TITAN Sky R0

Čilleri un reversīvie siltumsūkņi ar pilnu invertora virzuļa kompresoriem un plākšņu siltummaiņiem. Paplašināts diapazons, daudzpusīgs pielietojums. R290, 30÷200 kW

Konfigurācijas

Hi: dzesētājs ar invertora kompresoru

Hi HP: Reversīvā siltumsūkņa versija ar invertora kompresoru

/SLN: īpaši zema trokšņa līmeņa versija

/DS: izpilde ar atkausētāju

/DC: izpilde ar atkopšanas kondensatoru

Stiprās puses

  • Aukstumaģents R290 – GWP=3
  • Zems aukstumaģenta lādiņš
  • Eurovent sertificēts sniegums
  • Čilleris. Daudzpusīgs pielietojums: ūdens temperatūra no -15°C līdz 20°C. Darbība dažādos vides apstākļos.
  • Siltumsūknis.Augsta izplūdes ūdens temperatūra: līdz +63°C.
  • Siltumsūknis. Apkārtējā temperatūra līdz -20°C ar izplūdes ūdeni līdz +50°C