CASA Smart Access

Viedās piekļuves savienojuma modulis interneta savienojumam

  • Kontrolējiet ventilācijas iekārtu ar viedtālruni
  • Pievienojiet SMA moduli ventilācijas iekārtai un interneta kabeli
  • Darba režīma pārslēgšana (mājās, prom, pastiprinājums).
  • Automātisko funkciju nodošana ekspluatācijā un precīza regulēšana
  • Gaisa kvalitātes diagnostika
  • Tiešsaistes palīdzības pakalpojums
  • Lietošanas instrukcijas un norādījumu video
  • Pakalpojumu pieprasījumi
  • Pasūtījumu filtrēšana
  • Atgādinājumi un brīdinājumi uz e-pastu

Smart Access nodrošina pilnīgu iekštelpu klimata kontroli, izmantojot mobilo tālruni. Izmantojot Smart Access, jūs viegli piekļūstat unikālajam CASA On-line pakalpojumu portālam, kas jums palīdz jebkurā laikā.