Precīzie kondicionieri

Dry Cooler – RDC

RDC var izmantot gaisa kondicionēšanai un rūpnieciskai dzesēšanai.

COOLMATE & COOLBLADE

Datu centru rindu dzesēšana, COOLBLADE 15-30 kW