PARASOL EX

  • Aktīvi, elastīgi, komforta moduļi ventilācijai, dzesēšanai un apkurei
  • 4 virzienu gaisa sadale ar elastīgu gaisa plūsmas ātrumu un regulējamu gaisa padeves virzienu maksimālam komfortam
  • Gaisa difūzija maksimālam komfortam neatkarīgi no tā, kur modulis ir uzstādīts telpā
  • Pilnīgam dizainam telpā ir pieejama arī kārba, kas nosedz ūdens caurules un gaisa vadus
  • Papildu krāsas gan komforta modulim, gan savienojuma korpusam
  • Var izvēlēties pievienojuma pusi
  • Mainīgas vai pastāvīgas plūsmas regulēšana