Par akustiku — kāpēc tā ir būtiska iekštelpu vides kvalitātes sastāvdaļa?

Apkalpošanas troksnis, ārējais troksnis, reverb* laiks un akustiskā atdalīšana ir svarīgi laba akustiskā klimata faktori. Šos faktorus, parasti regulē būvniecības normatīvi, un tie ir būtiski labai iekštelpu videi un mūsu labklājībai.

Akustika un iekštelpu vides kvalitāte

Akustika ir stūrakmens iekštelpu vides kvalitātes konceptā. Kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kad tika ieviestas pirmās reglamentētās akustiskās prasības mājokļu jaunbūvei, šobrīd prasības ir kļuvušas stingrākas, detalizētākas un pilnveidotas atbilstoši mūsdienu akustikas prasībām. Mūsdienās lielākajā daļā valstu, akustiskās prasības ir gan komerciālām, gan dzīvojamām ēkām.

Cilvēka labsajūtai un veselībai ir svarīga akustisko pamatprasību noteikšana un nepārtraukta topilnveidošana. Tas ne tikai palīdz nodrošināt pamata veselības aspektus, bet arī rada ēkas, kurās cilvēki var baudīt iekštelpu vidi, strādāt efektīvāk, koncentrēties uz izglītību vai vienkārši labi gulēt. Par to, kā skaņa ietekmē jūsu veselību, lasiet zemāk.

Rietumeiropā aptuveni 80 miljoni cilvēku strādā birojos un aptuveni 90 miljoni bērnu vai jauniešu ik dienas pavada skolās. Labs iekštelpu klimats ir būtisks, lai varētu koncentrēties uz uzdevumiem un justies labi iekštelpās.

Akustiskais klimats

Akustika ir plašs jēdziens, ko lielākā daļa cilvēku uzskata par telpas skaņas īpašībām. Kvalitatīva akustiskā klimata mērķis ir radīt pozitīvu skaņas pieredzi atkarībā no telpas un tās mērķa. Piemēram, lekciju zāle atšķiras no biroja vai koncertzāles ar to, kā tajā vajadzētu strādāt ar akustiku, lai nodrošinātu telpu
izmantošanu vislabākajā veidā. Šajā ziņā runa ir ne tikai par zemiem skaņas līmeņiem. Vispārējs pamatnosacījums labas akustiskās vides nodrošināšanai visu veidu iekštelpu vidē ir nevēlamā trokšņa slāpēšana no ēkas instalācijām, kā arī traucējošs troksnis, kas nāk no ārpuses. Ja nevēlamais troksnis ir pārāk skaļš, tas veicina sliktu akustisko
klimatu.
Interesanta pretruna, kas jāņem vērā mazinot ārējos trokšņus un citus nevēlamus fona trokšņus, ir tāda, ka citas skaņas šķiet skaidrākas un pašas par sevi var būt traucējošas. Piemēram, šodien mēs būvējam ļoti labi izolētas ēkas, kas novērš satiksmes un āra vides fona troksni, kas atšķirīgi ietekmē mūsu uztveri par skaņām ēkā. Iekšējā skaņa tiek uztverta pastiprināti, un kļūst vēl svarīgāk uzraudzīt iekštelpu instalāciju skaņas līmeni, kas rada nevēlamu troksni.

Ēku sertifikāti un akustika

Projektējot iekštelpu vidi, ir jāievēro būvnoteikumi kā akustiskā bāze. Daudzās valstīs ir savi būvnormatīvi un būvniecības standarti ar kvalitātes klasēm, kuru mērķis ir vienkāršot prasību noteikšanu. Tie tika ieviesti 90. gadu vidū, un jāuzskata par kvalitātes apliecinājumu attiecībā uz ēkas akustisko klimatu, kur iespējams novērtēt savu ēku ar A, B vai C klasi.

Pēdējo 20 gadu laikā ir palielinājusies arī zaļo ēku sertifikācija un interese par iekštelpu vides kvalitātes konceptu. Piemēram, BREEAM, LEED & WELL. Paši sertifikāti ir vērsti uz ēkas ietekmi uz vidi un lietotāju komforta palielināšanu tajā.

Daži sertifikāti ir vairāk vērsti uz vides ietekmi, daži uz cilvēku labklājību. Sertifikātiem, kas vērsti uz cilvēka labklājību, ir lielāka vērtība, ieviešot stingrākus akustiskos pasākumus. Izlasīšanas vērts ir arī raksts, kurā ir veikts vides sertifikātu salīdzinājums, koncentrējoties uz akustiku.

Skaņas uztvere

Mūsu uztvere par skaņu ir ļoti subjektīvs vērtējums un radīt ikvienam piemērotu akustisko klimatu ir grūts uzdevums. Ievērojot stingrākās būvnormatīvu vai zaļās ēkas novērtējuma prasības, mēs varam sasniegt akustisko apmierinātību no iedzīvotāju vairākuma.
Tā kā akustika ir viens no faktoriem, pēc kura iedzīvotāji vērtē ēkas kvalitāti, tā ir ļoti svarīga joma. Apmierinoša akustiskā vide nozīmē labākas koncentrēšanās spējas, būt produktīvam un veselam. Akustika ir iekštelpu vides kvalitātes koncepta stūrakmens, un tādējādi tā tiks nepārtraukti uzraudzīta un pilnveidota, lai atbalstītu ēkas lieliska akustiskā klimata sasniegšanā.

Jauna akustiskā programmatūra no SWEGON

Kā līderis ventilācijas un iekštelpu klimata jomā SWEGON uzņemas lielu atbildību, veicinot pozitīvu akustisko klimatu. Pati ventilācija ir akustisks visums no gaisa apstrādes iekārtām līdz telpas produktiem. Akustika ir absolūti svarīga SWEGON produktu izstrādē, lai atbilstu visām ekspluatācijas prasībām ar minimālu skaņas ietekmi. Turklāt mēs nepārtraukti strādājam, lai nodrošinātu, ka mūsu produktu dati ir viegli pieejami inženiertehniskajiem aprēķiniem.

SWEGON ir izlaidis jaunu akustisko programmatūru, kas atbalsta visus ventilācijas sistēmu akustikas aprēķinus, sākot no skaņas avota līdz telpai. Izmēģiniet šo programmatūru, tā palīdzēs jums izveidot vislabāko akustisko klimatu!

* reverb laiks – laiks, kas nepieciešams, lai skaņa “izzustu” slēgtā telpā pēc skaņas avota apturēšanas


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/acoustics-an-essential-part-of-ieq
Publicēts: 23.03.2023