OMEGA Sky

Ūdens – ūdens čillera un siltumsūkņa versijas, augsta efektivitāte pie daļējas slodzes, skrūves kompresori, R513A, 431-1564 kW

Čilleri ar siltumsūkņa versijām iekštelpu instalācijām.

Stiprās puses

  • Augsta efektivitāte pie daļējas slodzes: SEER LĪDZ 6,38 
  • Bez glikola dzesēšanas iespējas
  • Samazināts aukstumaģenta daudzums
  • Nedegošs aukstumaģents R513A, ar GWP=573
  • Vienkārša apstrāde: dziļums ≤ 900 mm viena kompresora izmēriem
  • OH versija: karsts ūdens līdz 63°C
  • BlueThink uzlabotā vadība ar integrētu tīmekļa serveri. Multiloģiskā funkcija un Blueye® uzraudzības sistēma. (opcijas)