COOLBLADE BTD Sky R7

Coolblade klāsts ir īpaši paredzēts datu centriem, kur raksturīgs “karstās ejas” un “aukstās ejas” izkārtojums, vai sistēmās ar izolāciju un karstās daļas atdalīšanu no aukstās daļas. R32, 13÷27kW

Konfigurācijas

DX: tiešās izplešanās gaisa kondicionēšanas iekārta savienošanai ar ārējo motokondensācijas bloku.

Stiprās puses

  • Augsta siltuma noņemšana ar nelielu nospiedumu
  • Aksiālā un radiālā ventilatora konfigurācija
  • Ļoti augsta efektivitāte (palielināta aksiālā ventilatora konfigurācija)
  • Uzstādīšanas elastība
  • Aukstumaģents R32 – GWP=677