Vides produktu deklarācija jeb EPD

Swegon CASA ventilācijas iekārtu un tvaika nosūcēju klāstam ir nācis klāt dzīves cikla novērtējums (LCA) un vides produktu deklarācijas (EPD) dokumentācija.

Kas ir vides produkta deklarācija?

Vides produkta deklarācija (EPD) ir neatkarīgi pārbaudīts un reģistrēts dokuments, kas sniedz pārskatāmu un salīdzināmu informāciju par ietekmi uz vidi produkta dzīves cikla laikā. CASA EPD ir sastādījis Ramboll Finland ( Dānijas konsultāciju inženieru grupa) un sertificējis Francijas uzņēmums, kas specializējās testēšanā- Bureau Veritas.

Swegon CASA EPD ietver gan populārākās ventilācijas iekārtas, gan tvaika nosūcējus. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 95% no Swegon CASA produktiem ir iekļauti EPD.

Aprēķini aptver ietekmi uz vidi no izejmateriālu piegādes, transportēšanas, ražošanas, lietošanas ilguma un pārstrādes aspektiem, jo izvēloties ēkas sastāvdaļas, vides aspekts kļūst arvien aktuālāks. Tagad konstruktori, projektētāji un uzstādītāji var izmantot deklarāciju datus, lai labāk salīdzinātu un izprastu dažādu produktu ietekmi uz vidi. EPD sertifikāts nodrošina, ka deklarācijā iekļautie dati ir pārbaudīti un var tikt izmantoti oglekļa ietekmes aprēķinos ēkas līmenī.

Oglekļa ietekme

Papildus oglekļa ietekmei, ko rada produkta darbība, tiek ņemti vērā arī ražošanas vides aspekti, izejmateriālu izvēle, iepakojums un loģistika. CASA agregāti tiek ražoti rūpnīcā “Kaarina”, kur ražošanai izmanto tikai atjaunojamo enerģiju. Tāpat uzstādīšanas, apkopes un lietošanas pamācību iespējams lejupielādēt digitālā formātā ar QR kodu, kas ievērojami samazina papīra patēriņu.

Lai ventilācijas iekārtas darbotos, tām ir nepieciešama elektrība, kas rada oglekļa emisijas to lietošanas laikā. Oglekļa ietekme no gaisa apstrādes iekārtu darbības ir salīdzinoši neliela, pret daudzajām sadzīves ierīcēm. Atšķirībā no vairums ierīču, ventilācijas iekārtas rada ne tikai emisijas. Tās faktiski ietaupa daudz vairāk enerģijas nekā patērē, pateicoties integrētajam siltummainim, kas atgūst siltumu nosūces gaisā un nodod to pieplūdes gaisam. Izvēloties Swegon CASA ventilācijas iekārtas, ieguvumi no ietaupītās enerģijas pārsniedz ražošanas oglekļa ietekmi mazāk nekā viena gada laikā.