GEYSER SKY R0

Reversīvo siltumsūkņu klāsts ar mainīga ātruma spirāles kompresoriem ar pagarinātu darbību. 20-30 kW

Konfigurācijas

Hi HP: Reversīvā siltumsūkņa versija ar invertora kompresoru

/SLN: īpaši zema trokšņa līmeņa ierīce

Stiprās puses

  • Aukstumaģents R290 – GWP=3. Aukstumaģents ir tīrs dabisks šķidrums.
  • Samazināts aukstumaģenta daudzums
  • Pagarinātas darbības robežas: ideāls risinājums apkures katlu nomaiņai
  • Sadzīves karstais ūdens tiek pārvaldīts, izmantojot iebūvētu vai ārējo trīsceļu vārstu
  • Karstā ūdens ražošana līdz 78°C
  • Darbība līdz apkārtējai temperatūrai -20°C ar izplūdes ūdeni +60°C
  • 4,3 collu skārienekrāna interfeiss