KAPPA SKY LGW

Gaiss – ūdens čilleris, skrūves kompresori ar mainīgu kompresijas pakāpi un invertora vadības jaudas modulāciju, R1234ze GWP < 1, 230-1060 kW

Augstas efektivitātes viena un divu kontūru dzesētāji ar skrūvju kompresoriem ar mainīgu kompresijas pakāpi un invertoru jaudas modulēšanai.

Konfigurācijas

Xi: augsta efektivitāte, versija ar pilniem invertora kompresoriem

SLN: īpaši zema trokšņa līmeņa versija

HAT: izpilde augstai ārējā gaisa temperatūrai

LN: zema trokšņa līmeņa iekārta

Stiprās puses

  • Augsta efektivitāte un kompakti izmēri
  • Aukstumaģents R1234ze ar GWP<1
  • Pielietojuma elastība: ūdens temperatūra līdz 23°C. Darbojas dažādos ārējos vides apstākļos
  • Samazināts trokšņa līmenis, zems trokšņa līmenis un īpaši zems trokšņa līmenis
  • BlueThink uzlabotā vadība ar integrētu tīmekļa serveri. Multiloģiskā funkcija un Blueye® uzraudzības sistēma. (opcijas)
  • Flowzer: enerģijas optimizācija ūdens pusē (opcijas)
  • Atbilst ekodizaina reg. 2281 2. līmenis