Komforta moduļi

Parasol

Komforta modulis iebūvētajai instalācijai

PARASOL EX

Komforta modulis piekares montāžai

PARASOL Zenith b

Integrēti komforta moduļi apkurei, dzesēšanai un ventilācijai

ADAPT Parasol

Enerģijas taupīšanas komforta modulis ventilācijas sistēmām, kā to pieprasa Swegon WISE

PARASOL VAV

Enerģijas taupīšanas komforta modulis ventilācijas sistēmām, kā to pieprasa Swegon WISE

PARAGON

Jaunā paaudze PARAGON

ADAPT Parasol EX

Enerģijas taupīšanas komforta modulis ventilācijas sistēmām, kā to pieprasa Swegon WISE

PARAGON Wall

Kompakts komforta modulis dzesēšanai, apkurei un ventilācijai