SDD

Kanāla slēgvārsti

  • Cauruļvadā uzstādīti 4. tipa slēgvārsti un 24 V vārstu pievads ar atsperi.
  • Aizbīdnis aizveras strāvas padeves pārtraukuma vai trauksmes gadījumā, kad pastāv sasalšanas risks.
  • Aizbīdņa izpildmehānisms ir elektriski savienots ar CASA SET* moduli.
  • SET modulis un 24 V adapteris tiek pasūtīti atsevišķi pēc nepieciešamības.