OMEGA Sky Xi

Ar ūdeni dzesēsējami čilleri un siltumsūkņi, skrūves kompresori ar mainīgu kompresijas pakāpi un invertora vadības jaudas modulāciju, R513A, 253-952 kW

Ūdens kondensēta šķidruma dzesētāji un siltumsūkņi izmantošanai iekštelpās; skrūves kompresors ar maināmu kompresijas pakāpi un invertoru jaudas modulācijai.

Konfigurācijas

HPW: reversīva siltumsūkņa versija ūdens pusē

OH: nereversīvā siltumsūkņa versija

LN: zema trokšņa līmeņa vienība

XLN: īpaši zema trokšņa līmeņa ierīce

DC: izpilde ar atkopšanas kondensatoru

Stiprās puses

  • Maks. efektivitāte pie daļējām slodzēm: SEER līdz 8,3 un SEPR līdz 9,3
  • Atbilst ekodizaina 2. līmenim
  • Nedegošs aukstumaģents R513A, ar GWP=573
  • Hibrīda krītošas ​​plēves iztvaicētājs ar zemu aukstumaģenta slodzi
  • Maināms Vi skrūves kompresors ar ārēju invertoru
  • Versija ar dzesētāju un siltumsūkni, katrs ar optimizētu darbības diapazonu
  • BlueThink uzlabotā vadība ar integrētu tīmekļa serveri. Multiloģiskā funkcija un Blueye® uzraudzības sistēma. (opcijas)