Kā noteikt, ka skolās ir pietiekami labs iekštelpu klimats?

Pēdējo pāris gadu laikā ir manāmi pieaugusi izpratne par svaiga gaisa nozīmi telpās un palielinātuventilācijas līmeni. Liela daļa uzmanības pievērsta skolām – mūsu bērnu darba videi. Debatēs par iekštelpu klimatu, galvenā uzmanība tika pievērsta skolas klašu telpu ventilācijai un tam, kā pārliecināties, ka telpā ir pareiza gaisa kvalitāte un gaisa apmaiņa, un kā palielināt ventilācijas apjomu, kur tas nepieciešams. Tāpēc daudzas skolas jau ir sākušas uzstādīt oglekļa dioksīda (CO2) sensorus.

Tā, piemēram, Apvienotajā Karalistē, Izglītības departaments ir pieņēmis lēmumu, ka skolās visā valstī jāuzstāda 300 000 oglekļa dioksīda sensoru, lai regulētu ventilācijas stāvokli un noskaidrotu, kur nepieciešama turpmāka rīcība. CO2 līmeņa mērīšana un izmantošana kā labas vai sliktas gaisa kvalitātes indikators jau ilgu laiku ir bijusi atzīta metode, savukārt oglekļa dioksīds ir viegli nosakāma gāze. Un tā kā šie mērījumi tiek veikti jau ilgu laiku, tos ir viegli izmantot ēku aprēķinos. Ir arī daži ieteicamie ierobežojumi, kas jāievēro, nosakot, kurš CO2 līmenis ir visatbilstošākais darba vietā, piemēram, saskaņā ar Zviedrijas Darba vides institūta datiem, tie ir maksimāli 1000 ppm.

CO2 līmenis parāda to, cik cilvēku vienlaikus var uzturēties telpā, kā arī to, vai no telpām ir nepieciešams izvadīt arī citus gaisa piesārņojumus. CO2 līmenis 1000 ppm un vairāk, lai arī vēl nav kaitīgs veselībai, tomēr sāk ietekmēt mūsu kognitīvās spējas, piemēram, jaunu un stratēģisku lēmumu pieņemšanu.

CO2 līmeņa mērīšana ir labs sākums, lai uzraudzītu ventilācijas sistēmas stāvokli un gaisa kvalitāti. Taču, lai mūsu bērniem labi veiktos skolā, kur viņi pavada lielāko sava laika daļu, ir jāņem vērā holistiska pieeja, kurā tiek mērīta arī temperatūra, gaisa daļiņas, piesārņojums un skaņa, kas ietekmē veselību un veiktspēju, izvērtējot iespējamos risinājumus ventilācijas sistēmas regulēšanā.

Zemāk apskatāmi padomi, ko ieteicams ņemt vērā, lai nodrošinātu, labu gaisu skolās:

Nodrošiniet labu ventilāciju: ieteicama efektīva ventilācijas sistēma, lai nodrošinātu svaiga gaisa atjaunošanos.
Izvēdiniet telpas: ieteicams regulāri atvērt logus un durvis.
Piesārņojuma avotu kontrole: piesārņojuma avotu ir daudz, un ir svarīgi tos noteikt un ierobežot.
Veiciet mērījumus, izmantojot gaisa kvalitātes sensorus: šie sensori mēra oglekļa dioksīda (CO2) un citu piesārņojumu līmeni telpās.


Mērīt nozīmē zināt, un viens no veidiem, kā noskaidrot, kādi uzlabojumi ir jāveic, ir izmērīt vairākus dažādus parametrus. Swegon piedāvā viedos pakalpojumus iekštelpu klimata analīzei, kā arī piedāvā pēc pieprasījuma kontrolētas ventilācijas.


Publicēts:16.03.2023
Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/how-do-we-know-that-the-indoor-climate-in-our-schools-is-sufficient