Eiropas tika pieņemta amerikāņu ventilācijas tehnoloģija ar mehānisku pieplūdesun nosūces gaisu. Lai taupītu telpu apsildes enerģiju, gaiss tika recirkulēts, kas nozīmē, ka iekštelpās tika atgriezts ūdens, kas sajaukts ar svaigu gaisu! 

Tajās pasaules daļās kur ziemas klimats ir aukstāks, mehāniska padeve un ieguves gaiss ar efektīvu siltuma atgūšanu ir izplatīts risinājums gan jaunbūvējamām dzīvojamām, gan nedzīvojamām ēkām. Pēckara laikmetā celto mājokļu lielais apjoms tagad ir paredzēts visaptverošai renovācijai. Daudzām šādām īpašībām pāreja uz mehānisko pieplūdi un nosūces gaisu ar efektīvu siltuma atgūšanu tiek uzslkatīta par rentablu un labvēlīgu cilvēkiem ēkās, ja to veic vienlaikus ar plānotajiem renovācijas darbiem! 

Ziemā vairāk nekā puse no ekstrakta gaisa tika recirkulēta kā zemu izmaksu un ļoti efektīvs enerģijas taupīšanas veids. Šī prakse daudzās valstīs izkrita par labu 80.gadu sakumā, kad eksperti sāka apšaubīt jebkura ekstrakta gaisa elpošanas ietekmi uz veselīu, pat ja to sajauca ar svaigu gaisu. Tomēr ASV un citās valstīs ar mitru klimatu recirkulēts gaiss joprojām tiek plaši izmantots. 


Avots: www.swegon.com 
Publicēts: 28.08.2022