AUCES VIDUSSKOLA

Auces vidusskola, 2022. gads

Šajā skolā ir uzstādīta advancēta ventilācijas sistēma, gaisa daudzums klasēs tiek regulēts pēc CO2 līmeņa ar pilnībā automatizētu vadības sistēmu. Attālinātā piekļuve atļauj pastāvīgi monitorēt telpās notiekošo un nepieciešamības gadījumā pielāgot iestatījumus.

Projekta realizētājs SIA ”ENES-7” 2022. gads.

Izmantotie produkti:

GOLD RX

SuperWISE II

WISE Damper

WISE DIR

WISE Measure

CDD

CDR

GRL