Plūsmas regulēšana

CRM

Mērīšanas un vadības vārsts

SIRI

Mērīšanas un vadības vārsts

CONDUCTOR

Tīkla savienojama automātiskā temperatūras kontroles sistēma

CRP

Palaišanas vārsts

REACT

Pastāvīgs vai mainīgs gaisa tilpuma slāpētājs, kas nepieciešams, lai kontrolētu ventilāciju