Iekštelpu klimats un ēku ekonomika

Kamēr iekštelpu klimats ir svarīgs mūsu labklājībai, tas dažādos veidos ietekmē arī uzņēmuma kopējās izmaksas, kas laikā, kurā dzīvojam šobrīd, ir svarīgs faktors! Optimāls iekštelpu klimats palielina ēkas iemītnieku produktivitāti un samazina darba kavējumu skaitu dēļ saslimšanām. Tā rezultātā palielinās rentabilitāte tiem, kas veic uzņēmējdarbību un samazinās personāla izmaksas.

Laba iekštelpu klimata nosacījumi

Laba iekštelpu klimata pamatā ir rūpīgi izstrādātas un pārdomātas sistēmas, kas vienlaicīgi – efektīvi izmanto platību un ir energoefektīvas. Optimālas iekštelpu vides radīšana papildus jau minētajām iespējām sniedz arī iespējas palielināt telpu nomu, kā arī samazināt enerģijas patēriņu, kas būtiski samazina slodzi uz vidi.

Paaugstināta produktivitāte

Vislielākos ietaupījumus nodrošina ēkā esošie cilvēki. Pētījumi par saistību starp iekštelpu klimatu un cilvēka veiktspēju liecina, ka strādājot telpās ar sliktu iekštelpu klimatu,  pastāv lielāks risks ievērojami zaudēt darba produktivitāti. Tāpēc tam ir ievērojama ietekme uz algu izdevumiem. Tādējādi investīcijas uz augstas klases iekštelpu klimatu drīzumā atmaksāsies.

Pamatietekmes

Ieņēmumi no ēkas nomas parasti ēkas īpašniekam ir ļoti vērtīgi. Aplūkojot, kā iekštelpu klimats ietekmē klientu apmierinātību un īrnieku maiņu, šim faktoram, visticamāk, ir liels potenciāls, pat ja īres likme palielinās tikai par nelielu procentu.

Energoefektivitāte

Izstrādājot energoefektīvu iekštelpu klimata risinājumu, iespējams manāmi ietaupīt uzņēmuma līdzekļus. Tam vajadzētu padarīt iekštelpu klimata risinājumu par galveno jautājumu jebkuras ēkas attīstībā. Ja iekšelpu klimats tiek vadīts pēc pieprasījuma, enerģijas patēriņš var tikt samazināts līdz pat 80% uz ventilatoru darbību un līdz 40% apkures un dzesēšanas enerģijai.

Ēku sertifikāti

Zaļo ēku sertifikāti jau kādu laiku ir aktuāli, veicinot komfortablu, produktīvu un veselīgu iekštelpu vidi. Visas labi zināmās ēku sertifikācijas var uzskatīt arī par virzošiem faktoriem būvniecībā un ēku projektēšanā, lai samazinātu enerģijas patēriņu un līdz ar to arī izmaksas.

Optimizēt telpās strādājošo cilvēku produktivitāti, piedāvājot optimālu iekštelpu klimatu, ir 100 reižu izdevīgāk nekā taupīt enerģiju. Optimāls iekštelpu klimats nodrošina lielus ietaupījumus, piemēram, slimību kompensācijas  darbiniekiem un rēķinu pārmaksu.                                               

Ecowise nodrošinās Jūsu telpas ar mūsdienīgiem, energoefektīviem un viediem risinājumiem iekštelpu klimatam.


Avots: www.swegon.com
Jones Lang Lasalle, A surprising way to cut real estate costs www.us.jll.com (23 March 2022)
Publicēts: 30.09.2022